Română | Italiano
AcasăŞtiri20187 Ianuarie: Boboteaza: Sfânta Liturghie la Radio Vatican şi în parohia Roma- Nord
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza » Titlu: 11556.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza

Titlu: 11556.jpg

Ştiri

Boboteaza: Sfânta Liturghie la Radio Vatican şi în parohia Roma- Nord

Boboteaza: Sfânta Liturghie la Radio Vatican  şi în parohia Roma- Nord

Sărbătoarea Botezului Domnului este numită în popor şi „Boboteaza”, iar în limbaj teologic are şi denumirile de Teofanie sau Epifanie (Arătarea Domnului). Sărbătoarea se numeşte „Arătare” pentru că, Isus Hristos se arată lumii, fiind botezat de prorocul Ioan în râul Iordan. Atunci ,,cerurile s-au deschis şi s-a auzit glasul Tatălui Ceresc care spune: Acesta este fiul meu iubit, pe care să-L ascultaţi! Şi s-a văzut Spiritul Sfânt coborându-se în chip de porumbel peste Isus, deci arătarea Sfintei Treimi. Cu această ocazie Isus işi începe activitatea publică la 30 de ani.
Şi în parohia Sfinţii Trei Ierarhi, Vasile, Grigore şi Ioan, Roma Nord, s-a sărbătorit acest mărit praznic în data de 6 ianuarie 2018. Sfânta Liturghie a fost celebrată dimineaţa la 9.10 (10.10 Ro) la Radio Vatican, la fel ca şi precedentele liturghii din data de 31 decembrie 2017 şi 1 ianuarie 2018. În parohia Roma Nord, liturghia a celebrat-o părintele paroh Serafim Iulian Vescan împreună cu diaconul Dan Pisuc, începând cu orele 10,30. Răspunsurile au fost date de către studenţii: Vlad Pupăză şi Emanuel Gavrilaş, de la Colegiul Pontifical Pio Romeno din Roma, împreună cu credincioşii parohiei. Parintele Serafim a subliniat importanţa botezurilor din Sfânta Scriptură sprijinindu-se pe învăţăturile Sfântului Ioan Damaschin. Primul botez fiind potopul pentru curmarea păcatului (Facerea 7,17-24), al doilea fiind trecerea evreilor prin mare şi prin nor, căci norul este simbolul spiritului, iar marea al apei (Ieşire 13,22; I Corinteni 10,2), iar al treilea fiind botezul Legii Vechi, numit ,,tăierea împrejur,, ,al patrulea fiind botezul lui Ioan, numit botezul pocăinţei (Matei 3,1-11): ,,Eu vă botez pe voi cu apă, iar Cel ce vine după mine vă va boteza cu Spirit Sfânt şi cu foc (Matei 3,11, Luca 3,16), toate acestea fiind pregătitoare până la botezul creştin al nostru de astăzi. Al şaselea este botezul prin pocăinţă şi prin lacrimi, adică Sfânta Spovadă. Al şaptelea fiind cel mai desăvârşit, anume cel prin sânge şi mucenicie, martiriu pentru dreapta credinţă.
Părintele a spus că şi noi trebuie să ne coborâm în Iordan, adică în Biserica, fiind casa lui Dumnezeu şi să primim apa cea vie care spală, şi dă viaţă, ne îndepărtează de toate relele şi înoieşte lumea.
La finalul Sfintei Liturghii, conform tradiţiei, credincioşii împreună cu preotul şi diaconul au ieşit afară, unde s-a făcut sfinţirea mare a apei, după care credincioşii au putut lua din aceasta pentru a duce fiecare la casele lor. Părintele a anunţat Ziua Mondială a migranţilor din 14 ianuarie şi a împărţit bilete pentru a participa împreună cu toţi migranţii din dieceza din Roma, la Sfânta Liturghie în Basilica San Pietro, împreună cu Sfântul Părinte Papa. Al doilea anunt fiind pentru data de 28 ianuarie când vom sărbătorii Hramul parohiei noastre.
În cele din urmă, programul s-a încheiat cu o frumoasă agapă fraternă cu toţi cei prezenţi.
P. Vescan Serafim Iulian

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.