Română | Italiano
AcasăŞtiri201814 Ianuarie: Armonia tradiţiilor la Liturghia popoarelor
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hirotonirea PS Cristian Dumitru Crişan şi a PS Călin Ioan Bot » Titlu: 11674.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hirotonirea PS Cristian Dumitru Crişan şi a PS Călin Ioan Bot

Titlu: 11674.jpg

Ştiri

Armonia tradiţiilor la Liturghia popoarelor

Armonia tradiţiilor la Liturghia popoarelor

Cu prilejul Zilei mondiale a migrantului şi refugiatului, celebrată de Biserică în 14 ianuarie, la Forli Liturghia Popoarelor a avut loc în Bazilica Sfântul Mercuriale fiind un semn al Uniunii pastorale al centrului istoric. A prezidat liturghia Episcopul de Forli-Bertinoro, mons. Lino Pizzi, înconjurat de preoţi migranţi reprezentând diversele comunităţi prezente în dieceză. Români, polonezi, africani de limbă franceză şi engleză, ucrainieni, filipinezi, pakistanezi, eritrei au citit lecturile, au intonat cântecele şi au recitat rugăciunile credincioşilor.
Înaintea de binecuvântarea finală, preoţii reprezentanţi ai comunităţilor etnice i-au dăruit Episcopului un costum de rege specific din Coasta de Fildeş pentru a-l folosi după ieşirea la pensie.
Parohia “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” împreună cu pr. paroh Mihai David au participat cu mare bucurie la această Liturghie a popoarelor în care sunt integrate cu armonie tradiţiile diverselor popoare. Îmbrăcaţi în costume naţionale, doi enoriaşi au dus în procesiune o icoană a Maicii Domnului şi un colac tradiţional. Tinere indience, în veşminte tradiţionale, au dus tămâia la altar în ritm de dans sacru. La Sfânta împărtăşanie enoriaşii parohiei noastre au cântat o priceasnă.
După Sfânta Liturghie s-a luat prânzul comunitar urmat de un moment de sărbătoare cu cântece şi dansuri tipice diverselor naţiuni. Copii din parohia noastră au prezentat tradiţionalele urări de An Nou: Sorcova şi Pluguşorul, explicând celor prezenţi semnificaţia urărilor. Enoriaşa parohiei, Ramona Chiorean – interpretă de muzică populară – a prezentat o serie de cântece populare, reuşind să unească în horă diversele etnii împreună cu parohul gazdă – don Enrico Casadio.
Când fiecare aduce propria experienţă şi o oferă celorlalţi, este o mare bogăţie. Comunităţile prezente şi-au manifesta dorinţa de a continua drumul ca şi comunităţi de credinţă şi afecţiune.
Claudia David

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.