Română | Italiano
AcasăŞtiri201820 Ianuarie: „Toţi să fie una ca lumea să creadă”
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Ziua Naţională a României şi cinci ani de la înfiinţarea Comunităţii Române Unite la Florenţa » Titlu: 11594.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Ziua Naţională a României şi cinci ani de la înfiinţarea Comunităţii Române Unite la Florenţa

Titlu: 11594.jpg

Ştiri

„Toţi să fie una ca lumea să creadă”

„Toţi să fie una ca lumea să creadă”

Vineri, 19 ianuarie la ora 20,45, în Săptămâna de Rugăciune pentru unitatea creştinilor, la Cesena a avut loc o importantă şi semnificativă întâlnire ce corespunde rugăciunii făcute de Isus discipolilor săi „ca toţi să fie una pentru ca lumea să vadă; pentru ca toţi să fie una ca lumea să creadă”. Întâlnirea ecumenică de rugăciune s-a desfăşurat în Biserica Sf. Rocco - primul lăcaş de cult unde, cu 13 ani în urmă, s-au deschis porţile migranţilor români pentru a săvârşi Sfânta Liturghie în propria limbă.
Slujba acestei rugăciuni ecumenice a fost coordonată de Episcopul Diecezei Cesena-Sarsina a Bisericii Catolice, Mons. Douglas Regattieri, preotul român unit Mihai David, preotul român ortodox Silviu Sas şi un pastor al comunităţii Adventiste de ziaua a VII-a. Au intrat slujitorii, precedaţi de un diacon ce purta Biblia - Cuvântul lui Dumnezeu - ce defineşte identitatea şi misiunea noastră: a primi şi a trăi comuniunea cu Dumnezeu şi a deveni semne şi instrumente de reconciliere în comunităţile noastre şi în lumea întreagă.
Împreună, adunaţi în numele lui Isus, slujitorii au invocat Spiritul Sfânt „să înflăcăreze inimile noastre în timp ce ne rugam pentru unitatea Bisericii”, „să ne ajute să trăim ca şi adevăraţi fii ai lui Dumnezeu”. Reprezentanţii diferitelor culte, au declarat: „Nu am primit un spirit care ne face sclavi pentru a recădea în frică. Invocăm mila lui Dumnezeu, cu credinţă în puterea salvatoare a mâinii Sale”. Membrii diferitelor culte au invocat eliberarea de structurile care subminează demnitatea umană şi consolidează noi forme de sclavie; de deciziile şi acţiunile care impun sărăcia, marginalizarea sau discriminarea; de frica şi prejudecăţile care ne separă unii de alţii şi limitează speranţa şi vindecarea; de tentaţia de a ne simţi „în regulă” (adică de a fi autosuficienţi), de a ne închide în noi înşine şi a-i privi pe ceilalţi cu suspiciune şi neîncredere. În acest timp, participanţii la această întâlnire ecumenică au adus patru lanţuri lăsându-le să cadă la pământ la sfârşitul fiecărei invocaţii, având următoarea însemnătate: în timp ce lanţurile de fier ale sclaviei sunt în cadere, se naşte o nouă legătură de iubire şi de comuniune în familia umană ce exprimă dorinţa de unitate pentru care bisericile noastre se roagă.
A fost apoi proclamat Cuvântul lui Dumnezeu (Romani 8, 12-27; Marcu 5, 25- 34; Marcu 5, 21-24.35-42), precum Psalmul 118, 5-7.10-24, fiind apoi tâlcuite de către slujitori. A fost pronunţată solemn credinţa noastră în Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu, mort şi înviat pentru mântuirea noastră. După aceea, au urmat rugăciunile credincioşilor şi am recitat împreună rugăciunea domnească „Tatăl nostru” şi am înfăptuit un gest de reconciliere şi comuniune formând un lanţ care ne uneşte pe toţi în comuniunea cu Domnul nostru Isus.
Înainte de binecuvântarea finală, întru-un singur glas, reprezentanţii diferitelor confesiuni creştine, ne-au îndemnat: „Răscumpăraţi de mâna Tatălui, şi uniţi de Unicul Corp al lui Cristos, mergeţi cu puterea Spiritului Sfânt să purtaţi în lume pacea Sa”.
Claudia David

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.