Română | Italiano
AcasăŞtiri201826 Ianuarie: Rugăciunea pentru unitatea creştinilor la Mirandola
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hirotonirea PS Cristian Dumitru Crişan şi a PS Călin Ioan Bot » Titlu: 11675.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hirotonirea PS Cristian Dumitru Crişan şi a PS Călin Ioan Bot

Titlu: 11675.jpg

Ştiri

Rugăciunea pentru unitatea creştinilor la Mirandola

Rugăciunea pentru unitatea creştinilor la Mirandola

Din nou împreună, la început de an ca de obicei, la ”Rugăciune pentru unitatea tuturor creştinilor.” La iniţiativa centrului diecezan pentru ecumenism, prin grija doamnei Brunetta Salvarani, ne-a invitat şi anul acesta la frumosul eveniment pentru a ne ruga împreună, în biserica Sfânta Chiara din Carpi. Au fost prezenţi: don Roberto; pastorul evanghelic Giacomo; pr. Ioan Feier, preot al Comunităţii Române Unite din Mirandola.
După sf. Evanghelie, la omelie s-a remarcat importanţa timpului şi momentul unităţii permanente a creştinilor. Cuvintele adresate i-au încurajat pe cei prezenţi pentru a lupta împotriva uneltirilor diavoleşti care pun mereu bariere între creştini. Comunicarea, libertatea la identitatea spirituală, fiind mereu uniţi în lucrarea pentru binele aproapelui. Frate şi soră sunt toţi cei care ne înconjoară şi ne sunt vecini sau în apropiere, cei care sunt după chipul şi asemănarea Celui Preaînalt.
Unitatea este vizibilă prin activităţile caritabile, prin Sfintele Taine, prin rugăciunile comune, prin donaţii şi ajutorarea celor în suferinţă. Dar nu este suficient ci e nevoie de o permanenţă colaborare spirituală pentru a fi uniţi în Domnul, Cap al Bisericii. Să ne rugăm pentru cei ce suferă încă şi nu au libertatea manifestări spirituale. ţări precum China, Coreea de Nord şi multe altele.
Călătoria noastră prin aceste vremuri ne aduce marea binecuvântare de a fi promotori ai refacerii unităţii credincioşilor diferitor confesiuni sau comunităţi creştine, însă mai este de aşteptat, nu e încă totul împlinit... Părintele Ioan Feier a fost însoţit de către Grupul vocal ”Moroşenii” din parohia Mirandola,care a cântat două cântări: ”Aşa vorbeşte Domnul slavei” şi “Vei veni Isuse, ştiu că vei veni.”
Salutul de mulţumire din partea responsabilului centrului ecumenic diecezan, doamna Bruneta Salvarani, a încheiat seara de rugăciune.
Pr. Ioan Feier

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.