Română | Italiano
AcasăŞtiri20113 Martie: Întâlnirea preoţilor care slujesc credincioşii imigraţi în Nord-Estul ...
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza » Titlu: 11570.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza

Titlu: 11570.jpg

Ştiri

Întâlnirea preoţilor care slujesc credincioşii imigraţi în Nord-Estul Italiei

Întâlnirea preoţilor care slujesc credincioşii imigraţi în Nord-Estul Italiei

Miercuri, 2 martie 2011, la Centrul Pastoral „Card. Urbani” din localitatea Zelarino (Venezia), a avut loc întâlnirea tuturor preoţilor care servesc comunităţi de credincioşi imigraţi în Nord-Estul Italiei. Întâlnirea a fost organizată de către Conferinţa Episcopală Triveneto prin Biroul „Migrantes” şi a reunit, împreună cu respectivii delegaţi episcopali, preoţi de diferite naţionalităţi care activează în diecezele: Adria-Rovigo, Belluno-Feltre, Bolzano-Bressanone, Chioggia, Concordia-Pordenone, Gorizia, Padova, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza şi Vittorio Veneto.
După un moment iniţial de rugăciune şi reflecţie asupra pericopei evanghelistului Luca (24,13-35), ce ni-l prezintă pe Isus asemenea unui „emigrant” pe drumul spre Emaus, s-a dat citire scrisorii episcopului Adriano Tessarollo, preşedintele Migrantes pentru Nord-Estul Italiei, absent de la întâlnire din motive de sănătate.
Structurată în patru puncte, ce luau în examen probleme ale prezenţei şi acceptării emigraţilor pe teritoriul italian, scrisoarea propunea întrebări concrete pentru reflecţia asupra acestor teme. Aceste întrebări au servit ca bază pentru discuţiile pe grupuri de mai apoi, în cadrul cărora preoţii de diferite naţiuni au punctat provocările şi dificultăţile majore cu care se confruntă comunităţile pe care le păstoresc. La sfârşitul întâlnirii, munca grupurilor a fost expusă sintetic în plen.
De remarcat faptul că în Nord-Estul Italiei există aproximativ 660.000 de emigraţi, dintre care se declară catolici doar un procentaj de 13%.
Pr. Cristian Sabău

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.