Română | Italiano
AcasăŞtiri201829 Mai: „Veniţi de luaţi Spirit Sfânt!” - Puterea de a iubi
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Cardinalul Bassetti în vizită la comunitatea românească » Titlu: 11623.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Cardinalul Bassetti în vizită la comunitatea românească

Titlu: 11623.jpg

Ştiri

„Veniţi de luaţi Spirit Sfânt!” - Puterea de a iubi

„Veniţi de luaţi Spirit Sfânt!” - Puterea de a iubi

Duminică 27 mai şi în Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” – Forli s-au sărbătorit Rusaliile la 50 de zile după Paşte şi la 10 zile după Înălţarea Domnului la ceruri.
În omelia sa, pr. paroh Mihai ne-a transmis:
„Cea mai mare sărbătoare între Paşte şi Crăciun sunt Rusaliile. Cincizecimea este ultima sărbătoare din cele ce se referă la reînnoirea omului; este cinstită Sfânta Treime. În ziua Cinzecimii aflăm că Dumnezeu este Treimic: Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt. Zidirea şi rezidirea lumii au fost făcute prin lucrarea comună a lui Dumnezeu.
Dumnezeu Cuvântul s-a făcut om prin bunăvoirea Tatălui şi prin participarea Spiritului Sfânt. Cristos a fost zămislit în pântecele Născătoarei de Dumnezeu de la Spiritul Sfânt. Mai apoi, după Învierea Sa şi desigur în ziua Cincizecimii, Cristos a trimis Spiritul Sfânt. Iar când Spiritul Sfânt a venit la apostoli, Cristos a luat chip în inima lor; aceştia au fost făcuţi mădulare ale Trupului Înviat a lui Cristos, sălaş a lui Dumnezeu Tatăl şi templu al Spiritului Sfânt, adică vas a lui Dumnezeu Treimic. Dealtfel scopul vieţii bisericeşti şi spirituale este de a ne face mădulare ale Trupului lui Cristos şi de a lua Spirit Sfânt adică puterea de a iubi„.
În cadrul Sfintei Liturghii s-au sfinţit spice de grâu, expresie a recunoştinţei noastre pentru roadele pământului la fel ca în Cincizecimea iudaică (sărbătoarea secerişului).
La sfârşitul Liturghiei am îngenunchiat cu toţii făcând rugăciunea de reînnoire a celor 7 daruri ale Spiritului Sfânt primite la Botez: înţelepciunea, înţelegerea, sfatul, tăria, ştiinţa, evlavia şi frica de Dumnezeu.
Bucuria s-a prelungit cu o agapă creştină oferită de Asociaţia Românilor „Hora”. Sărbătoarea a fost însufleţită de participarea interpreţilor de muzică populară Ramona Chiorean, Mihaela Solomon şi Ovidiu Bitucă.
Înainte de binecuvântarea bucatelor pr. Mihai ne-a spus: „Vreau să cer Celui care botează şi botează cu Spiritul Sfânt, binecuvântarea şi ocrotirea Sa asupra românilor de pretutindeni. Să ne purtăm noi cum se poartă Dumnezeu cu noi şi oricând, nu doar în zile de Sărbătoare, iar Focul Dragostei să vă umple de bucurie multă!” Apoi a interpretat 4 melodii: „Doamne ocroteşte-i pe români”, „Jos pălăria pentru femei”, „Rău mă dor ochii, mă dor” şi „O lume minunată” dedicată copiilor cu ocazia Zilei Copilului. Apoi părintele a plecat la parohia din Cesena pentru a săvârşi Sfânta Liturghie şi pentru românii de acolo.
Claudia David

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.