Română | Italiano
AcasăŞtiri201816 Iunie: A XXI-a întâlnire a episcopilor catolici orientali din Europa
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Colinda românească la Arhiepiscopul de Udine în Ajunul Crăciunului » Titlu: 11092.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Colinda românească la Arhiepiscopul de Udine în Ajunul Crăciunului

Titlu: 11092.jpg

Ştiri

A XXI-a întâlnire a episcopilor catolici orientali din Europa

A XXI-a întâlnire a episcopilor catolici orientali din Europa

Astăzi, joi 14 iunie, cu Slujba Vecerniei din Catedrala Sfântul Nicolae (Lungro, Italia), se deschide întâlnirea anuală a episcopilor catolici orientali din Europa. Alături de comunitatea locală şi cei 50 de episcopi catolici orientali, vor participa prin intervenţii şi Cardinalul Leonardo Sandri, Prefectul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale, Cardinalul Angelo Bagnasco, Preşedintele CCEE şi Excelenţa Sa Emil Paul Tscherrig, Nunţiul Apostolic în Italia.
Întâlnirea se desfăşoară în acest an la Lungro (Italia) la invitaţia Preasfinţiei Sale Donato Oliverio, Episcopul Eparhiei de Lungro a italo-albanezilor din Italia Continentală.
„Cu cât bisericile noastre catolice orientale vor fi ele însele, cu atât mai pătrunzătoare vor fi mărturiile noastre. Cu cât mai vizibilă este apartenenţa noastră la Orientul Creştin, mai complementară şi mai fructuoasă va fi complementaritatea noastră tradiţiei occidentale şi poate face tot mai prezentă în inima Bisericii, comoara Orientului Creştin”. Acestea sunt provocările identificate „în spiritul Conciliului Vatican II şi în armonie cu codul canoanelor Bisericilor Răsăritene”, de Preasfinţia Sa Donato Oliverio, episcop al Eparhiei de Lungo al italo-albanezilor din Italia Continentală, explicând obiectivele întâlnirii care se deschide după-amiaza aceasta la Lungro.
„Această întâlnire în pregătirea primului centenar al Eparhiei (13 februarie 2019) constituie un eveniment de o importanţă indiscutabilă, pentru că toţi liderii Bisericilor Catolice Răsăritene prezente în Europa se adună pentru a înţelege mai bine ceea ce Biserica universală aşteaptă de la orientalii în comuniune deplină cu Scaunul Apostolic ”. Pentru Episcopul Oliverio, „aceste întâlniri ne îmbogăţesc pe noi toţi şi ne întăresc ca Biserici Catolice Orientale, tocmai în acest angajament de a identifica contribuţia noastră specifică, identitatea noastră în cadrul ecumenic, cu speranţa că acestea vor favoriza depăşirea neînţelegerilor şi tensiunilor”. Pentru Episcopul de Lungro, de fapt, „o conştiinţă şi o complementaritate clară a identităţii noastre ecleziale poate facilita „situarea” exactă a catolicilor orientali în contextul ecumenic”.
Lucrările vor continua apoi în data de 15-16 iunie, cu intervenţii asupra figurii episcopului, în special în unele aspecte ale noului proces de căsătorie; pe diferite teme liturgice, pe reînnoirea ei în fidelitate faţă de identitatea propriu-zisă a Bisericilor Catolice Răsăritene şi cum este ea o reînnoire a vieţii umane. Printre alte teme dezbătute vor fi cele legate de particularităţile identităţii unei Biserici Catolice Orientale; dreptul particular inter-eparhial şi contribuţia Bisericii italo-albaneze la parcursul ecumenic.
Din partea Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, din România participă Preasfinţiile lor: Florentin Crihălmeanu, episcop greco-catolic de Cluj-Gherla şi Vasile Bizău, episcop greco-catolic de Maramureş. Lucrările întâlnirii se vor termina duminică, 17 iunie, cu celebrarea Sfintei Liturghii în Catedrala Sfântul Nicolae din Lungro.
Lista Bisericilor participante la Întâlnirea Episcopilor Catolici Orientali din Europa:
1. Biserica Italo-Albaneză din Italia (Eparhiile de Lungro şi Piana)
2. Biserica de rit Bizantin-Slav din Bulgaria
3. Biserica Greco-Catolică din Belarus
4. Biserica Greco-Catolică Republica Cehă
5. Exarhatul Apostolic pentru Catolicii de rit Bizantin din Grecia
6. Biserica Greco-Catolică din Kazakhstan
7. Biserica Greco-Catolică din Muncaci
8. Biserica Greco-Catolică din România
9. Biserica Greco-Catolică din Serbia şi Muntenegru
10. Biserica Greco-Catolică din Slovacia
11. Biserica Greco-Catolică din Ucraina
12. Biserica Greco-Catolică din Ungaria
13. Biserica Greco-Melchită
14. Biserica Catolică Armeană
15. Biserica Siro-Malabareză din Marea Britanie
16. Biserica Siro-Catolică din Europa
Eugen Ivuţ - Biroul de presă al Episcopiei de Oradea
Biroul de presă/Ufficio stampa

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.