Română | Italiano
AcasăŞtiri201811 Septembrie: Hirotonirea întru sf. Preoţie a diaconului Ioan Cătălin Blidar
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: “Cu  primăvara-n suflete” » Titlu: 11278.jpg

Anul: 2019

Eveniment: “Cu primăvara-n suflete”

Titlu: 11278.jpg

Ştiri

Hirotonirea întru sf. Preoţie a diaconului Ioan Cătălin Blidar

Hirotonirea întru sf. Preoţie a diaconului Ioan Cătălin Blidar

Sâmbătă 8 septembrie 2018, la sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului, în Catedrala Română Unită, Greco-Catolică din Lugoj, la ora 10.00 în cadrul Sfintei Liturghii arhiereşti, P.S. Sa Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj, a ridicat la treapta Preoţiei pe diaconul Ioan Cătălin Blidar, care în ultima perioadă a studiat în Italia, la Institutul Ecumenic “S. Bernardino” din Veneţia, unde în urmă cu trei ani a obţinut titlul licenţei în teologie, iar în toamna acestui an va susţine teza de doctorat, în cadrul Universităţii Pontificale “Antonianum” de la Roma, cu tema “Immacolata concezione” sau Neprihănita zămislire a Maicii Domnului, cum este numită în cadrul Bisericilor Orientale.
La slujba de hirotonire, alături de P.S. Sa Episcopul Alexandru, au fost preoţii de la catedrala episcopală, alţi preoţi din cadrul eparhiei de Lugoj, de la Timisoara şi din alte oraşe, fiind prezent în mod special pr. prof. Roberto Giraldo, fostul rector al Institutului Ecumenic “S. Bernardino” de la Veneţia prin intermediul căruia, acum câţiva ani, noul hirotonit a primit o bursă de studii în Italia. La bucuria evenimentului au luat parte părinţii diaconului Ionuţ şi soţia acestuia, doamna viitoare preoteasă Raluca, rudenii apropiate şi foarte mulţi prieteni. Răspunsurile la Sf. Liturghie au fost date de către Corul călugăriţelor bazilitane din Lugoj. La momentul omiletic s-a sublinita faptul că hirotonirea părintelui Ionuţ Cătălin Blidar este considerat un dar mare pentru Biserica noastră Română Unită şi un eveniment deosebit pentru Eparhia de Lugoj pe care preasfinţitul Alexandru o păstoreşte. Un alt aspect important subliniat de către preasfinţitul episcop a fost acela că această cale pe care păşeşte diaconul Ioan Cătălin, în ziua hirotonirii întru sfânta Preoţie, este pentru totdeauna şi niciodată în viaţa sa să nu pună la îndoială chemarea pe care Dumnezeu i-a dăruit-o pentru a lucra în via Domnului. Preasfinţitul Alexandru a mulţumit pentru tinereţea sa frumoasă, pentru râvna pe care o manifestă şi pentru dorinţa sa atât de arzătoare de a sluji lui Dumnezeu, chiar fiind singurul copil la părinţi. Catedrala episcopală din Lugoj a fost neîncăpătoare şi datorită marelui praznic al Naşterii Maicii Domnului. Au fost momente înălţătoare şi s-a putut observa emoţia celor prezenţi. La sfârşitul sfintei Slujbe, preotul nou hirotonit, părintele Ionuţ a ţinut să mulţumească în primul rând preasfinţiei sale Alexandru pentru hirotonirea în treapta preoţiei, a ţinut să mulţumească părinţilor săi din tot sufletul pentru toate sacrificiile făcute, pentru dragostea părintească şi pentru toată grija pe care i-au purtat-o, apoi doamnei preotese, părintelui prof. Roberto, mie ca preot al parohiei române “San Rocco” de la Veneţia Mestre din Italia. Aici a crescut din punct de vedere pastoral, aceasta este comunitatea pe care a iubit-o şi a îndrăgit-o şi unde a fost iubit şi îndrăgit de către toţi credincioşii noştrii. De acum înainte părintele Ionuţ va sluji în cadrul Curiei episcopale din Lugoj şi la catedrala episcopală.
În scurt timp preasfinţitul episcop îi va da nişte sarcini precise, probabil la partea administrativă, în special la revistele episcopiei şi în ceea ce priveşte scrisul şi arhivele.
La încheierea Sfintei Liturghii preotul nou hirotonit Ionuţ Cătălin Blidar a împărtăşit prima sa binecuvântare tuturor celor prezenţi, după care a urmat o agapă frăţească organizată în sala palatului episcopal din Lugoj. În ziua următoare hirotonirii, părintele Ionuţ a slujit prima sa Sf. Liturghie la Mănăstirea Sf. Treime din Giroc-Timişoara, unde îşi trăiesc vocaţia la călugărie doi preoţi deosebiţi, unul din Statele Unite ale Americii şi unul din Italia, care au îmbrăţişat, România, cultura şi limba română împreună cu tradiţia orientală şi ritul bizantin, încă din anul 1992 aflându-se în aceste locuri, unde au întemeiat un frumos aşezământ monahal după regula Sf. Vasile cel Mare. Aceşti călugări sunt numiţi în Biserica noastră bazilieni sau bazilitani, ori conform mai vechiul termen: basilieni.
A fost un eveniment foarte important pentru Eparhia de Lugoj, pentru mine şi pentru P.S. Sa Alexandru, deoarece pr. Ionuţ a fost al CIX-lea (111) candidat la preoţie horotonit de sfinţia sa în cei peste 25 de ani de episcopat.
          
Pr. dr. Vasile Alexandru Barbolovici
_______
Vocaţia părintelui Ionuţ Cătălin Blidar în cadrul preoţiei este îmbogăţită de o altă chemare specială, manifestată prin dragostea faţă de studiu şi aprofundarea misterului creştin, această bogăţie a Bisericii lui Hristos, realizată prin îmbrăţişarea celor „doi plămâni” cu care respiră Biserica Una a lui Hristos, Orientul creştin şi Apusul creştin, cu multitudinea de tradiţii şi rituri, îndureraţi de rupturile care încă persistă din cauza slăbiciunilor omeneşti. Ecumenismul este o cale de apropiere prin studiu şi aprofundare a problemelor teologice şi prin rugăciune.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru această nouă chemare dusă la momentul culminant şi totodată la un alt început: cel al slujirii la Amvonul Domnului prin propovăduirea Cuvântului dumnezeiesc şi la Altarul Domnului prin aducerea lui Hristos în sufletele oamenilor prin Sf. Euharistie.
Biroul de presă/Ufficio stampa

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.