Română | Italiano
AcasăŞtiri20181 Decembrie: Mesajul Preafericitului Cardinal Lucian cu prilejul Centenarului Unităţii ...
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Prima Impărtăşanie Solemnă in parohia din Imola » Titlu: 11433.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Prima Impărtăşanie Solemnă in parohia din Imola

Titlu: 11433.jpg

Ştiri

Mesajul Preafericitului Cardinal Lucian cu prilejul Centenarului Unităţii Naţionale

Mesajul Preafericitului Cardinal Lucian cu prilejul Centenarului Unităţii Naţionale

Aniversarea a 100 de ani de la înfăptuirea Unirii tuturor românilor este pentru mine şi pentru întreaga Biserică Greco-Catolică prilejul de a exprima o adâncă bucurie, o vie recunoştinţă faţă de Bunul Dumnezeu şi faţă de înaintaşii noştri. Desăvârşirea unităţii naţionale, pe care în aceste zile la Alba Iulia, oraşul Marii Uniri şi pretutindeni în ţară, o evocăm în cadru festiv, are numeroase semnificaţii culturale, sociale, politice şi spirituale, care se întrepătrund în conştiinţa demnităţii noastre româneşti.
Ştim că toate marile realizări ale omenirii au fost împlinite prin străduinţă, luptă şi mai cu seamă prin sacrificii. La fel s-a întâmplat şi în cazul românilor, care au străbătut un lung drum al deşteptării şi al afirmării conştiinţei naţionale în timpuri potrivnice, dar au fost însoţiţi de Dumnezeu. Providenţa divină se foloseşte întotdeauna cu înţelepciune de oameni, de instituţii şi de comunităţi, pentru ca dreptatea, binele şi adevărul să strălucească! Aceasta a fost şi calea Bisericii Greco-Catolice!
Sfântul Părinte Papa Francisc a adresat îndemnul de a „căuta în fiecare popor propriile tradiţii, acele realităţi care sunt la originea patriei, care constituie fundamentele identităţii naţionale”. Urmând această căutare în istoria neamului nostru, gândul meu se îndreaptă acum, străbătând cu emoţie veacurile, spre Mitropoliţii din Alba Iulia, Teofil şi Atanasie, care, împreună cu sinoadele lor, întrunite în anii 1697-1700, au refăcut comuniunea de credinţă şi de simţire cu Sfânta Biserică a Romei, luptând să salveze identitatea răsăriteană şi românească a Bisericii transilvănene. Legătura de credinţă cu Biserica Romei şi-a dovedit rodnicia pe planul trezirii conştiinţei românilor, contribuind la afirmarea demnităţii lor, la deşteptarea naţiunii noastre.
Latinitatea, creştinismul şi vechimea românilor, dragostea faţă de limba română şi apelul constant la istorie, atât de preţuite şi invocate de episcopul greco-catolic Inochentie Micu Klein, ulterior elaborate cu pietate şi erudiţie în creuzetul Şcolii Ardelene, au însufleţit şi au format conştiinţa naţională românească. Între episcopul Inochentie Micu Clain, Corifeii Şcolii Ardelene, revoluţionarii de la 1848 adunaţi pe Câmpia Libertăţii de la Blaj şi protagoniştii Unirii de la 1918 există o continuitate în sensul spiritului, conştiinţei şi valorilor. Nu întâmplător Declaraţia de Unire a fost citită de primul Cardinal român, dr. Iuliu Hossu, episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla. Fără aceste etape ale istoriei şi ale devenirii noastre naţionale, care poartă amprenta Bisericii Greco-Catolice, identitatea, cultura şi limba românească nu ar fi existat în forma pe care o cunoaştem astăzi.
Dacă ar fi să condensăm contribuţia Bisericii Greco-Catolice la formarea conştiinţei naţionale româneşti ar trebui să spunem: viziune, consecvenţă, responsabilitate, creativitate, sacrificii şi dorinţa de slujire a neamului. Toate acestea, pe temelia valorilor creştine şi umane, fără de care libertatea şi demnitatea noastră ar fi rămas într-o umbră a istoriei!
Să nu uităm jertfele înaintaşilor noştri şi să le continuăm drumul cu responsabilitate şi dăruire! Să trăim aniversarea Centenarului Unirii cu gratitudine, în spiritul comuniunii şi al reconcilierii, dar şi cu speranţa zidirii scumpei noastre Românii tot pe valorile morale şi spirituale!
Vă adresez aceste gânduri cu speranţa pe care ne-o dăruieşte Mântuitorul nostru Isus Cristos, dar şi cu încrederea pe care o am în sufletul creştin al poporului român, în capacitatea sa creatoare şi în energiile latinităţii noastre, în vocaţia noastră europeană şi, nu în ultimul rând, în voinţa Bisericii Greco-Catolice de a fi în continuare o punte de comuniune în România.
Îl rog fierbinte pe Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Cristos, prin mijlocirea Preacuratei Sale Maice, să binecuvânteze şi să ocrotească pe toţi fiii Patriei noastre, indiferent de confesiune sau etnie! Ierarhilor, preoţilor, călugărilor şi credincioşilor Bisericii Române Unite cu Roma le adresez toată dragostea şi gratitudinea mea pentru fidelitatea faţă de Sfântul Scaun Apostolic al Bisericii Romei şi binele neamului nostru românesc, pentru spiritul de jertfă dovedit nu doar în trecut, ci şi în prezent!
La mulţi ani, scumpă Românie, Grădină binecuvântată a Maicii Domnului!
Blaj, la 1 Decembrie 2018
Lucian Cardinal Mureşan
Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică
P.F. Lucian Card. Mureşan

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.