Română | Italiano
AcasăŞtiri201919 Ianuarie: “Căutaţi să fiţi drepţi”
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hramul Parohiei Roma Nord şi Sărbătorirea Unirii din 1859 » Titlu: 11641.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hramul Parohiei Roma Nord şi Sărbătorirea Unirii din 1859

Titlu: 11641.jpg

Ştiri

“Căutaţi să fiţi drepţi”

“Căutaţi să fiţi drepţi”

“Căutaţi să fiţi drepţi”
Vineri 18 ianuarie 2019, la ora 19,00 în Biserica „Sfântul Apostol Timoteu” din Cesena s-a desfăşurat o întâlnire de rugăciune ecumenică pentru unitatea creştinilor cu tema: „Căutaţi să fiţi drepţi” (Deut. 16,20). Au participat Parohia ortodoxă română, Biserica creştină adventistă de ziua a 7-a, Biserica Catolică – Dieceza Cesena – Sarsina şi Parohia greco-catolică română.
În timp ce ne-am rugat împreună, ne-am amintit de chemarea noastră comună, ca mădulare ale trupului lui Cristos, de a urmări şi întruchipa dreptatea. Unitatea noastră în Cristos ne permite să luăm parte activ la lupta în favoarea dreptăţii şi promovării demnităţii vieţii.
În omelia sa, Episcopul de Cesena – Sarsina, Excelenza sa Mons. Douglas Regattieri ne-a exortat: “Vai dacă acest vis de unitate ar pierde vigoare! Aşa cum ne aminteşte Papa Francisc: Trebuie să visăm! Căutaţi cu mai multă încredere unitatea creştinilor, fiecare din noi trebuie să cultive acest vis. Să alimentăm această dorinţă de unitate! Să ne rugăm să fim cu toţii una!”
Pastorul Giuseppe Cupertino a subliniat: “Nu e simplu să fim creştini pentru că trebuie să fim transformaţi. Este o sfidare ce cere miracole. A căuta dreptatea şi mai ales dreptatea lui Dumnezeu!”
Părintele Mihai David ne-a făcut să medităm asupra faptului că “contează mai mult unitatea decât diversitatea şi suntem exortaţi să avem grijă unii de alţii. Reînnoim uimirea originilor, când a luat naştere credinţa. Dumnezeu ne priveşte nu ca pe nişte păcătoşi ci ca pe fii”. A încheiat cu rugăciunea: “Ajută-ne Doamne să umblăm cu fermitate spre un timp al dreptăţii şi al păcii pentru toţi!”
Preotul ortodox Silviu Sas a subliniat: “În toate Liturghiile noastre ortodoxe ne rugăm mereu pentru unitatea creştinilor: ”Unirea credinţei şi împărtăşirea Sfântului Duh, cerând, şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm!””
Toţi participanţii am scris pe două bileţele un angajament (pentru noi şi pentru alţii) pentru dreptate, milostenie sau unitate. Cel pentru noi l-am conservat şi celălalt l-am depus în coşul de oferte, pus la picioarele crucii.
A fost dat un bilet cu sensul trimiterii în misiune cu angajamentul asumat în mod expres de un altul din cei prezenţi la această rugăciune. Am fost invitaţi să ne rugăm pentru intenţia scrisă pe biletul primit.
Cei patru celebranţi ne-au binecuvântat.
După ceremonie a fost o agapă creştină – ocazie de prietenie.
Claudia David

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.