Română | Italiano
AcasăŞtiri201920 Ianuarie: „Mica Unire sărbătorită cu Mare Veselie”
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza » Titlu: 11560.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza

Titlu: 11560.jpg

Ştiri

„Mica Unire sărbătorită cu Mare Veselie”

„Mica Unire sărbătorită cu Mare Veselie”

Duminică, 20 ianuarie 2019, în Săptămâna de rugăciune pentru unitatea tuturor creştinilor, am sărbătorit şi 160 de ani de la Mica Unire a Principatelor române de la 24 ianuarie 1859. Unirea Principatelor române Moldova şi Ţara Românească s-a înfăptuit prin alegerea colonelului moldovean Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al ambelor principate, la 5 ianuarie 1859 în Moldova şi la 24 ianuarie 1859 în Ţara Românească.
La Sfânta Liturghie au participat alături de credincioşii Parohiei „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi devoţi italieni, motiv pentru care părintele Mihai David a celebrat mare parte din Liturghie şi a transmis cuvântul de învăţătură în limba italiană. La Rugăciunea împăratească „Tatăl Nostru” am săvârşit un gest de comuniune prinzându-ne de mâini şi formând un lanţ care ne-a unit pe toţi în comuniunea cu Domnul nostru Isus.
Părintele ne-a amintit că la începutul Sfintei Liturghii preotul proclamă: „Bine este cuvântată împărăţia cerurilor: Tatălui, Fiului şi Spiritului Sfânt.” Să ne sârguim să intrăm în împărăţia dragostei, adică să avem o participare vie care provine din bucuria de a-L lăuda pe Dumnezeu. Suntem chemaţi să deschidem uşa sufletului nostru la acest dar gratuit care este: Dragostea permanentă a lui Dumnezeu. Iată de ce este importantă rugăciunea continuă. În mod deosebit astăzi cerem Domnului să crească în fiecare dintre noi dorinţa de unitate şi uniunea tuturor românilor de pretutindeni”. La sfârşitul omeliei sale, părintele paroh a mulţumit tuturor italienilor pentru prezenţa lor la Sfânta Liturghie şi a cerut să se roage în mod continuu pentru unitatea vizibilă a tuturor creştinilor.
La sfârşitul Liturghiei am îngenunchiat cu toţii pentru a ne ruga pentru unitatea tuturor creştinilor.
După dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur am sărbătorit Mica Unire cu Mare Veselie la o petrecere organizată de către Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” în colaborare cu „Asociaţia Românilor Hora” cu scopul strângerii de fonduri pentru Proiectul de Iconostas. Invitaţi speciali au fost: Ramona Chiorean din Forli care reprezintă zona Cubleşului Someşan, Mihaela Solomon din Forli exponentă a Moldovei, Georgeta Hangu din Ravenna care evocă Oltenia şi Nicu Oros din Mantova ce întruchipează zona folclorică Codru. Cu toţii s-au împărtăşit nu doar de multă veselie transmisă de cântăreţii populari dar şi de bucatele tradiţionale româneşti pregătite de staff-ul culinar al Asociaţiei „Hora”.
Au fost premiaţi şi li s-a acordat titlul de „Vrednic Român” artiştilor şi staff-ului culinar.
Câţiva dintre copiii parohiei, cei rămaşi pe baricade în lupta cu gripa, au prezentat un mic recital dedicat Unirii: au recitat „Limba românească” de Gheorghe Sion, au cântat „Ţara” de Andrei Păunescu şi au început să intoneze „Hora Unirii” de Vasile Alecsandri; li s-au alăturat în cântec artiştii populari iar participanţii s-au unit într-o tradiţională horă românească.
Claudia David

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.