Română | Italiano
AcasăŞtiri20195 Martie: Prima etapă a întâlnirii naţionale a preoţilor români uniţi la Roma, 2019
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Cu inima şi mintea deschise la Cel Înviat » Titlu: 11349.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Cu inima şi mintea deschise la Cel Înviat

Titlu: 11349.jpg

Ştiri

Prima etapă a întâlnirii naţionale a preoţilor români uniţi la Roma, 2019

Prima etapă a întâlnirii naţionale a preoţilor români uniţi la Roma, 2019

Luni 4 martie 2019 a avut loc la Roma, la Biroul C.E.I. al Fundaţiei Migrantes prima parte a întâlnirii naţionale a preoţilor români uniţi din Italia. Convocarea a venit din partea Directorului Fundaţiei Migrantes, don Giovanni De Robertis, cu sprijinul părintelui Cristian Crişan, Vizitator Apostolic pentru BRU Europa şi Coordonator naţional pentru BRU Italia.
Întâlnirea de la Roma a fost un bun prilej pentru a continua organizarea ecleziastică a comunităţilor române greco-catolice din Italia, cu o atenţie deosebită la aspectele fundmentale ale asistenţei spirituale şi pastorale promovate şi susţinute mereu de către C.E.I. prin colaborarea între biroului central al Fundaţiei Migrantes cu realităţile din fiecare dieceză, cu ajutorul şi sub îndrumarea directă a episopilor locali, fără o întrerupere a relaţiei speciale cu Biserica de origine a credincioşilor români, prin reprezentatul vizibil al acesteia, P. F. Sa Lucian Card. Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice.
Din partea Bisericii Catolice din Italia (prin intermediul C.E.I.) s-a primit şi se primeşte în continuare tot sprijinul pentru o cât mai bună desfăşurare a acelor aspecte care vizează pastorala imigranţilor, cu o atenţie spacială faţă de cei mai slabi şi nevoiaşi, cum ar fi cei din spitale, din închisori, minorii, alte categorii sociale la risc şi cei persecutaţi. “Se doreşte continuarea şi întărirea relaţiilor cu episcopii la nivel local şi organizarea ecleziastică la nivel naţional, pentru păstrarea specificităţii Bisericii particulare sui iuris”, a declarat Mons. Pierpaolo Felicolo, directorul Biroului Migrantes al diecezei de Roma. “Cunoaşterea reciprocă este importantă atât pentru preoţii cât şi pentru credincioşii din cadrul diecezelor latine de rit roman din Italia, cu o atenţie deosebită şi asupra aspectelor ecumenice, în cadrul relaţiilor cu celelalte biserici, îndeosebi cu cea ortodoxă”.
Aceste aspecte au fost atinse pe scurt, în cadrul discuţiilor despre Vizita Apostolică a Sfântului Părinte Papa Francesco în România, în perioada 31 mai – 2 iunie. Duminică 2 iunie Sanctitatea Sa Papa Francesco se va afla la Blaj – “Mica Romă” a românilor – mai precis în centrul spiritual şi istoric al românilor din Transilvania.
Se reaminteşte că cea de a doua parte a întâlnirii nazionale a preoţilor români uniţi din Italia va avea loc sâmbătă 16 martie 2019 la Palatul Arhiepiscopal din Florenţa, la care va participa Mons. Giuseppe Baturi, responsabilul Biroului Juridic al C.E.I. La ora 10.00 are loc audienţa la Eminenţa Sa Card. Giuseppe Betori, Arhiepiscop de Florenţa.
Toţi preoţii au fost invitaţi atât la prima cât şi la cea de a doua întâlnire.
Ufficio stampa/Biroul de presă

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.