Română | Italiano
AcasăŞtiri201916 Martie: Etapa a II-a a întâlnirii naţionale a preoţilor români uniţi la Florenţa
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: “Să mergem împreună” de la Roma la Blaj şi Lourdes » Titlu: 11462.jpg

Anul: 2019

Eveniment: “Să mergem împreună” de la Roma la Blaj şi Lourdes

Titlu: 11462.jpg

Ştiri

Etapa a II-a a întâlnirii naţionale a preoţilor români uniţi la Florenţa

Etapa a II-a a întâlnirii naţionale a preoţilor români uniţi la Florenţa

Sâmbătă, 16 martie 2019, a avut loc, într-o frumoasă sală a Palatului arhiepiscopal din Florenţa, cea de a doua parte a întâlnirii naţionale a preoţilor români greco-catolici din Italia, convocată de către directorul general al Fundaţiei "Migrantes", don Giovanni De Robertis, cu sprijinul pr. Cristian Crişan, Vizitator Apostolic al Bisericii Române Unite pentru Europa şi Coordonator Naţional - cu numire de la C.E.I. - pentru Italia. În scopul bunei reuşite a întâlnirii, au răspuns convocării, mai mulţi preoţi din diferite zone ale Italiei.
Gazda întâlnirii a fost ES Card. Giuseppe Betori, în strânsă colaborare cu pr. Valer Sician, parohul de la Florenţa. Din partea CEI (Conferinţa Episcopală Italiană) a fost Mons. Giuseppe Baturi, responsabilul Biroului Juridic. Monseniorul a vorbit despre chestiunile de actualitate referitoare la prezenţa în Italia a credincioşilor şi a preoţilor catolici de altă tradiţie decât cea latină şi de alt rit decât cel roman. Păstrarea identităţii religioase, şi cu privire la ritul specific, este de multă vreme o prioritate, conform Conciliului Vatican al II-lea şi după cum se specifică în conţinutul multor documente oficiale postconciliare. Preoţii au avut ocazia să pună întrebări şi să-şi clarifice unele dubii sau să prezinte unele situaţii noi cu care se confruntă la nivel diecezan în cadrul activităţii pastorale. Între timp lumea se schimbă tot mai rapid şi mentalitatea credincioşilor este influenţată în funcţie de contextul social al zonei de referinţă. Majoritatea credincioşilor sunt în Italia de mulţi ani, fiind deja consistentă cea de a doua generaţie.
La Florenţa pr. Crişan a transmis tuturor salutul călduros al Preafericitului Card. Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, mulţumind preoţilor care s-au dăruit mult pentru organizarea concretă a comunităţilor de români, mai ales în zonele de Nord şi Centru ale Italiei. Cu toţi suntem recunoscători Preasfinţitului Virgil Bercea pentru anii de conlucrare rodnică în cadrul Diasporei BRU Europa. În mod special a mulţumit Eminenţei Sale Card. Giuseppe Betori pentru grija pastorală şi spirituală pe care o are faţă de comunitatea românilor din arhiepiscopia pe care o păstoreşte. Simbolic a fost dărutiă Eminenţei Sale cartea de poezii “Le sbarre, le mie croci. Poesie dal gulag romeno (1951-1964)” de Ioan Ploscaru, Ed. Feeria, Florenţa, în eleganta ediţie italiană.
S-au continuat pregătirile pentru Vizita Apostolică a Sfântului Părinte Papa Francesco în România, ce va avea loc în perioada 31 mai – 2 iunie a acestui an. Ziua de Duminică 2 iunie va intra în istorie, deoarece Sanctitatea Sa Papa Francesco se va afla pe Câmpia Libertăţii la Blaj – “Mica Romă” a românilor – mai precis, în centrul spiritual şi istoric al românilor din Transilvania.
Pr. Mihai David a ţinut o frumoasă meditaţie, la sugestia părintelui coordonator national, despre importanţa preoţiei, intitulată: "Primeşte acest Odor şi-l păstrează pe El până la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, când are să-l ceară de la tine".
Până la următoarea întâlnire, care va fi anunţată la momentul oportun, să ne vedem cu bine la Blaj, pe Câmpia Libertăţii pe 2 iunie 2019. Sfântul Părinte Papa merge la noi acasă!
P. Ioan Mărginean-Cociş

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.