Română | Italiano
AcasăŞtiri20193 Mai: A 14-a „Sărbătoare a Sărbătorilor” în Parohia „Izvorul ...
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hramul Parohiei Roma Nord şi Sărbătorirea Unirii din 1859 » Titlu: 11640.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hramul Parohiei Roma Nord şi Sărbătorirea Unirii din 1859

Titlu: 11640.jpg

Ştiri

A 14-a „Sărbătoare a Sărbătorilor” în Parohia „Izvorul Tămăduirii” din Cesena

A 14-a „Sărbătoare a Sărbătorilor” în Parohia „Izvorul Tămăduirii” din Cesena

În Vinerea Mare, la ora 15,00 – ora Mântuirii noastre - în Parohia „Izvorul Tămăduirii” din Cesena a fost celebrat ”Prohodul Domnului”. „Cu cât mai mare este dragostea, cu atât mai mare este suferinţa” spune Sfântul Teodor Studitul. În omelia sa, parohul - părintele Mihai David - a spus: „Dacă suntem neputincioşi ca să măsurăm cât de mare este dragostea Domnului Isus pentru noi, să ne ostenim să măsurăm cât de mari sunt suferinţele Lui pentru noi. Acestea au fost atât de mari şi atât de cumplite, că le-a simţit chiar şi pământul şi s-a cutremurat; soarele le-a simţit şi s-a întunecat; pietrele s-au despicat; catapeteasma templului s-a sfâşiat în două de sus până jos; mormintele s-au deschis; morţii au ieşit din morminte; sutaşul de sub Cruce L-a mărturisit pe Fiul lui Dumnezeu; tâlharul de pe cruce s-a pocăit. Atunci şi inimile noastre să se pocăiască ca şi tâlharul de pe cruce şi să-L mărim pe Fiul lui Dumnezeu, precum sutaşul lui Pilat, de sub Cruce; şi fiecare dintre noi, să fim izbăviţi de la moarte prin suferinţele lui Cristos , curăţiţi prin Preacuratul Său sânge, să fim îmbrăţişaţi de mâinile Sale sfinte, întinse şi să ne învrednicim de Împărăţia Lui fără de moarte”.
Duminică 28 aprilie 2019, Parohia a sărbătorit Sfintele Paşti şi cea de a 14-cea aniversare de la săvârşirea primei Sfinte Liturghii pentru românii din Cesena şi împrejurimi.
Preotul, oferind lumina de la candela aprinsă de pe altar tuturor credincioşilor prezenţi, a proclamat: „Veniţi de luaţi lumină!” Semnificaţia luminii se regăseşte şi în umătorul imn: „Acum toate s-au umplut de lumină; cerul şi pământul şi cele dedesubt. Deci, toată făptura să sărbătorească Învierea lui Cristos, datorită căreia s-a întărit”.
În această atmosferă de explozie de bucurie, parohul, pe la mijlocul slujbei, a lansat frunze de dafin binecuvântate care simbolizează victoria vieţii asupra morţii, binelui asupra răului, bucuriei asupra tristeţii. Credincioşii le-au cules cu evlavie şi bucurie ca semn de amintire a Sfintelor Paşte 2019 de la Cesena.
La sfârşitul sfintei slujbe, părintele paroh a binecuvântat coşurile cu bucate tradiţionale şi ouăle roşii. În continuare s-a săvârşit Sfinţirea mică a apei cu ocazia Sărbătorii Hramului „Izvorul Tămăduirii” din Vinerea Luminată şi au fost stropiţi credincioşii; această apă sfinţită a fost luată la casele lor pentru a fi protejaţi de boli şi pentru îndepărtarea răului.
„Sărbătoarea Sărbătorilor” s-a încheiat cu o agapă creştină şi multă veselie.
Claudia David

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.