Română | Italiano
AcasăŞtiri20193 Mai: “Paştile cele frumoase Paştile Domnului, Paştile!” la Forlì
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Ziua IEI în Parohia Greco- Catolică Sfinţi Trei Ierarhi din Roma Nord » Titlu: 11657.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Ziua IEI în Parohia Greco- Catolică Sfinţi Trei Ierarhi din Roma Nord

Titlu: 11657.jpg

Ştiri

“Paştile cele frumoase Paştile Domnului, Paştile!” la Forlì

“Paştile cele frumoase Paştile Domnului, Paştile!” la Forlì

În Sfânta şi Marea Joi, la Denia celor 12 Evanghelii, mai precis la cea de-a 11-a Evanghelie, când s-a citit versetul „...au luat trupul lui Isus şi L-au înfăşurat în pânză de in cu miresme” părintele Mihai David împreună cu enoriaşii care au participat au luat corpusul de pe cruce şi l-au înfăşurat în pânză albă săvârşind procesiunea în interiorul bisericii, iar la sfârşitul acesteia, precum în versetul din aceeaşi Evanghelie „...şi în grădină era un mormânt nou..., L-au pus pe Isus acolo, pentru că mormântul era aproape” am pus corpusul sub Altar, Altarul reprezentând mormântul de unde izvorăşte Viaţa. În cuvântul său de învăţătură, părintele paroh ne-a amintit că „în Joia Mare facem pomenirea spălării picioarelor, a Cinei celei de Taină şi mai facem pomenirea de tăcerea lui Cristos. Cristos în faţa lui Pilat nu vorbeşte. Pilat ştia că El este nevinovat. De ce nu-i răspunde nimic Cristos? Isus nu vrea să negocieze cu Pilat. Pilat nu vroia să se schimbe. La fel şi Irod în faţa cererii capului lui Ioan Botezătorul, nu s-a schimbat. Nici Iuda nu a vrut să se schimbe şi a rămas în înşelăciunea sa. Aşadar Isus nu a vorbit, a tăcut”.
Părintele a continuat: „Când cel din faţa ta este încremenit în răutatea sa, în vicleşugul său, în neînţelegerea sa, tăcerea este o judecată, este o sentinţă, este o înţelegere că nu mai poţi schimba. Nici un regim politic al acestei lumi nu ar avea acea putere, uneori profund nedreaptă, uneori josnică, şi această putere o îngăduie Dumnezeu pentru că prin acel rău oamenii îşi vin întru sine, uneori se pocăiesc, îşi cunosc slăbiciunile, îşi recunosc neputinţa lor, îşi cunosc legătura lor de dragoste cu Dumnezeu, de aceea nu se cuvine să clevetim ci să avem puterea să tăcem atunci când răul se obrăzniceşte. Cristos a tăcut. Şi astăzi Dumnezeu tace în faţa răului, uneori tace şi în faţa rugăciunilor noastre. Să ne rugăm: Doamne unde am greşit? Cum să înţeleg tăcerea ta? Cum să fac voia ta? Să ne fie nouă aceste sfinte zile o înţelegere a tăcerii, cum să urmăm pe Cristos în faţa obrăzniciei răului, să nu ne temem, să nu ne ascuţim sabia faţă de cel de lângă noi, căci cel ce scoate sabia va deveni el însuşi purtător de rău în această lume. Să învăţăm să biruim răul cu binele, cu credinţa noastră, cu răbdare. Să ne ajute Dumnezeu să ajungem această smerenie şi să o practicăm în viaţa noastră de zi cu zi”.
Ajungând în Sfânta şi Marea Vineri, a fost scos în mod solemn Sfântul Epitaf în mijlocul bisericii. În jurul lui s-a desfăşurat cea mai impresionantă dintre slujbele cultului divin: „Cântarea Prohodului”. Această cântare s-a intonat pe o melodie jalnică dar care are în sine şi o notă de optimism şi bucurie. La această slujbă credincioşii nu sunt spectatori ci iau parte cu trup şi suflet. În liniştea serii, în dangăt de toacă, am înconjurat biserica cu Sfântul Epitaf, apoi fiecare credincios a trecut pe sub Sfântul Epitaf, reprezentând îngroparea noastră cu Cristos în nădejdea Învierii Lui, sărutând apoi icoana sfintei Cruci şi a Sfintei Evanghelii.
În noaptea de Înviere am luat cu multă bucurie în suflete Lumina şi, după proclamarea Evangheliei, în sunetul clopotelor, în dangăt de toacă şi al cântării Troparului Învierii „Cristos a Înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”, am făcut procesiunea în jurul bisericii cu lumânările aprinse. După ce preotul a bătut cu crucea în porţile bisericii, acestea s-au deschis şi am intrat în biserica luminată şi, într-o explozie de bucurie, a început Canonul Învierii.
La sfârşitul slujbei am descoperit cu surprindere şi bucurie participarea Consulului General al României la Bologna doamna Daniela Dobre printre credincioşii români din teritoriul Eparhiei Forlì-Bertinoro care au sărbătorit Sfintele Paşte în Parohia noastră.
În timpul Sfintei Liturghii din Duminica Învierii am avut plăcuta surpriză de a-l primi pe noul Episcop al Diecezei de Forli-Bertinoro care a venit să ne facă urările de Sfintele Sărbători de Paşte.
Paştile, cu bucurie unul pe altul ne-am îmbrăţişat la Parohia”Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Forlì.
Claudia David

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.