Română | Italiano
AcasăŞtiri20192 August: Vizita Apostolică la Parohia “Sfinţi Trei Ierarhi” din Roma Nord Roma 2 ...
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza » Titlu: 11558.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza

Titlu: 11558.jpg

Ştiri

Vizita Apostolică la Parohia “Sfinţi Trei Ierarhi” din Roma Nord Roma 2 iulie 2019

Vizita Apostolică la Parohia “Sfinţi Trei Ierarhi”  din Roma Nord Roma 2 iulie 2019

Parohia greco catolicǎ “Sfinţi Trei Ierarhi” din Roma Nord a avut onoarea de a primi Vizita Apostolicǎ dispusǎ de Sfȃntul Scaun (Vatican) în prospectiva de a monitora şi de a imbunǎtǎţi condiţia Biserici Orientale. Vizitatorul Apostolic si Coordonatorul National pentru Italia, Mons. Cristian Crişan (Paris) asistat de Mons. Pierpaolo Felicolo, directorul Ufficiului Migranţilor din Roma şi de Părintele Gabriel Buboi, Rector al Colegiului Pio Romȃn din Roma, au fost primiţi cu bucurie de comunitatea greco catolicǎ romȃnǎ, condusǎ de parohul P. Iulian Serafim Veşcan. Un eveniment unic, nu numai pentru cǎ sa desfǎsurat intr-o climǎ de jovialǎ impǎrtǎşire şi de rugǎciune, dar şi datoritǎ faptului cǎ pentru prima datǎ, Parohia noastrǎ a fost interesată de un asemenea eveniment. O intȃlnire simţitǎ de comunitatea romȃnă, care a molipsit entuziasmul prietenilor si a credincioşilor de alte naţionalitǎţi, in particular italieni. Aşa,considerat cǎ 2 iulie era o zi lucrǎtoare, nu prefestivǎ, comunitatea strȃngȃnduse in mod sǎrbǎtoresc sa pregǎtit la acest eveniment, partecipȃnd printr-un numǎr discret de credincioşi parohiani romȃni.
Primul moment a acestei intȃlniri a interesat aproape în mod excluziv clerul şi primi credincioşi prezenţi. Dialogul sa articulat în jurul coordonatoarelor topografiche ale parohiei, numǎrul credincioşilor prezenţi in ea şi alte informaţi care, ȋn circumstanţe ca acestea pierd conotaţia plictisitoare şi invǎluiesc importanţa prioritǎţi si a necesitǎţi.Dupǎ aceasta fazǎ de început,ne-am reunit ȋn rugǎciune ȋn capelǎ. Acest moment a fost fundamental, pentru cǎ prin rugǎciunea de laudǎ la Cristos, Comunitatea impreunǎ cu Vizitatori Apostolici au comemorat universalitatea Biserici. În timp ce se facea rugǎciunea, credincioşilor care au ajuns de la inceput sau adǎugat alţi conaţionali care pe diverse motive, mai ales din cauza serviciului, nu au putut sǎ fie prezenţi de la inceput. Intr-un cuvȃnt, sǎ ne fie permis a zice, că în timp ce se desfǎşura rugǎciunea Comunitatea se pregǎtea deja cu bucurie la momentul ospǎţului.
Unele femei imbrǎcate cu costume tradiţionale romȃneşti au servit la masǎ, care era ȋncǎrcatǎ şi îmbelşugată cu multe mâncăruri tipice romȃneşti. După gustarea de la început şi câteva fotografii făcute în grup, fără să se lase placerea mâncǎri, care în această parte a seri a creat o climă de agregare şi de sărbătoare, ne-am aşezat in circuit pentru a ne prezenta ȋn mod reciproc. In acest fel am putut să ȋmbinǎm originile nostre diferite, limbile, etniile diferite şi tot ceea ce este darul şi tezaurul omeniri noastre. A fost mai ales o ocazie plǎcutǎ să putem ȋmpărtăşi,mǎrturisi noi inşine ca şi Comunitate. Nu este posibil să descriem fiecare mică expresie, dar reasumând toate intervenţiile, putem să spunem că Comunitatea greco catolică, mulţumit inţeleptei conduceri şi ȋndrumǎri a Părintelui Serafim, a luat conştiinţǎ de identitatea sa ca şi Popor a lui Dumnezeu. O Comunitate care se simte protagonistă ȋn drumul vieţi, pe parcursul căruia, mulţumit ascultări Cuvântului lui Dumnezeu şi a rugăciuni a recunoscut pe Dumnezeu care prin Cristos ,Fiul Sǎu sa rivelat nouă,făcându-se insoţitor fidel de călătorie. Parohul nostru, Părintele Serafim slujitorul Comunităţi şi a spiritului rodnic al Conciliului Vatican al II, a ȋnflorit grădina umanităţi irigândula cu răbdare şi cu iubire pentru a o face părtaşǎ de revelaţia lui Dumnezeu si a planului Lui de Mântuire. Parohul nostru este defapt promotor de momente ca acestea unde cu bucurie se sărbătoreşte în jurul ospăţurilor şi pe lângă rugăciune şi învăţătură,care au capacitatea de a întări lealitatea şi solidarietatea, ar trebui să fie baza fundamentală a unei comunităţi mici, dar şi mari, şi chiar a unei naţiuni întregi. Intr-un cuvȃnt ,această vizită apostolică a fost o ocazie prin care să ne fie amintit fiecaruia dintre noi, că însoţitori de călătorie pe drumul vieţii înseamnă a fi persoane care merg în întâmpinare unele spre altele şi în acelaşi timp împreună spre alţi, sub aripa protectoare a lui Dumnezeu.
Carlo S. - Alina B.

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.