Română | Italiano
AcasăŞtiri20198 Septembrie: Iconostasul la Cesena – epifanie a Împărăţiei Cerurilor
Arhivă foto
Anul: 2021 » Eveniment: Botez în comunitatea din Padova » Titlu: 11696.jpg

Anul: 2021

Eveniment: Botez în comunitatea din Padova

Titlu: 11696.jpg

Ştiri

Iconostasul la Cesena – epifanie a Împărăţiei Cerurilor

Iconostasul la Cesena – epifanie a Împărăţiei Cerurilor

La începutul acestui an pastoral parohia “Izvorul Tămăduirii” din Cesena a avut bucuria de a vedea înfăptuit proiectul Catapeteasmei început acum 7 ani. Părintele Mihai David, iniţiatorul şi realizatorul acestui proiect de suflet, ne-a vorbit despre semnificaţia catapetesmei şi a icoanelor.
„Iconostasul, numit şi catapeteasmă sau tâmplă, se prezintă ca un perete pe care sunt aşezate un număr de icoane, într-o ordine bine stabilită teologic. Iconostasul nu este un zid separator între altar şi naos (corabie) ci rolul lui principal a fost întotdeauna acela de dispozitiv de expunere a icoanelor. Prin termenul de catapeteasmă s-a desemnat în Vechiul Testament perdeaua de la „Cortul Mărturiei”, care delimita „locul sfânt” de „locul preasfânt” în interiorul cortului, apoi, după ce a fost construit Templul din Ierusalim, se numea aşa perdeaua care despărţea altarul Templului (Sfânta Sfintelor) de restul interiorului. Astfel că el devine nu un element de despărţire ci unul de unire, de între-pătrundere între altar şi naos, între veşnicie şi vremelnicie, este o punte prin care se poate privi spre viaţa veşnică. Sanctuarul nu este locul misterios în care nu se poate pătrunde ci este acea lume invizibilă care se manifestă vizibil în Iconostas.
Sfinţii Părinţi aseamănă Iconostasul cu hotarul între cele două lumi: cea divină şi cea umană, cea veşnică şi cea trecătoare. Coloanele de pe Iconostas reprezintă firmamentul care separă lumea spirituală de cea sensibilă. El semnifică unirea prin iubire a cerului cu pământul.
Cuvântul „icoană” înseamnă asemănare, un model, o întipăritură a cuiva, care arată în ea pe cel ce este înfăţişat în icoană. Icoana are rolul de a ţine locul originalului (de ex. Mântuitorul sau Sfinţii). Ea este cerută şi de insuficienţele firii omeneşti... imaginea văzută a acestora suplineşte lipsa lor din faţa noastră. Pe lângă acest aspect, omul are nevoia de a fi cât mai aproape de Dumnezeu şi de aceea vrea ca această nevoie să fie potolită prin simţurile sale, de a vedea cu ochii noştri. Pentru spiritualitatea orientală icoana nu este o reprezentare ci realitatea însăşi care străluceşte.
Existenţa icoanei stă în structura organică a omului şi în conştiinţa sa religioasă. Icoana luminează calea omului spre desăvârşirea spirituală prin sfinţirea propriei vieţi; de la chipul lui Dumnezeu, descoperit nouă prin har spre o asemănare tot mai mare cu El, prin puterea şi lucrarea Spiritului Sfânt. Asemănarea cu Dumnezeu este cu putinţă după cum o dovedeşte mulţimea sfinţilor reprezentaţi în icoane, care sunt cu adevărat icoane ale sfinţeniei lui Dumnezeu, prin har. Prin icoane se mărturiseşte Evanghelia, Dumnezeul cel viu, care ne arată nouă creştinilor Taina întrupării Cuvântului, care este temelia icoanei. Prin intermediul acestor icoane omul contemplă la realităţile divine şi prin aceasta ajunge la o maturitate spirituală şi cunoaştere a lui Dumnezeu. Prin cinstirea icoanei creştinul stabileşte o legătură cu lumea cerească a lui Dumnezeu sau a sfinţilor. Catapeteasma este lucrul cel mai frumos al unei biserici. Iconostasul cu icoanele zugrăvite pe el arată credincioşilor măreţia Paradisului, în care se celebrează Liturghia cerească. Ea deschide o fereastră şi putem vedea ceea ce este dincolo de geamuri. Îi vedem pe martorii vii ai lui Dumnezeu, în Biserica „Izvorul Tămăduirii”: Sfântul Ioan Botezătorul protectorul oraşului Cesena şi hramul Catedralei; Sfântul Vicinio primul Episcop al Diecesei de Sarsina (azi unită cu Cesena); Sfinţii apostoli Petru şi Andrei (Patriarhul Constantinopolului Atenagora a făcut cadou această icoană Papei Paul al VI în amintirea întâlnirii lor la Ierusalim în 5 ianuarie 1964).
Iconostasul este epifanie a Împărăţiei cerurilor, vesteşte venirea Împărăţiei spre oameni pentru ca oamenii să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.”
Părintele paroh a făcut o presfinţire a Iconostasului şi a covoarelor care împodobesc biserica.
Sâmbătă, 7 septembrie la biserica noastră din Cesena a avut loc încreştinarea prin Sacramentul sfântului Botez a doi copii de origine bulgară în vârstă de 3 respectiv 5 ani: Sofia Ivanova şi Ivanov Ivan.
Duminică, 8 septembrie parohia „Izvorul Tămăduirii” a sărbătorit praznicul Naşterii Maicii Domnului care este şi hramul bisericii romano-catolice în care se săvârşesc toate ceremoniile liturgice pentru comunitatea din Cesena.
Părintele paroh a mulţumit tuturor enoriaşilor pentru donaţiile făcute pentru Iconostas.
Mulţumim Sfintei Fecioare pentru ocrotirea comunităţii noastre şi cerem mijlocirea Ei către Bunul Dumnezeu în noul An bisericesc.
Claudia David

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.