Română | Italiano
AcasăŞtiri201918 Noiembrie: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hirotonire de preoţi în catedrala din Oradea » Titlu: 11681.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hirotonire de preoţi în catedrala din Oradea

Titlu: 11681.jpg

Ştiri

Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza

Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza

Prima duminică a Postului Naşterii Domnului, are o semnificaţie aparte pentru comunitatea românească din oraşul şi provincia de Vicenza. Este duminica în care, de ani de zile, se celebrează Taina Sfântului Maslu, un sacrament care ocupă un loc important în rânduiala slujbelor bizantine.
Anul acesta la celebrare au fost prezenţi alături de subsemnatul, parohul acestei comunităţi, preoţii: Vasile Barbolovici de la Veneţia – Mestre, care a fost şi protos-ul celebrării, Vasile Şoptea din Monfalcone, Vasile Nistor de la comunitatea românească din Spilimbergo, Ionuţ Ursuleac, paroh la Rovigo, Marius Vişovan, responsabilul comunităţii din Bolzano, Petrovan Dumitru, reprezentantul comunităţii din Villafranca de Verona şi ipodiaconul prof. Giuseppe Munarini de la Padova, un simpatizant şi iubitor al Bisericii noastre.
Predica a fost rostită de pr. dr. Vasile Barbolovici. Acesta în cuvântul de învăţătură rostit a subliniat însemnătatea Tainei Sfântului Maslu dar şi importanţa statorniciei în credinţă întărite prin Sfintele Taine ale Spovedaniei şi Împărtăşaniei. Taina Maslului nu acţionează într-un mod magic - a spus pr. Vasile -, nu este suficientă participarea la Taina Sfântului Maslu pentru a dobândi vindecarea, trebuie ca această vindecare trupească să coincidă cu apropierea mai strânsă de Biserică şi celelalte Sfinte Taine. În dese rânduri, bolnavul capătă mai mult o pace sufletească şi o dorinţă mai mare de a-şi duce propria cruce.
În Noul Testament există pasaje cheie care vorbesc clar despre formele primare în care se săvârşea Sfântul Maslu. Primul dintre ele se află în Evanghelia după Marcu la capitolul 6, versetul 13: „Şi scoteau mulţi demoni şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau“. Al doilea pasaj cheie, se află în Epistola Sfântului Iacov, capitolul 5, versetele 14-15: „Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica, şi de va fi făcut păcate se vor ierta lui“. Scopul tainei este vindecarea omului ca întreg, atât din punct de vedere trupesc, cât şi sufletesc, a concluzionat părintele protos.
La celebrarea Tainei Maslului a participat, aşa cum se poate observa din albumul fotografic, un număr impresionant de credincioşi, lucru care ne îmbucură pentru că de multe ori se uită faptul că Sf. Maslu, alături de Euharistie şi Spovedanie, sunt tainele accesibile în mod repetat, iar Taina Maslului ocupă locul cel mai smerit, deseori fiind trecută cu vederea de unii credincioşi.
În numeroasele comentarii pozitive, apărute după slujbă pe reţelele de socializare, s-a putut nota trăirea intensă la care au avut parte enoriaşii în timpul celebrării. Într-una din acestea, cea a doamnei Daniela State, căreia îi mulţumesc pe această cale pentru permisiunea dată ca să public rândurile sale, se poate citi: „A fost o slujbă de vis... cu voci venite din astral, acolo unde numai îngerii pot fi auziţi. Felicitări preoţilor pentru vocile lor minunate, pentru pregătirea şi răbdarea de a ne face să înţelegem rostul acestei mari slujbe de vindecare. Mulţumim tuturor”. Gândurile mele se unesc cu cele ale doamnei State, în a mulţumi preoţilor, enoriaşilor şi tuturor celor care au contribuit la buna desfăşurare a slujbei.
Un post binecuvântat tuturor!
          
P. Raimondo Salanschi

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.