Română | Italiano
AcasăŞtiri202018 Ianuarie: Ziua Dialogului dintre evrei şi creştini
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Ziua IEI în Parohia Greco- Catolică Sfinţi Trei Ierarhi din Roma Nord » Titlu: 11654.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Ziua IEI în Parohia Greco- Catolică Sfinţi Trei Ierarhi din Roma Nord

Titlu: 11654.jpg

Ştiri

Ziua Dialogului dintre evrei şi creştini

Ziua Dialogului dintre evrei şi creştini

An de an, pe data de 17 ianuarie, este marcată, în Italia, Ziua Dialogului dintre evrei şi creştini. Conform indicaţiilor Sinodului Ecumenic Vatican II, Conferinţa episcopală italiană, din septembrie 1989, a stabilit „Ziua Dialogului intereligios evreo-creştin”, ca să fie sărbătorită în comunităţile ecleziale la 17 ianuarie a fiecărui an.
Data aleasă pentru a sărbători această zi este plasată înainte de începutul ”Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor”, tocmai pentru a exprima că: „este necesar să ne găsim rădăcinile comune înainte de a începe să căutăm unitatea”. Astfel, iniţiativa are ca scop sensibilizarea creştinilor despre respect şi prietenie, dialog şi cunoaşterea tradiţiei evreieşti. Anul acesta 2020, Celebrarea a avut loc pe 16 ianuarie, întrucât 17 ianuarie cade vineri, zi de sărbătoare pentru evrei. Pentru oraşul Livorno, ziua a avut două momente foarte intense.
Un prim moment a avut loc în faţa Sinagogii, unde Rabinul a citit un psalm de laudă şi mulţumire în ebraică. Reprezentanţii celorlalte confesiuni şi asociaţii creştine angajate în dialog au citit alţi psalmi. Părintele Vasile Orghici, parohul parohiei personale greco-catolice române a citit în limba română psalmul 44.
S-a continuat cu aprinderea lumânărilor Kannukkya, simbol al unui foc care arde perpetuu ca semn de viaţă şi speranţă. Episcopul romano-catolic al diecezei de Livorno, Simone Giusti a subliniat acest moment de rugăciune ca o expresie a copiilor care îl recunosc pe Creator ca fiind demn de laudă: „Cel ce locuieşte cerurile, Atotputernicul, care a vorbit şi şi-a arătat Iubirea. Cu cât încercăm să aprofundăm Cuvântul lui, cu atât vom putea să mergem împreună şi să facem ca această iubire să se manifeste ”.
Al doilea moment s-a desfăşurat în sala Băncii de Credit Cooperativa Castagneto Carducci, pusă la dispoziţia evenimentului de directorul Roberto Pullerà, care este foarte sensibil si atent la iniţiativele Dialogului interreligios.
Aici s-a comentat şi interpretat Cântarea Cântărilor, carte despre dragostea lui Dumnezeu pentru poporul său. Această lectură a ajutat la cunoaşterea diferitelor interpretări evreieşti şi creştine ale Bibliei, ”marea carte în care învăţăm alfabetul lui Dumnezeu, astfel încât să ajungă la inima noastră, ca cea al iubitului la iubit”. Comentariul a fost făcut de rabinul Avraham Dayan, şi de profesorul Marcello Marino, profesor de Scriptură sacră la şcoala teologică din Pisa şi la ITI din Livorno. Argumentarea a fost moderată de profesorul Andrea Zargani, directorul Cedomei al Diecezei de Livorno, în faţa unei participări aglomerate şi atente.
La sfârşitul acestei zile, bogată în rugăciune, reflecţii şi, aspiraţii comune, concluzia comună s-a concentrat şi s-a reconfirmat dorinţa ca dialogul intereligios să devină din ce în ce mai mult unul dintre principalele moduri de a obţine şi garanţa libertatea religioasă pentru toţi oamenii şi de a ne asigura o perspectivă adevărată, stabilă, de coeziune şi pace socială.
Papa Pius al XI-lea la începutul nazismului spune că noi creştinii „suntem semitici spiritual”, ”fiecare dintre noi ar trebui să fim martori şi purtători ai acestui adevăr simplu care uneşte comunităţile noastre cu iudaismul. Ne-ar ajuta nu numai să depăşim multe prejudecăţi, ci şi să trăim într-o lume liniştită în diversitatea credinţei noastre”.
P. Vasile Orghici

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.