Română | Italiano
AcasăŞtiri20203 Februarie: Hramul Parohiei Roma Nord şi Sărbătorirea Unirii din 1859
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hirotonirea PS Cristian Dumitru Crişan şi a PS Călin Ioan Bot » Titlu: 11672.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hirotonirea PS Cristian Dumitru Crişan şi a PS Călin Ioan Bot

Titlu: 11672.jpg

Ştiri

Hramul Parohiei Roma Nord şi Sărbătorirea Unirii din 1859

Hramul Parohiei Roma Nord şi Sărbătorirea Unirii din 1859

Ziua de 2 februarie 2020 a fost o zi mare şi însemnată pentru parohia noastră greco-catolică „Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigore şi Ioan” din zona Roma Nord, deoarece am sărbătorit Hramul Bisericii noastre. Bucuria a fost imensă pentru noi având în mijlocul nostru invitaţi speciali, precum: domnul Ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun, prof. dr. Liviu-Petru Zăpîrţan, alături de soţia sa, Mons. Pierpaolo Fellicolo, directorul biroului Migrantes din Roma, pr. Lucian Lechinţan, Pr. Gheorghe Lucian Cordiş de la Perugia care a venit însoţit de un grup de 30 de persoane, de asemenea am avut în mijlocul nostru şi pe pr. Marco, călugăr carmelitan de la parohia Santa Teresa D'Avila, Roma, aproape de parohia noastră.
Prima parte a evenimentului a debutat Sfântă Liturghie prezidată de preotul paroh Serafim Iulian Vescan alături de preoţii prezenţi. A concelebrat şi diaconul Dan Pisuc. La strană a cântat corul studenţilor teologi de la Colegiul Pontifical Pio Romeno din Roma. După terminarea Sfintei Liturghii, părintele paroh l-a invitat în faţă pe domnul Ambasador pentru a ne adresa câteva cuvinte.
Părintele Serafim a explicat despre vieţile celor trei sfinţi, patronii parohiei noastre, care sunt sărbătoriţi atât în Orient cât şi în Occident. În calendarul Greco Catolic dar şi în cel Ortoosox, sunt sărbătoriţi pe 30 ianuarie toţi trei împreumnă. Biserica catolică îi sărbătoreşte pe 2 ianuarie pe Sfântul Grigorie şi pe Sântul Vasile, iar pe 13 septembrie pe Sfântul Ioan Gură de Aur. În Calendarul bisericilor bizantine, ortodoxe şi cea greco-catolică pe 1 ianuarie se sărbătoreşte Sfântul Vasiel cel Mare, pe 25 ianuarie Sfântul Grigorie din Nazianz, iar pe 27 ianuarie Sfântul Ioan Gură de Aur. Apoi a explicat Ziua Unirii din 24 ianuarie 1859, Unirea Moldovei cu Ţara Românească dar şi reformele pe care le-a făcut domnitorul Ioan Cuza printre care şi obligaţia învăţământului gratuit în şcoli.
Pe lângă faptul că sărbătorim hramul parohiei, Ziua Unirii, să nu uităm că astăzi este duminică. Duminica este ziua luminii, ziua soarelui, ziua Învierii Mântuitorului Isus Hristos din morţi, fiind cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii. Dacă Hristos nu a înviat, zadarnică este credinţa noastră. Credem că El a înviat, şi aşa vom învia şi noi. Cine crede şi face voia lui Hristos, deşi moare, va fi mereu viu cu Isus. În 2 februarie se sărbătoreşte şi Întâmpinarea Domnului, cele 40 de zile de la naşterea lui Isus când este dus la Templu, la Sinagogă, după cum era scris în lege Lc. 2,22-23, este întâmpinat de profetesa Ana şi de bătrânul Simeon, care spune aceste cuvinte care sunt rămase până astăzi în rânduiala Vecerniei: «Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, în pace, după cuvântul Tău, căci văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi mărirea poporului Tău, Israel».
Isus este lumina care luminează în lume. Astăzi, în ritul latin se binecuvântează lumânări şi se face o procesiune. În trecut, aceste lumânări binecuvântate erau conservate cu grijă şi folosite la evenimentele importante din viaţa familiei. De aici şi noi păstrăm lumânările de la Paşti. În Occident este numită şi Ziua Consacrată, după tradiţie, când Isus a fost dus la Templu ca să fie Consacrat Domnului (Lc. 2,22-23).
Părintele a anunţat şi faptul că începem al XV–lea an de activitate şi pastoraţie la Roma, mulţumind lui Dumnezeu şi credincioşilor. De asemenea este şi al XV- lea an al revistei „Cruce şi Înviere”.
A doua parte a zilei s-a deschis cu o agapă fraternă pentru toţi cei prezenţi. Ca de obicei, a fost un prânz tradiţional bogat. Ne bucurăm, şi pe această cale vrem să le mulţumim tuturor celor care s-au implicat şi se implică mereu în buna desfăşurare a tuturor eveninimentelor. De fiecare dată parohia noastră este foarte activă, receptivă şi implicată.
După acest prânz bogat, prilej de comuniune, împărtăşire, bucurie, ne-am îndreptat spre teatrul parohiei unde am avut parte de un spectacol artistic deosebit susţinut de artiştii: Steluţa Floriştean, Grupul „Serafico”, care este al parohiei noastre, condus de prof. Emilia Grama, grupul Arţăraş, care vin din Republica Moldova, Fam. Virgil şi Ana Asoltanei, Eugen Pătrăşcanu, Genoveva Comşa, Mihai Sasu, Gabriel Pop, şi alţii. Spectacolul a fost deschis cu un cuvânt de bun-venit din partea părintelui paroh, după care a luat cuvântul şi domnul Ambasador.
La eveniment au fost prezenţi peste 250 de persoane. De asemenea a fost prezentă şi Elena Potelnicu de la Radio România, dar şi de la Primăria Romei, domnul Maurizio Espozito. Deoarece în această zi avem o dublă sărbătoare, am ieşit cu toţii afară şi am jucat împreună Hora Unirii, după care am continuat cu programul artistic. Am avut şi o mică expoziţie de costume tradiţionale, aduse de unul dintre sponsorii noştrii: Ia românească. În cadrul programului artistic am urmărit piese de teatru legate de Unirea de la 1859, poezii patriotice, cântece, dansuri.
Ne bucurăm nespus că la aceste sărbători organizate de parohia noastră, oamenii se implică tot mai mult în realizarea numerelor artistice.
Dorim să menţionăm faptul că la aceast mare eveniment pentru parohia noastră trebuia să fie prezent pentru a doua oară, episcopul Cyril Vasil' dar acest lucru nu a putut fi posibil, deoarece Sfântul Părinte Papa Francisc l-a numit Administator Apostolic sede plena pentru catolicii de rit bizantin al Eparhiei de Košice (Slovacia),fiind până în prezent Arhiepiscop Secretar al Congregaţiei pentru Bisericile Orientale. Dar, a promis că va veni cu mare bucurie când va fi la Roma.
P. Vescan Serafim

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.