Română | Italiano
AcasăŞtiri20206 Februarie: Consacrarea episcopală a celor doi episcopi aleşi
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Ziua IEI în Parohia Greco- Catolică Sfinţi Trei Ierarhi din Roma Nord » Titlu: 11657.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Ziua IEI în Parohia Greco- Catolică Sfinţi Trei Ierarhi din Roma Nord

Titlu: 11657.jpg

Ştiri

Consacrarea episcopală a celor doi episcopi aleşi

Consacrarea episcopală a celor doi episcopi aleşi

06.02.2020, Blaj (Catholica) - Într-o circulară publicată ieri pe site-ul BisericaRomanaUnita.ro, PF Lucian, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, aminteşte că „Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică a ales doi noi Episcopi: părintele Cristian Dumitru Crişan, Episcop ales Auxiliar al Arhieparhiei de Alba-Iulia şi Făgăraş, Episcop titular de Abula; şi părintele Călin Ioan Bot, Episcop ales Auxiliar al Eparhiei de Lugoj, Episcop titular de Abritto. Împreună cu Sfântul Părinte Papa Francisc, după rânduiala canonică, i-am proclamat pe noii Episcopi la Roma respectiv la Blaj, pe data de 22 ianuarie 2020”.
Circulara anunţă apoi datele în care cei doi vor fi consacraţi Episcopi: este vorba de două date diferite, cu două locaţii diferite, după cum sunt numirile.
          
„Stabilim cele două date ale consacrării celor doi noi Episcopi, după cum urmează: Preasfinţia Sa Cristian Dumitru Crişan sâmbătă 28 martie 2020 la ora 10:00, în Catedrala Arhiepiscopală Majoră ‘Sfânta Treime’ din Blaj; Preasfinţia Sa Călin Ioan Bot sâmbătă 25 aprilie 2020 la ora 10:00, în Catedrala ‘Coborârea Sfântului Spirit’ din Lugoj. Cerem Venerabililor Fraţi întru Episcopat, Protopopilor şi Clerului, să prevadă ca această circulară să fie citită în fiecare comunitate a Bisericii noastre”.
          
Circulara din 5 februarie se încheie astfel: „Spre rodnica păstorire a bunilor noştri credincioşi, prin mijlocirea Preacuratei Doamnei Noastre, de Dumnezeu Născătoare şi Pururea Fecioarei Maria, ale Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, ale fericiţilor episcopi martiri greco-catolici şi ale tuturor Sfinţilor, în numele Marelui Arhiereu Isus Cristos, cerem Preamilostivului Dumnezeu să trimită asupra celor doi noi Episcopi darurile Preasfântului Spirit, spre lauda şi mărirea Preasfintei Treimi, spre întărirea comuniunii cu Biserica Romei, a fidelităţii faţă de tradiţia Bisericii Române Unită şi a propovăduirii Evangheliei în sânul neamului românesc”.
Semnează PF Lucian, ca preşedinte al Sinodului Episcopilor, precum şi PS Claudiu Lucian Pop, secretarul Sinodului.
          
Biroul de Presă / L'ufficio Stampa

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.