Română | Italiano
AcasăŞtiri202026 Martie: Indicaţii despre celebrările pascale în Bisericile Catolice Orientale
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Religii şi provocări ale viitorului » Titlu: 11634.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Religii şi provocări ale viitorului

Titlu: 11634.jpg

Ştiri

Indicaţii despre celebrările pascale în Bisericile Catolice Orientale

Indicaţii despre celebrările pascale în Bisericile Catolice Orientale

Ţinând cont de evoluţia rapidă a pandemiei de Covid-19, inclusiv în multe ţări de unde sunt originari sau îşi au reşedinţa permanentă credincioşi ai Bisericilor Orientale Catolice, Congregaţia pentru Bisericile Orientale, îi invită pe toţi capii Bisericilor sui iuris să emită dispoziţii în conformitate cu instrucţiunile pe care Autorităţile Civile le-au stabilit pentru limitarea contaminării, şi să favorizeze această linie de conduită împreună cu celelalte Biserici creştine, catolice sau necatolice, care sunt prezente pe acelaşi teritoriu.
În vederea celebrărilor pascale conforme calendarului, ţinând cont de diferitele tradiţii rituale, nu este posibilă emiterea unei dispoziţii unitare care să poată cuprinde obiceiurile prezente în fiecare Biserică sui iuris.
Cu toate acestea, considerăm potrivit să împărtăşim următoarele recomandări:
– Se vor respecta cu rigoare sărbătorile în ziua prevăzută de calendarul liturgic, cu respectivele celebrări care vor putea fi oficiate şi transmise în streaming, astfel încât să poată fi urmărite de credincioşi de acasă. În cadrul acestor celebrări se vor face acele adaptări considerate necesare de prezenţa limitată a slujbelor liturgice. Într-adevăr, unele tradiţii rituale prevăd prezenţa corului şi a slujitorilor în jurul altarului, însă în momentul de faţă nu este posibil şi nu este prudent să fie împreună un număr semnificativ de persoane.
– Se vor omite acele părţi ale oficiilor care se celebrează în exteriorul lăcaşurilor de cult.
– Se va aminti credincioşilor valoarea rugăciunii personale şi în sânul familiilor, o autentică rugăciune eclezială, care în contextul actual este un important mijloc de transmitere a credinţei, a conţinuturilor şi a rugăciunilor sale, între diferitele generaţii. Se vor transmite inclusiv prin canalele de comunicare socială acele elemente care să-i permită unui adult din familie să explice mai ales celor mici mistagogia rânduielilor, care în condiţii normale s-ar fi celebrat în biserică în prezenţa poporului.
– Bogăţia celebrărilor pascale din Duminica Floriilor până în Duminica Paştilor poate fi valorizată, noi sugerând ca o parte din aceste oficii să fie celebrate în rugăciune la domiciliu şi în familii, folosindu-se acele cărţi care sunt de obicei puse la dispoziţie în Parohii în fiecare an.
– Preoţii care nu pot celebra oficiile singuri, se vor ruga orele canonice, în special psalmii şi acele rugăciuni care nu necesită răspuns din partea corului şi a credincioşilor.
În Joia Mare, în oficiul liturgic de dimineaţă, unele Biserici sui iuris celebrează sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir. Această celebrare, nefiind legată în Orient de Joia Mare, poate fi mutată într-o altă dată.
În Vinerea Mare să fie pusă în valoare rugăciunea în jurul Crucii şi la Mormântul lui Cristos, în mod individual sau în familie, folosind bogăţia textelor din tradiţiile orientale specifice acestei zile.
În noaptea de Paşti, membrii familiilor încurajaţi de sunetul de sărbătoare al clopotelor, vor citi Evanghelia Învierii, aprinzând o lumânare şi cântând unele tropare sau cântări tipice respectivei tradiţii, şi care de multe ori sunt cunoscute pe de rost de credincioşi.
– Eventuale botezuri programate pentru Paşti vor fi amânate pentru o altă dată.
Rămânând valide dispoziţiile emise prin Decret de Penitenţieria Apostolică pe data de 19 martie, având în vedere că mulţi credincioşi sunt obişnuiţi să se spovedească în perioada dinaintea Paştilor, acolo unde nu este posibil acest lucru, Păstorii vor indica credincioşilor recitarea unora dintre rugăciunile penitenţiale din bogăţia tradiţiei orientale, care se vor recita cu spirit de căinţă.
          
✠ Leonardo Card. Sandri
Prefect
Don Flavio Pace Subsecretar

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.