Română | Italiano
AcasăŞtiri20118 Mai: „Daţi răspuns despre speranţa creştină omului modern”: mandatul lui ...
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza » Titlu: 11574.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza

Titlu: 11574.jpg

Ştiri

„Daţi răspuns despre speranţa creştină omului modern”: mandatul lui Benedict al XVI-lea încredinţat credincioşilor din Nord-Estul Italiei, duminică la Liturghia şi „Regina Coelei” în Parcul „San Giuliano” din Mestre

„Daţi răspuns despre speranţa creştină omului modern”: mandatul lui Benedict al XVI-lea încredinţat credincioşilor din Nord-Estul Italiei, duminică la Liturghia şi „Regina Coelei” în Parcul „San Giuliano” din Mestre

(RV - 8 mai 2011) Străduiţi-vă să daţi speranţă lumii moderne spre a depăşi temerile de nou în condiţiile schimbate ale timpului nostru. Îndemnul lui Benedict al XVI-lea la predica din timpul Sfintei Liturghii celebrate duminică dimineaţă în Parcul „San Giuliano” din oraşul Mestre, în prezenţa a circa 300 de mii de credincioşi, sosiţi să-l întâlnească pe Papa în cea de-a doua zi a călătoriei sale pastorale în nor-estul Italiei, unde au fost prevăzute etape la străvechiul oraş Aquileia şi Veneţia. Amintind exemplele de sfinţenie venite din regiunea ecleziastică Triveneto - Sfântul Pius al X-lea, Fericitul Ioan al XXIII-lea şi Ioan Paul I - Papa l-a citat şi pe venerabilul Giuseppe Toniolo, sociolog şi economist, exponent al sindicalismului catolic din a doua jumătate a secolului al 19-lea, a cărui beatificare este de acum aproape. La Liturghia euharistică au participat, între alţii, primarul Veneţiei, Orsoni, şi miniştri guvernului italian Sacconi şi Galan.
„Bisericile generate de Aquileii sunt chemate astăzi să reconsolideze acea antică unitate spirituală în special în lumina fenomenului imigraţiei şi noilor circumstanţe geopolitice în act. Credinţa creştină poate în mod sigur contribui la concretizarea unui atare program ce interesează dezvoltarea armonioasă a omului şi a societăţii în care trăieşte”. Papa în Liturghia celebrată duminică dimineaţă în Parcul „San Giuliano” din Mestre în faţa a peste 300 de mii de persoane, multe sosita cu bicicleta, îndeamnă Nord-Estul peninsulei să depăşească teama de nou, de cel diferit chemând creştinii să preschimbe tristeţea timpului prezent în speranţă şi bucurie, după exemplul convertirii ucenicilor de la Emaus înfăptuită de Cristos în Viat şi Domn al vieţii.
„Aşa cum în trecut, când acele Biserici s-a distins prin fervoarea lor apostolică şi dinamism pastoral, la fel şi azi trebuie să promovate şi apărate cu curaj adevărul şi unitatea credinţei. Trebuie să se dea răspuns despre speranţa creştină omului modern, copleşit nu rareori de vaste şi neliniştitoare probleme care îi pun în criză chiar temeliile fiinţei şi ale activităţii sale”.
Benedict al XVI-lea a ţinut să amintească cum în decursul secolelor creştinismul a însoţit drumul atâtor popoare. O credinţă care astăzi găseşte mărturii în bisericile, în arta, în spitalele, în bibliotecile teritoriului şi în tutelarea ambientului. Dar papa atrage atenţia împotriva riscului ca creştinismul să lumineze existenţa umană doar în parte.
„Problema răului, a durerii şi suferinţei, problema injustiţiei şi asupririi, frica de ceilalţi, de străini şi de cei de departe care vin în ţinuturile noastre şi par să atenteze la ceea ce noi suntem, poartă azi creştinii să spună cu tristeţe: noi speram ca Domnul să ne elibereze de rău, de durere, de suferinţă, de teamă, de injustiţie”.
Chiar un popor catolic, în fapt, „poate percepe în sens negativ” repercusiunile unei culturi ce sfârşeşte prin a insinua un mod de a gândi în care este „respins” sau împiedecat mesajul evanghelic.
„Vă încurajez să nu cedaţi niciodată la tentaţiile curente ale culturii hedoniste şi chemărilor consumismului materialist”.
În salutul iniţial adresat Papei, Patriarhul de Veneţia, cardinalul Angelo Scola a amintit rădăcinile creştine comune „ale popoarelor latine, slave şi germane”, afirmând că Bisericile născute de Aquileia, 57 de dieceze între Veneto, Friuli, Trentino, Lombardia până la ţările europene limitrofe şi la Bavaria, au chiar şi azi „o nouă sarcină comună în favoarea fratelui nostru om, pentru a vesti frumuseţea lui Cristos la toate popoarele noastre”. La terminarea Liturghiei euharistice pe marea pajişte de la San Giuliano - un fost imens depozit de deşeuri al Şantierelor din Mestre transformat în 2003 în parc public unde duminică s-a celebrat pentru prima dată Sfânta Liturghie - Benedict al XVI-lea a invocat la antifonul pascal „Regina Coeli - Bucură-e Regină a Cerului” ocrotirea Maicii Domnului asupra acestui străvechi ţinut al Aquileii, teritoriu unde numeroase locuri „sanctuare, biserici şi capele - potrivit tradiţiei antice a Patriarhatului de Aquileia - sunt dedicate Mamei Celui Înviat.”.
„Domnul să vă dea vouă, locuitori ai acestor pământuri bogate într-o lungă istorie creştină, să trăiţi Evanghelie după modelul Bisericii în faza ei de naştere, în care mulţimea celor care crezuseră erau o singură inimă şi un singur cuget”.
Biroul de presă

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.