Română | Italiano
AcasăŞtiri201114 Iunie: Întâlnirea preoţilor din Protopopiatul greco-catolic din Triveneto
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza » Titlu: 11569.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza

Titlu: 11569.jpg

Ştiri

Întâlnirea preoţilor din Protopopiatul greco-catolic din Triveneto

Întâlnirea preoţilor din Protopopiatul greco-catolic din Triveneto

Sâmbătă 11 iunie 2011 la Parohia românească greco-catolică din San Donà di Piave, Dieceza de Treviso, a avut loc întâlnirea preoţilor români din Protopiatul greco-catolic din Triveneto.
Gazdele acestei întâlniri au fost părintele paroh Cătălin Dumitru Pop împreună cu doamna preoteasă, susţinuţi cu daruire si smerenie de un grup de oameni inimoşi români şi italieni deopotrivă pentru pregătirea şi servirea prânzului.
După ce preoţii şi-au unit spiritele în rugăciunea de dimineată şi după ce s-au încredinţat acţiunii harului Spiritului Sfânt, cea de-a XI-a întâlnire protopopială din Triveneto a început cu dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi întocmită de părintele protopop drd. Vasile Al. Barbolovici:
- Pelerinajul anual 2011 la Bazilica Sf. Anton din Padova a decurs foarte bine şi este întotdeauna un prilej de har deosebit să ne regăsim împreună la Dumnezeiasca Liturghie arhierească din diferitele părţi ale Italiei în casa Sf. Anton, a cărui devoţiune depăşeşte graniţele naţionale şi strict confesionale.
- Traducerea cărţii Lanţuri şi teroare, cu precizarea că va fi nevoie de o bună recenzie şi de prezentarea bine organizată a cărţii în diversele oraşe italieneşti.
-Importanţa site-ului nostru www.bru-italia.eu pentru a cărui bună funcţionare se cere aportul tuturor; mulţumim pe acestă cale celor care au colaborat până acum, îndeosebi părintelui drd. Raimondo R. Salanschi care actualizează datele, le întroduce constant şi este mereu la dispoziţie pentru buna funcţionare a site-ului.
- Colaborarea cu Coordonatorul naţional pentru românii greco-catolici în Italia, pr. dr. Caludiu Pop, în prezent Rector al Colegiului "Pio Romeno" din Roma.
- Întâlnirea europeană a preoţilor români greco-catolici aflaţi în misiune pastorală în diferitele ţări din diasporă. S-a luat în considerare propunerea organizării următoarei întâlniri europene la Veneţia pe baza unor considerente organizative şi practice.
Ultima parte a întălnirii a fost dedicată, ca de obicei, meditaţiei spirituale şi prelegerii teologice prezentate anul acesta de către mons. Gino Perin, Vicar foraneu şi paroh la Domul din San Donà di Piave. Preacuviosul părinte a prezentat un rezumat al parcursului ecleziologic şi pastoral al Bisericii italieneşti postconciliare. Mons. Perin a analizat căteva etape mai importante pe care Biserica Catolică italiană le-a întreprins având ca punct de plecare noutăţile pe care Conciliul Vatican al II-lea le-a adus. După expunerea pe scurt a unor teme şi parcursuri pastorale ale perioadei postconciliare, mons. Perin şi-a încheiat prelegerea atrăgând atenţia asupra instrumentelor de transmitere a credinţei, astăzi desuete şi puţin eficiente.
Spre ora prânzului a ajuns şi Episcopul de Treviso, S. E. mons. Gianfranco Agostino Gardin, bun cunoscător al Bisericii Române Unite şi al istoriei acesteia şi al actualei ierarhii. Preasfinţia Sa ne-a salutat cu stimă convins că “întâlnirile acestea sunt de mare ajutor pentru împărtăşirea reciprocă a experienţelor proprii”. Activitatea pastorală în slujba imigranţilor români este foarte importantă deoarece, aceştia, “fără puncte de referinţă riscă să se piardă”. Prezenţa preoţilor români din cadrul Bisericii Orientale Catolice este un ajutor pentru lumea italiană la nivel cultural şi social pentru transpunerea în viaţă a diversităţii: “prezenţa voastră aici este o mărturie care vorbeşte despre existenţa unei lumi diferite, o pluralitate de tradiţii”. Biserica Română Unită, Greco-Catolică, este o Biserică sui iuris în deplină comunine cu Biserica Catolică latină de rit roman, formând împreună cu celelalte biserici particulare Biserica Catolică în intregimea ei.
La sfârşitul întâlnirii a ajuns domnul Radu Dobre, Consul general al Romaniei la Trieste unde de circa doi ani a fost reactivat Consulatul General Român. Dumnealui a venit pentru a aduce salutul autorităţilor române, asigurându-ne totodată prin misiunea sa diplomatică în acest teritoriu de colaborarea şi implicarea sa în beneficiul comunităţii. Consulul general îşi doreşte ca mesajul său să ajungă la romanii prezenţi în aceste zone şi prin intermediul bisericii - mijloc de comunicare eficient şi rapid pentru a face cunoscute românilor aceste mesaje din partea Consulatului, indiferent de apartenenţa confesională. Vom enumera mai jos câteva dintre cele mai importante aspecte pe care domnul Consul doreşte să le promoveze:
- Intrarea în legalitate a tuturor românilor.
- Promovarea contractelor de muncă în beneficiul persoanelor şi comunităţii.
- Înscrierea în diferitele sindicate existente, singurele instituţii în măsură să apere şi să informeze corect muncitorii asupra drepturilor şi obligaţiilor în raport cu angajatorii.
- Din punct de vedere juridic consulatul nu-i poate ajuta pe cetăţenii români.
- Domnia sa îi invită pe toţi românii să participe activ la viaţa socială şi politică din localităţile unde aceştia trăiesc.
- Este nevoie de o depăşire urgentă a unei mentalităţi de cetăţeni din afara Counităţii Europene, pe care încă mulţi o au, sunt drepturi dar şi obligaţii care trebuie sa fie cunoscute şi respectate.
- Se doreşte îmbunătăţirea comunicării şi a dialogului dintre numeroasa comunitate românească în N-E Italiei şi autorităţile italieneşti, în acest sens formarea unor comunităţi laice este utilă pentru abordarea diferitelor teme şi probleme sociale şi civile.
- Exercitarea dreptului la vot, la nivel local, provincial şi regional: pentru aceasta intrarea în posesia carnetului de alegător din comuna de reşedinţă, este foarte importantă. A fi indrumaţi la vot din partea unui consul general nu înseamnă a face politică, ci manifestarea unui drept al fiecărui cetăţean.
- De situaţia economică italiană depinde şi comunitatea românească din Italia.
- Pentru Italia, România devine din ce în ce mai atrăgătoare din punct de vedere lucrativ şi al investiţiilor. De exemplu, în ultimul an raporturile economice dintre provincia de Pordenone şi România au cunoscut o incrementare de 25%.
- Acum două luni, preşedintele Regiunii Friuli-Venezia Giulia, domnia sa Renzo Tondo a vizitat în România câteva judeţe cu care are intenţia să întărească angajamentul reciproc de colaborare, pe baza Acordului întocmit la Udine în 2007, în special cu referinţă la programele comunitare, turism şi cultură; de exemplu judeţul Alba şi oraşul Alba Iulia. Această vizită a deschis diferite piste de cooperare cu România: investiţii, turism, logistică, agricultura, cercetare. Primele judeţe implicate în aceste acorduri sunt Alba, Timiş şi Braşov.
- Referitor la recunoaşterea studiilor, a diplomelor univrsitare şi a profesiilor cu înaltă specializare românii preferă, în prezent, să plece în alte ţări, îndeosbi în nordul Europei şi în America. Drept consecinţă, numărul românilor intelectuali şi cu înalte specializări este foarte mic raportat la numărul mare de imigranţi prezenţi în N-E Italiei.
- Asociaţiile româneşti nu sunt în măsură să comunice cetăţenilor români mesajele consulatului întrucât se înregistrează o oarecare reticenţă a acestora la înscrierea într-o asociaţie. Iată de ce Consulatul doreşte să comunice cu românii şi prin intermediul bisericilor: ortodoxă, catolica latină şi bizantină şi cu comunităţile neoprotestante.
- Numărul cetăţenilor care intră sub competenţa Consulatului general din Trieste este de circa 200.000 – 250.000, de exemplu numai în Veneto sunt 15.000 de copii.
- Se doreşte dobândirea unei calităţi a imigraţiei, construirea împreună de relaţii bune cu Italia şi cu italienii.
Întâlnirea protopopială este de fiecare dată un plilej de întărire a unităţii şi comuniunii spirituale şi concrete dintre preoţi şi comunităţile parohiale în cadrul protopiatului din Triveneto.
Pr. Ioan Mărginean-Cociş, responsabil mass-media

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.