Română | Italiano
AcasăŞtiri20112 Iulie: Aniversarea de preoţie a lui Benedict al XVI-lea. Pr. Lombardi: 60 de ani de ...
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Religii şi provocări ale viitorului » Titlu: 11633.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Religii şi provocări ale viitorului

Titlu: 11633.jpg

Ştiri

Aniversarea de preoţie a lui Benedict al XVI-lea. Pr. Lombardi: 60 de ani de fidelitate fără triumfalisme

Aniversarea de preoţie a lui Benedict al XVI-lea. Pr. Lombardi: 60 de ani de fidelitate fără triumfalisme

(RV - 2 iulie 2011) La 29 iunie, Benedict al XVI-lea a împărtăşit, cum cu o serie de amănunte aproape surprinzătoare, gândurile şi simţămintele spirituale care timp de 60 de ani l-au însoţit şi făcut să crească în el conştiinţa vocaţiei sale la preoţie. O vocaţie trăită până la slujirea cea mia înaltă de Urmaş al lui Petru sub semnul fidelităţii transparente, cum notează directorul general, părintele Federico Lombardi în editorialul pentru „Octava Dies”, săptămânalul informativ al Centrului de Televiziune Vatican.
De acum nu servitori, ci prieteni”. În ziua aniversării hirotonirii sale preoţeşti, în solemnitatea Sfinţilor Petru şi Paul, predica pe care Papa a pronunţat-o. A fost o mărturie intensă a spiritualităţii sale sacerdotale. Ceea ce impresionează este insistenţa asupra raportului personal cu Isus, care în momentul hirotonirii, i s-a adresat şi l-a primit în cercul acelora cărora li se adresase în Canacol. Raportul devine atât de intim încât preotul poate spune „eu” cu adevărat, chiar în numele lui Isus, repetând cu eficienţă însăşi cuvintele lui, aşa cum se întâmplă când administrează Sacramentul iertării li consacră Euharistia.
Din acea zi, Papa a făcut un lung drum, traversând şi desfăşurând diferitele forme ale ministerului bisericesc până la cea mai înaltă. Un drum răbdător, pe care el îl descrie „sub soare şi ploaie, în seninătate şi în dificultate, în diferitele faze ale purificării şi încercării, precum şi în bucuria evanghelică. 60 de ani de fidelitate, sărbătoriţi în simplicitate şi fără triumfalism, pentru sunt un dar mai degrabă decât o cucerire. Un dar pentru toată Biserica şi în special pentru toţi preoţii, cărora pe bună dreptate Benedict al XVI-lea nu oboseşte să le amintească, cu cuvântul şi mai ales cu exemplul său, că raportul personal cu Isus - prietenul - este izvorul permanent al vitalităţii şi fecundităţii chemării şi slujirii lor.
RV

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.