Română | Italiano
AcasăŞtiri200920 Decembrie: Scrisoare Pastorală a Preasfinţitului Alexandru Mesian, episcop de Lugoj, la ...
Arhivă foto
Anul: 2018 » Eveniment: Sărbătoarea familiilor şi vizită pastorală la Imola » Titlu: 11051.jpg

Anul: 2018

Eveniment: Sărbătoarea familiilor şi vizită pastorală la Imola

Titlu: 11051.jpg

Ştiri

Scrisoare Pastorală a Preasfinţitului Alexandru Mesian, episcop de Lugoj, la sărbătoarea Naşterii Domnului 2009

Scrisoare Pastorală a Preasfinţitului Alexandru Mesian, episcop de Lugoj, la sărbătoarea Naşterii Domnului 2009

P A S T O R A L Ă
la Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Isus Cristos
Anul Domnului 2009
ALEXANDRU
Din mila lui Dumnezeu şi graţie Sfântului Scaun Apostolic al Romei
Episcop român unit, greco-catolic, al Eparhiei Lugojului
„Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace între oameni bună învoire” (Lc 2,14)
Iubiţi fraţi întru preoţie,
Iubiţi credincioşi,
Iubiţii mei fii sufleteşti,
Sărbătorim pentru a 20-a oară în libertate Praznicul Naşterii Mântuitorului nostru Isus Cristos în renăscuta noastră Biserică Română Unită.
Se cuvine mereu să aducem elogii, adoraţie şi recunoştinţă Pruncului Isus născut la Betleem din Fecioara Maria. Ne unim în rugăciune cu toţi oamenii care primesc pe Fiul lui Dumnezeu cu credinţă şi dragoste în inimile lor.
Sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea dragostei Tatălui Ceresc care a trimis pe Unicul Său Fiu în lume ca lumea prin El să se mântuiască.
„Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unul Născut Fiul Său l-a dat ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă de Veci” (In 3, 16).
Iubiţi credincioşi,
Sfântul Ioan Evanghelistul începe Evanghelia sa referindu-se la Naşterea lui Isus Cristos în veşnicie şi întruparea sa în timp.
„Întru început era Cuvântul … şi Dumnezeu era Cuvântul. Prin Cuvânt toate s-au făcut, şi fără Cuvânt nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut … şi Cuvântul trup s-a făcut şi s-a sălăşluit între noi” (In 1, 3, 14)
„În casa de oaspeţi nu mai era loc pentru ei” (Lc 2, 7). „Întru ale sale a venit, şi ai săi nu L-au primit. În lume era, şi lumea printr-însul s-a făcut, şi lumea nu L-a cunoscut” (In 1, 10-11).
Fiul cel născut din veşnicie s-a născut în peştera din Betleem. De ce s-a născut din Fecioară, Cel ce din veşnicie s-a născut de la Tatăl, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat? De ce ai săi nu L-au primit? Lumea de ce nu l-a cunoscut?
Taina nopţii din Betleem durează fără încetare. De taina Betleemului e plină istoria lumii, şi ea stă în pragul fiecărei inimi: „Lumea printr-însul s-a făcut, şi lumea nu l-a primit”.
Să privim taina Naşterii lui Cristos din perspectiva inimii omeneşti: „Întru ale Sale a venit”.
Să ne gândim la cei ce au rămas zăvorâţi sufleteşte în faţa Lui, şi să ne întrebăm: de ce această închistare?
Noi oamenii care ne reculegem în faţa ieslei din Betleem putem să ne gândim cât de mult au pierdut locuitorii „Cetăţii lui David”, care au rămas cu porţile închise.
Cât de mult pierde omul care, închizându-şi inima, nu lasă să vină în lume Cristos, „lumina cea adevărată care luminează pe tot omul ce vine în lume” (In 1,9)!
Şi cât de mult pierde omul care nu descoperă în Cristos propria sa fiinţă umană! Căci Cristos a venit în lume să descopere pe deplin omului ce e omul, şi să-i reveleze cea mai mare chemare ce o are!
„Şi celor care L-au primit le-a dat putere de a fi fii ai lui Dumnezeu” (In 1,12).
Iubiţi credincioşi,
Sărbătoarea Naşterii Domnului ne împrospătează marea noastră nădejde şi ne face să înălţăm smerită rugăciune şi anume:
- ca veacul nostru să-şi deschidă sufletul în faţa lui Cristos;
- ca oamenii din diferite ţări şi continente, care vorbesc limbi diferite şi aparţin diferitelor culturi şi civilizaţii, să-L accepte pe Cristos, să-L regăsească şi să primească de la El acea putere pe care numai El o poate da, fiindcă numai El o are.
Pruncul Isus din Betleem să dăruiască tuturor comunităţilor religioase – în acest an al Sfintei Preoţii – preoţi sfinţi şi locaşuri de închinare, căci „secerişul e mare dar lucrătorii sunt puţini” (Mt 9,37-38).
Dorim să-i facem loc lui Cristos în Betleemul lumii acesteia şi să i se recunoască dreptul de cetăţean al acestei lumi, celui care a venit în lume în timpul împăratului August tocmai când fusese poruncit recensământul populaţiei.
„Pentru ei nu era loc în casa de oaspeţi” (Lc 2,7).
Lumea care nu-L primeşte pe Dumnezeu nu este o lume umană. Ne întristează priveliştea unei astfel de lumi – a lumii ce se ridică împotriva omului înainte ca el să fi fost născut.
Chiar dacă lumea nu-L cunoaşte pe Dumnezeu, El există, este cu noi. „Cu noi este Dumnezeu!”.
El este de faţă chiar dacă ai săi nu-L primesc.
El vine, chiar dacă pentru El nu este loc în casa de oaspeţi. El se naşte !
Iubiţi credincioşi,
Cu aceste gânduri vă îndemn să-L adoraţi pe Cristos prezent în lumea noastră în Sfânta Euharistie. Să vă asociaţi îngerilor, păstorilor din jurul Betleemului, Magilor veniţi de la mari distanţe, pentru a se închina Lui.
Dacă pentru Familia Sfântă nu era loc în casa de oaspeţi (cf. Lc. 2,7) să-i facem noi loc lui Isus în sufletele noastre, în casele noastre, în viaţa şi preocupările noastre.
Isus se naşte mereu la Sfânta Liturghie pe masa altarului care este Betleemul zilelor noastre. Să-l adorăm împreună cu Prea Sfânta Sa Mamă, să-l primim cât mai des în Sfânta Cuminecare.
Să nu uitaţi nici de cei bolnavi şi de cei săraci, de cei nemângâiaţi şi de cei ce suferă!
Cu aceste îndemnuri de ziua marelui praznic al Crăciunului, Vă doresc tuturor o adevărată pace, bucurie, sănătate şi belşug de haruri, iar Noul An 2010 să vină cu binecuvântările Celui de Sus.
Al vostru rugător către Dumnezeu,
+ ALEXANDRU
Episcop de Lugoj
+ Alexandru Mesian

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.