Română | Italiano
AcasăŞtiri201118 Octombrie: Comunitatea românească din Ostiglia prezentă la întâlnirea intitulată ...
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hramul Parohiei Roma Nord şi Sărbătorirea Unirii din 1859 » Titlu: 11647.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hramul Parohiei Roma Nord şi Sărbătorirea Unirii din 1859

Titlu: 11647.jpg

Ştiri

Comunitatea românească din Ostiglia prezentă la întâlnirea intitulată „italieni şi străini se întâlnesc la Villa Poma”

Comunitatea românească din Ostiglia prezentă la întâlnirea intitulată „italieni şi străini se întâlnesc la Villa Poma”

Duminică 9 octombrie, în sala civică, aproximativ o sută de persoane au luat parte la conferinţa ”Să ne cunoaştem:italienii şi vilapomesii de adopţie se întâlnesc”.
Întâlnirea, organizată de grupul Caritate, Justiţie şi Pace din Parohia şi din comuna Villa Poma, a avut ca obiectiv punerea bazelor pentreu începutul unei colaborări între diversele componente etnice ale populaţiei din Villa Poma(străinii la Villa Poma fiind cca. 5%).
Conferinţa a fost deschisă de primarul Roberto Pedrazzoli şi de responsabilul cu serviciile sociale, d-naNadia Zaniboni, care au subliniat ospitalitatea acestei localităţi enumerând iniţiativele( printre care şi programul de alfabetizare pentru femei) care există deja şi care vizează ameliorarea condiţiilor de viaţă ale rezidenţilor de origine non-italiană.
Au luat apoi cuvântul: părintele Andrei Meseşan, preotul care conduce Comunitatea Greco- Catolică Română din diocesa de Mantova, Youssef Salmi asesor de origine marocană în comuna Novellara şi Monica Maggiolo responsabil al biroului Emigraţie din comunele Poggio Rusco, San Giacomo delle Segnate şi Sermide.
Reprezentanţii acestor comunităţi, împreună cu d-na Deanna Calciolari, responsabila grupului Caritate, Justiţie şi Pace au atins diverse teme: de la prezentarea experienţelor personale( precum cazul lui Salmi, de la clandestinitate la obţinerea cetăţeniei şi la asumarea unei responsabilităţi politice şi civile) la posibile modele de convieţuire:” Simt - a afirmat Youssef Salmi - termenul integrare ca un corp străin care se vrea introdus într-un alt corp străin. Eu prefer termenul de interacţiune, unde prin respectarea regulilor, fiecare este el însuşi si interacţionează cu ceilalţi”.
Părintele Andrei Meseşan a vorbit despre sentimentul de dezrădăcinare pe care mulţi străini, în special badantele, îl trăiesc din cauza îndepărtării de familie.
Monica Maggiolo a prezentat câteva date statistice potrivit cărora potrivit cărora situaţia clandestinităţii nu depăşeşte 10% din totalul străinilor din provincia Mantova.
De mare relevanţă a fost apoi tema căsătoriilor mixte asupra căreia şi publicul din sală(compus atât din italieni cât şi străini) a intervenit.
Această întâlnire a adus şi câteva sugestii noi pentru un proiect de ”interacţiune activă”: o prezenţă mai bună a mediatorului lingvistic, crearea unei consultanze a străinilor, organizarea unor evenimente interculturale, un punct de consiliere specific pentru problemele emigranţilor.
Cătălin Mustatea

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.