Română | Italiano
AcasăŞtiri201115 Noiembrie: Noua Evanghelizare priveşte spre Est
Arhivă foto
Anul: 2018 » Eveniment: CENTENARUL MARII UNIRI la UDINE. Evenimentul "DINCOLO DE GRATII" 2018 » Titlu: 11001.jpg

Anul: 2018

Eveniment: CENTENARUL MARII UNIRI la UDINE. Evenimentul "DINCOLO DE GRATII" 2018

Titlu: 11001.jpg

Ştiri

Noua Evanghelizare priveşte spre Est

Noua Evanghelizare priveşte spre Est

Începută în anul 1997 la Nyiregháza, în Ungaria, tradiţia întâlnirii anuale a episcopilor catolici orientali din Europa s-a continuat an de an, reunind în discuţii ierarhii diverselor eparhii pe marginea unor teme alese de ei înşişi, cu scopul de a împărtăşi problemele şi speranţele Bisericilor păstorite. De această dată evenimentul s-a desfăşurat în România, la Oradea. Găzduită de episcopul greco-catolic al Eparhiei de Oradea Mare a Românilor, Preasfinţia Sa Virgil Bercea, întâlnirea aflată deja a treia oară sub patronajul Consiliului Conferinţelor Episcopale Europene (CCEE) a oferit prilejul de a reuni la aceeaşi masă de discuţii pe: Eminenţa Sa, Cardinalul Péter Erdő, Arhiepiscop de Esztergom-Budapesta şi preşedinte al CCEE, pe Înaltpreasfinţia Sa, Arhiepiscopul Francisco-Javier Lozano, Nunţiu Apostolic în România, pe Înaltpreasfinţia Sa, Arhiepiscopul Cyril Vasil’, secretarul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale, împreună cu peste patruzeci de episcopi ale diferitelor Biserici orientale catolice din diverse părţi ale Europei. Lucrările desfăşurate de ierarhi la masa discuţiilor au fost ritmate şi de numeroase celebrări liturgice, respectiv de vizitarea unor locuri unde trăieşte şi se creşte Biserica catolică răsăriteană din România.
Întâlnirea din acest an a avut ca temă „Contribuţia Bisericilor orientale catolice din Europa la Noua Evanghelizare”. Lucrările s-au desfăşurat în Seminarul Greco-Catolic din Oradea, iar în organizarea evenimentului au fost implicaţi seminariştii eparhiei. Sesiunea de deschidere a avut loc în după amiaza zilei de 3 noiembrie. După salutul Preasfinţiei Sale, Episcopul Virgil Bercea, a luat cuvântul Eminenţa Sa, Cardinalul Péter Erdő, care a situat tema despre noua evanghelizare în contextul unei lumi secularizate, dar în acelaşi timp şi însetate de Dumnezeu, cu atât mai mult cu cât timpul actual poate fi considerat pe bună dreptate un „kairos”, un timp prielnic pentru lucrarea Spiritului Sfânt. Nunţiul Apostolic, Înaltpreasfinţia Sa, Francisco-Javier Lozano, a prezentat oraşul Oradea ca fiind un model de convieţuire multiculturală şi multietnică, evocând totodată şi mărturia jertfei Bisericii Greco-Catolice din România. Arhiepiscopul Cyril Vasil’, secretarul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale, a transmis tuturor celor prezenţi salutul Cardinalului prefect, Eminenţa Sa Leonardo Sandri, invitând Bisericile orientale catolice la a se deschide tot mai mult spre viaţa şi problematicile întregii Biserici Universale. Arhiepiscopul Major de Kyiv-Halyč, Preafericirea Sa, Sviatoslav Shevchuk, a dorit, înainte de toate, să-i salute pe credincioşii români, un popor care posedă o importantă istorie creştină şi care, în anii recenţi, au dat mărturie până la martiriu. Au urmat o serie de intervenţii din partea autorităţilor civile din Oradea, iar sesiunea inaugurală s-a sfârşit prin alocuţiunea de salut a Preafericirii Sale Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major de Alba Iulia şi Făgăraş.
Lucrările au continuat apoi în următoarele două zile cu două conferinţe care au încadrat şi adâncit argumentele întâlnirii. Prima conferinţă, cu tema „Îmi veţi fi mie martori: noua evanghelizare în Bisericile catolice de rit oriental din Europa”, a fost susţinută de Înaltpreasfinţia Sa, Arhiepiscopul Salvatore Fisichella, preşedintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări. Pornind de la invitaţia Papei Benedict al XVI-lea la noua evanghelizare pentru a oferi răspunsuri adecvate la criza de credinţă a omului contemporan, Arhiepiscopul Fisichella a prezentat această nouă misiune ca pe un dar al Spiritului Sfânt oferit Bisericii de astăzi, punând în lumină profundele schimbări culturale ale epocii prezente. A insistat apoi asupra evitării contrastului dintre „identitate” şi „apartenenţă”, trăindu-le în schimb într-un raport de reciprocitate. Făcând referire la liturgia Bisericii ca la un ambient de evanghelizare al credincioşilor, Arhiepiscopul Fisichella şi-a concluzionat expunerea prin invitaţia de a reflecta asupra unui model de frumuseţe văzut prin prisma vestirii Evangheliei. A urmat intervenţia Preacucernicului Părinte Borys Gudziak, rectorul Universităţii Catolice din Lviv, Ucraina, în care a dezvoltat tema „Bisericile catolice de rit oriental: 20 după căderea regimurilor totalitare şi noua evanghelizare”. Părintele Borys a evidenţiat actuala realitate a Bisericilor orientale catolice, aflate în tensiunea dintre libertatea recâştigată şi frica de un viitor incert. În după amiaza aceleiaşi zile, iezuitul Marko Ivan Rupnik a prezentat o expunere intitulată „Arta sacră bizantină în contextul noii evanghelizări”, centrând intervenţia sa în jurul raportului dintre teologie şi artă, insistând asupra modului în care trebuie să fie îndreptată spre creştini noua evanghelizare pentru a conştientiza sau descoperi felul în care au fost renăscuţi în Hristos prin Botez.
Sesiunea de dimineaţă a celei de-a doua zile a fost deschisă prin conferinţa susţinută de Profesorul Cesare Alzati, venit de la Universitatea Catolică din Milano, care s-a oprit asupra „Contribuţiei Bisericilor orientale catolice la noua evanghelizare”, cu un accent special pus asupra realităţilor ecleziale ale acestor Biserici. Profesorul a insistat apoi asupra necesităţii cunoaşterii pe care Occidentul trebuie să-l posede despre patrimoniul teologic şi liturgic al Răsăritului, atrăgând totodată atenţia asupra riscului la care sunt supuse aceste Biserici orientale, care pot fi declasate la simple variante rituale ale Bisericii Catolice. A urmat expunerea arhiepiscopului Cyril Vasil’, în care s-au pus în lumină diferitele aspecte ale vieţii Bisericilor orientale catolice, fiind o prezentare făcută din punct de vedere canonic şi liturgic. La finalul sesiunii, Preacucernicul Părinte Alexandru Buzalic, a prezentat realitatea existenţei noilor mişcări ale laicilor în Europa de est şi în mod special în România. Sesiunile de conferinţe au luat sfârşit cu anunţul că locul următoarei reuniuni, cea din 2012, va avea loc la Zagreb, în Croaţia.
Celebrările liturgice la care au luat parte ierarhii prezenţi au fost oficiate în câteva din bisericile comunităţii greco-catolice din Oradea. Participarea credincioşilor greco-catolici la aceste celebrări liturgice a fost considerabilă, asigurând rugăciunea şi cântarea liturgică împreună cu corurile care au înfrumuseţat Dumnezeieştile Liturghii. Preasfinţia Sa Virgil Bercea a avut ocazia să prezinte astfel ierarhilor prezenţi atât o parte a realităţilor ecleziale ale Eparhiei cât şi Seminarul sau diferitele centre de asistenţă ale Organizaţiei Caritas.
Întâlnirea s-a încheiat în mod oficial duminică, 6 noiembrie, cu o solemnă Dumnezeiască Liturghie celebrată în Catedrala Greco-Catolică din Oradea. La sfârşitul celebrării, Preasfinţia Sa Virgil Bercea a mulţumit pentru buna desfăşurare a evenimentului, iar Nunţiul Apostolic a subliniat dimensiunea catolică pe care o manifestă o asemenea întâlnire, mai ales în ceea ce priveşte dimensiunea liturgică. În final, Arhiepiscopul Major de Kyiv-Halyč, Preafericirea Sa, Sviatoslav Shevchuk a mulţumit credincioşilor români, dar mai ales tinerilor, care prin prezenţa lor la Dumnezeiasca Liturghie, au devenit adevăratul suflet al întâlnirilor.
          
Articolul în lb. română: http://www.egco.ro/news_642_ro.php
Pr. Manuel Nin

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.