Română | Italiano
AcasăŞtiri201125 Noiembrie: Circulară - Consacrarea episcopală a Pr. Claudiu Lucian Pop
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hramul Parohiei Roma Nord şi Sărbătorirea Unirii din 1859 » Titlu: 11643.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hramul Parohiei Roma Nord şi Sărbătorirea Unirii din 1859

Titlu: 11643.jpg

Ştiri

Circulară - Consacrarea episcopală a Pr. Claudiu Lucian Pop

BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ
Arhiepiscopia Majoră de Alba-Iulia şi Făgăraş – Blaj
Cabinetul Arhiepiscopului Major
          
Nr. 69/24.11.2011
          
În numele Preasfintei,
celei de o Fiinţă, de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi,
          
† LUCIAN
          
Din mila lui Dumnezeu,
Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş,
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică,
în deplină comuniune de credinţă cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei,
În baza drepturilor conferite de Canoanele Sfinţilor Apostoli,
ale Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, conform can. 82;
          
Venerabililor Fraţi întru Episcopat, Protopopilor, Clerului, Persoanelor consacrate, şi tuturor credincioşilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, publicăm;
C I R C U L A R Ă
Sub oblăduirea Spiritului Sfânt şi cu împreunălucrarea Venerabililor Fraţi întru Episcopat,
Sinodul Episcopilor Bisericii noastre, la 8 iunie 2011,
în sesiune sinodală ordinară desfăşurată la Blaj, a ales un nou Episcop, în persoana Preaonoratului
          
Pr. Dr. CLAUDIU LUCIAN POP,
          
Rector al Colegiului Pontifical “Pio Romeno” din Roma.
Împreună cu Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea, după rânduiala canonică, l-am proclamat pe noul Episcop la Roma, respectiv la Blaj, la data de 21 noiembrie a.c.,
stabilind ca dată de consacrare ziua de
          
joi, 8 decembrie 2011, la Roma
,
în Biserica ”Santi Biagio e Carlo ai Catinari”,
          
şi cerem Venerabililor Fraţi întru Episcopat, Protopopilor, Clerului, să prevadă ca această circulară să fie citită în fiecare comunitate a Bisericii noastre. Ceremonia de consacrare va începe la ora 11,00.
Spre rodnică păstorire a bunilor noştri credincioşi, invocăm ajutorul ceresc al Preamilostivului Dumnezeu pentru ca în numele Veşnicului Arhiereu Isus Cristos, să trimită asupra noului Episcop darurile Preasfântului Spirit, spre lauda şi mărirea Preasfintei Treimi, pentru rugăciunile Preacuratei Fecioare Maria, ale sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi ale tuturor Sfinţilor, spre întărirea Bisericii Catolice, a Sfintei Uniri şi a comuniunii cu Scaunul Apostolic al Romei.
          
† LUCIAN
Arhiepiscop Major
          
Cancelar
Pr. William A. Bleiziffer
          
Dată la Blaj,
Sediul Arhiepiscopului Major,
la 24 noiembrie, pomenirea Sf. M. Clement, Papa Romei şi a Sf. Petru al Alexandriei, Anul Domnului 2011.
www.bru.ro

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.