Română | Italiano
AcasăŞtiri20121 Ianuarie: 1 ianuarie 2012. Papa invocă binecuvântarea lui Dumnezeu asupra umanităţii: ...
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Concertul de Colinde şi Ziua Naţională a României în parohia Roma Nord » Titlu: 11608.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Concertul de Colinde şi Ziua Naţională a României în parohia Roma Nord

Titlu: 11608.jpg

Ştiri

1 ianuarie 2012. Papa invocă binecuvântarea lui Dumnezeu asupra umanităţii: educarea tinerilor la dreptate şi la pace este o sarcină urgentă pentru toţi

1 ianuarie 2012. Papa invocă binecuvântarea lui Dumnezeu asupra umanităţii: educarea tinerilor la dreptate şi la pace este o sarcină urgentă pentru toţi

(RV - 1 ianuarie 2011) Benedict al XVI-lea invocă binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lumii. La Liturghia de început de an 2012, prezidată în Bazilica Sfântul Petru în solemnitatea Sfintei Maria Născătoare de Dumnezeu şi în cea de-a 45-a Zi Mondială a Păcii, Pontiful adresează urarea sa întregii omeniri pentru ca să-l primească pe Cristos, Principele păcii.
Omenirea caută pacea, aspiră la dreptate, doreşte iubirea iar Papa indică strada pentru a ajunge la ele. Ea consistă în a privi spre Maria, Mama lui Dumnezeu, „care l-a primit pe Isus în ea însăşi şi l-a dat la lumină pentru toată familia umană” purtând adevărata binecuvântare întregii lumii:
• Asemenea Mariei, Biserica este mediatoare a binecuvântării lui Dumnezeu pentru lume: o obţine primindu-l pe Isus şi o transmite purtându-l pe Isus. El este milostivirea şi pacea pe care lumea de la sine nu o poate da şi de care are nevoie mereu la fel şi chiar mai mult decât de pâine.
          
„Educarea tinerilor la dreptate şi la pace” este tema Mesajului Papei pentru această Zi: este o îndatorire care îi priveşte pe toţi - afirmă Benedict al XVI-lea - iar „familia umană, după tragediile celor două războaie mondiale, a arătat că este din ce în ce mai conştientă de aceasta”. Dar educarea este azi „o provocare decisivă,,,cel puţin din două motive”:
• În primul rând, deoarece în era actuală caracterizată de mentalitatea tehnologică, a voi să educi şi nu doar să instruieşti nu este sigur, ci este o opţiune; în al doilea rând, deoarece cultura relativistă pune o chestiune radicală: mai are încă sens a educa?... şi apoi la ce să educi?”
          
Şi mai departe adaugă:
• În faţa umbrelor care astăzi întunecă orizontul lumii, a-şi asuma responsabilitatea de a educa tinerii la cunoaşterea adevărului, la valorile fundamentale ale existenţei, la virtuţile intelectuale, teologice şi morale, înseamnă a privi spre viitor cu speranţă.
          
Petru tineri „astăzi mai mult decât oricând - subliniază Papa - este indispensabil a învăţa valoarea şi metoda convieţuirii paşnice, a respectului reciproc, a dialogului şi înţelegerii”:
• Tinerii sunt din natura lor deschişi acestor atitudini, dar tocmai realitatea socială în care cresc poate să-i poarte la a gândi şi acţiona în mod opus, până şi intolerant şi violent. Numai o educaţie solidă a conştiinţei lor îi poate feri de aceste riscuri şi face capabili să lupte mereu şi numai contând pe forţa adevărului şi a binelui.
          
Papa indică responsabilitatea educativă a familiei, a şcolii şi chiar a religiilor, chemate să facă cunoscut că „Dumnezeu este iubire, este drept şi paşnic”:
• Este vorba în mod esenţial de a-i ajuta pe cei mici, copii, adolescenţii, să dezvolte o personalitate care uneşte un profund simţ al dreptăţii cu respectul pentru altul, cu capacitatea de a înfrunta conflictele fără prepotenţă, cu forţa interioară de a mărturisi binele chiar când costă sacrificiu, cu iertare aşi cu reconcilierea. Astfel vor putea deveni oameni, bărbaţi şi femei, cu adevărat paşnici şi făuritori de pace.
          
În Isus „iubirea şi adevărul” - încheie Papa - s-au întâlnit, „dreptatea şi pacea s-au îmbrăţişat”:
• Isus este o cale practicabilă, deschisă tuturor. Este calea păcii. Astăzi Fecioara Mamă ne-o indică, ne arată Calea: să o urmăm! Şi tu, Sfântă Maică a lui Dumnezeu, însoţeşte-ne cu ocrotirea ta. Amin.
RV

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.