Română | Italiano
AcasăŞtiri201231 Ianuarie: Mons. Francesco Moraglia este noul Patriah de Venezia
Arhivă foto
Anul: 2018 » Eveniment: Festivalul concurs ,,Româncuţa în bucătărie,, ediţia a VII-a în Parohia Roma Nord » Titlu: 10981.jpg

Anul: 2018

Eveniment: Festivalul concurs ,,Româncuţa în bucătărie,, ediţia a VII-a în Parohia Roma Nord

Titlu: 10981.jpg

Ştiri

Mons. Francesco Moraglia este noul Patriah de Venezia

Mons. Francesco Moraglia este noul Patriah de Venezia

“Voi cere să fiu primit drept un frate care, în virtutea voinţei Providenţei, este trimis la voi ca un părinte, deşi vin de pe meleaguri îndepărtate faţă de regiunea voastră pe care, o consider totuşi dragă inimii mele”; astfel, de La Spezia, [oraş din Liguria n.d.tr.], se adresează Monseniorul Francesco Moraglia (vezi biografia în josul paginii), în primul său mesaj de salut Diecezei pentru care recent a fost numit Patriarh. Monseniorul Francesco Moraglia, s-a născut la Genova, în 25 mai 1953 şi a fost hirotonit preot pe 29 iunie 1977, este doctor în Teologie Dogmatică. În 6 decembrie 2007 a fost ales pentru episcopia din La Spezia-Sarzana-Brugnato, şi a primit hirotonirea episcopală în 3 februarie 2008, în Catedrala din Genova, prin punerea mâinilor Card. Arhiepiscop Angelo Bagnasco. În acelaşi an, pe 1 martie, a preluat Dieceza din punct de vedere canonic. Pe 23 aprilie 2010, prin decretul Preşedintelui CEI, Card. Angelo Bagnasco, a fost numit preşedintele Consiliului de Administraţie al Fundaţiei de Comunicare şi Cultură.
Noua numire a fost anunţată astăzi în Sala Tintoretto din Palatul Patriarhiei din Veneţia, de către Administratorul Apostolic E.S.Mons. Beniamino Pizziol şi concomitent, în oraşul La Spezia şi în Biroul de Presă al Vaticanului. Au fost de faţă mulţi preoţi, călugări şi mireni, reprezentând organisme bisericeşti şi asociaţii ale Patriarhatului din Veneţia, autorităţi civile şi militare, reprezentanţi ai diferitelor instituţii şi ai mass-media. "Din prima clipă, de îndată ce am fost informat că Sfântul Părinte m-a desemnat la Scaunul patriarhal al Veneţiei, scrie Monseniorul Moraglia -am avut un sentiment puternic de emoţie, dar am simţit, de asemenea, o mare încredere în Domnul; întâi şi întâi doresc să vă împărtăşesc această stare sufletească. De alfel cu toţii, păstor şi credincioşi, suntem implicaţi în alegerea pe care a făcut-o Papa Benedict al XVI-lea. Slujirea în greaua sarcină a conducerii Bisericii solicită capacităţi de prudenţă, de înţelepciune, calităţi umane şi intelectuale atât de mari, că nimeni nu ar putea pretinde că le are pur şi simplu; de aceasta, mă adresez vouă cerându-vă, deja de pe acum, rugăciune şi ajutor. Pentru Biserica care este în Veneţia şi pentru noul ei păstor începe o vreme în care, fiecare -în ceea ce-l priveşte- este chemat să se încredinţeze, cu o mai mare libertate şi credinţă, Domnului şi planului Proniei Sale, care merge întotdeauna dincolo de ceea ce oamenii pot să viseze; este vremea în care fiecare, contând mai puţin pe sine, este chemat, în viaţa sa, să deschidă mai mult Lui, sentimentului paternităţii lui Dumnezeu. Dacă vrem, este vremea comuniunii a priori, în care păstorul şi credincioşii sunt chemaţi în credinţă să-şi ridice privirea spre singurul Învăţător şi Domn. Din momentul în care mi s-a adus la cunoştinţă decizia Sfântului Părinte, am vrut -la modul ideal- să-mi deschid inima mea faţă de întregul oraş, de întreaga dieceză, faţă de fiecare bărbat şi fiecare femeie pe care Domnul mă va ajuta să-i întâlnesc de-a lungul slujirii episcopale în mijlocul vostru”.
Noul Patriarh de Veneţia spune apoi: "Eu am fost trimis la voi ca Episcop; nu contez pe calităţi ori haruri personale deosebite, nu vin printre voi cu o bogăţie aparte de ştiinţă şi inteligenţă, ci cu dorinţa şi hotărârea fermă de a fi primul slujitor al Bisericii noastre care este în Veneţia. Sunt conştient că sunt trimis către o Biserică vie, prezentă pe teritoriu, la o Biserică ce ştie arăta o credinţă în stare să devină cultură, dar mai ales, la o Biserică care are o îndelungată istorie marcată de sfinţenie, chiar cotidiană, a atâtor fiii şi fiice ale sale."
Episcopul Moraglia adresează mai apoi un salut către toate persoanele şi realităţile ecleziale ale Diecezei de Veneţia, subliniind „itinerarul comun” al bisericilor din Nord-Est spre următorul sinod de la Aquileia; de asemenea, îşi manifestă "dragostea colegială" faţă de ceilalţi Episcopi din Conferinţa Episcopală Triveneto, îi aminteşte pe predecesorii săi (Scola şi Cè), şi îi mulţumeşte cu recunoştinţă Mons. Pizziol şi celor care au sarcini instituţionale, asigurând „angajamentul său pentru o colaborare loială, în distincţia dintre roluri”.
O parte specială al mesajului este adresată "iubiţilor tineri, cu care mi-aş dori –deja de pe acum- să mă întreţin îndelung; mă limitez să vă spun: vreau să vă întâlnesc cât mai degrabă!" Şi, de asemenea, "un gând de apropriere prietenească şi fraţească se îndreaptă către toţi aceia care aparţin diferitelor confesiuni creştine, comunităţii evreieşti şi credincioşilor altor confesiuni religioase prezente pe teritoriu. În fine, salutul meu respectuos merge înspre bărbaţii şi femeile care nu cred, îndeosebi spre aceia care sunt "în căutare", urându-le, pe cât este posibil, să realizeze un angajament comun în slujba omului; într-o cultură mereu mai individualistă, profund marcată de tehno-ştiinţă, apare ca fiind descriminatoare problema antropologică, adevărat ’caz serios’ pentru prezentul şi viitorul societăţii noastre".
          
Traducere în limba română: prof. Giuseppe Munarini          
Corectări: pr. Cristian Sabău
www.patriarcatovenezia.it

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.