Română | Italiano
AcasăŞtiri200918 Octombrie: Întâlnirea preoţilor români greco-catolici din diaspora
Arhivă foto
Anul: 2018 » Eveniment: Hirotonirea întru sf. Preoţie a diaconului Ioan Cătălin Blidar » Titlu: 10865.jpg

Anul: 2018

Eveniment: Hirotonirea întru sf. Preoţie a diaconului Ioan Cătălin Blidar

Titlu: 10865.jpg

Ştiri

Întâlnirea preoţilor români greco-catolici din diaspora

Întâlnirea preoţilor români greco-catolici din diaspora

În perioada 12-14 octombrie 2009, a avut loc la Bologna întâlnirea preoţilor români uniţi din diasporă, cu tema “Misiunea Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în Europa”. La această întâlnire au participat 27 de preoţi care păstoresc comunităţile greco-catolice din Italia, Austria, Germania, Franţa, Belgia şi Grecia, împreună cu PS Virgil Bercea, Episcop de Oradea, responsabil cu preoţii din diaspora, din partea Sinodului Episcopilor greco-catolici.
La această întâlnire au fost abordate oportunităţi şi provocări ale misiunii Bisericii Române Unite cu Roma în contextul diasporei europene, ce au fost tratate în cadrul a 5 conferinţe:
1. Observaţii şi perspective asupra parohiilor greco-catolice române în Europa – conferinţă a PS Virgil Bercea;
2. Preotul greco-catolic în diaspora europeană – conferinţă a pr. Claudiu Pop, rectorul Colegiului Pio Romeno din Roma, Italia;
3. Raporturile parohiilor greco-catolice cu Biserica Catolică şi cu Biserica Ortodoxă Română – conferinţă a pr. Marinel Mureşan, protopop de Emilia-Romana şi paroh la Bologna, Italia;
4. Diaspora greco-catolică în raport cu statul – conferinţă a pr. Gabriel Buboi, rectorul Misiunii greco-catolice din Paris, Franţa;
5. Organizarea internă a comunităţilor greco-catolice – conferinţă a pr. Irineu Fărcaş, rectorul Misiunii greco-catolice din Munchen, Germania.
Expunerile au scos în evidenţă problematicile şi reflecţiile participanţilor, în lumina experienţei acumulate în diferitele realităţi ecleziale şi sociale din care provin. Au fost prezenţi alături de noi câţiva invitaţi de seamă din Biserica Catolică Italiană precum: pr. Gianromano Gnesotto, directorul naţional al Fundaţiei Migrantes din cadrul Conferinţei Episcopale Italiene (ce se ocupă cu complexa problematică a emigrării), pr. Maurizio Ardini, directorul diecezan al Fundaţiei Migrantes din Dieceza de Imola, şi pr. Andrea Cagnato, directorul departamentului media al Arhidiecezei de Bologna.
Prezenţa românilor în diaspora europeană este considerabilă, iar o asemenea prezenţă nu este percepută doar ca o problemă din partea comunităţilor locale, ci şi ca o şansă de îmbogăţire reciprocă – după cuvintele directorului naţional Migrantes – şi nu în ultimul rând pentru însuşi specificul catolic: unitatea în diversitate. Preoţii au considerat întâlnirea ca fiind benefică pentru consolidarea şi stimularea relaţiilor dintre ei, şi se doreşte ca acest fel de întâlnire să devină un eveniment cu frecvenţă anuală. S-a stabilit astfel ca anul următor întâlnirea să aibă loc la Paris, tot în luna octombrie. Momentele de rugăciune, de reflecţie şi de împărtăşire reciprocă sunt un prilej de bucurie şi de mulţumire adusă Domnului de către întreaga Biserică Română Unită cu Roma.
Secretariat

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.