Română | Italiano
AcasăŞtiri201218 Februarie: Consistoriul, Papa a creat 22 de noi cardinali: fiţi servitori ai Bisericii, ...
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Biserica din Toscana reunită la Florenţa » Titlu: 11575.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Biserica din Toscana reunită la Florenţa

Titlu: 11575.jpg

Ştiri

Consistoriul, Papa a creat 22 de noi cardinali: fiţi servitori ai Bisericii, lucizi şi curajoşi

Consistoriul, Papa a creat 22 de noi cardinali: fiţi servitori ai Bisericii, lucizi şi curajoşi

Slujiţi Biserica „cu iubire şi vigoare”, uniţi în mod indisolubil cu Papa. Benedict al XVI-lea a cerut acest angajament celor 22 noi cardinali, creaţi şi publicaţi în Consistoriul ordinar public prezidat sâmbătă dimineaţă la altarul Confesiunii din Bazilica Sfântul Petru. Între cei 22 noi membri ai Colegiului se află şi Preafericitul Părinte Cardinal Lucian Mureşan, arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică care a fost al 19-lea în ordinea proclamării, primind inelul şi bereta de cardinal precum şi titlul unei Bazilici din Roma, şi anume Titlul Bisericii „Sfântul Atanasie”, deţinut şi de cardinalul Alexandru Todea.
La terminarea consistoriului, Papa şi Colegiul reînnoit al cardinalilor au procedat efectiv la un consistoriu ordinar public de lucru pentru votul Cauzelor de canonizare a şapte Fericiţi. Cauzele privesc proclamarea a şapte noi Sfinţi: trei bărbaţi, din care doi martiri şi patru femei, două dintre ele fiind credincioase laice.
În serviciul Slujitorului slujitorilor lui Dumnezeu. Aceasta este onoarea hainei de cardinal, de culoarea purpurei. Sus, alături de Petru, întrucât constituiţi pietre, împreună cu el, pe care Biserica de azi se sprijină găsind stabilitate, trăgând forţă, direcţie şi lumină asemenea primei Bisericii din timpul Apostolilor. Noilor admişi în Colegiul cardinalilor, Benedict al XVI-lea le-a repropus în esenţă un rol care, a spus, vă uneşte „cu legături noi şi mai tari nu numai cu Romanul Pontif, dar şi cu întreaga comunitate a credincioşilor răspândită în toată lumea”. Alocuţiunea Papei a precedat ceremonia consemnării beretei roşii, inelului şi titlului unei biserici din Roma sau din una din diecezele limitrofe, cunoscute cu numele de „suburbicare”.
Dar înainte de a proceda la un rit cu cadenţe antice, Papa a indicat sensul acelui „roşu”, emblema unei „dăruiri absolute şi necondiţionate”, până, „dacă e necesar” - la vărsarea sângelui:
• Lor, apoi, le este cerut să slujească Biserica cu iubire şi vigoare, cu limpezimea şi înţelepciunea maeştrilor, cu energia şi puterea păstorilor, cu fidelitatea şi curajul martirilor. Este vorba de a fi slujitori eminenţi ai Bisericii care află în Petru fundamentul vizibil al unităţii.
Episodul Evangheliei în care Iacob şi Ioan îi cer lui Isus să poată sta la dreapta şi la stânga sa în împărăţia cerului, i-a oferit lui Benedict al XVI-lea prilejul de a reflecta asupra contrastului dintre cele două feluri de a gândi, inconciliabile: logica dăruirii de sine şi cea a puterii. Trăirea noastră cotidiană nu are “stilul puterii şi al gloriei”, a afirmat Papa, citând renumitul răspuns al lui Cristos din Evanghelie despre care se cuvine să fie raportul ce va trebui să-i lege pe ai săi între ei:
• Între voi însă să nu fie aşa; dar cine vrea să fie mare între voi va fi servitorul vostru şi cine vrea să fie primul între voi va fi sclavul tuturor. Dominaţie şi slujire, egoism şi altruism, posesie şi dar, interes şi gratuitate: aceste două logici profund contrastante se confruntă în orice timp şi în orice loc. Nu există nici o îndoială pe calea aleasă de Isus.
Cristos, a insistat, “primeşte slava numai întrucât e servitor”, astfel cedarea apostolilor la „visuri de mărire” poate fi, a indicat Pontiful citându-l pe Sfântul Ciril din Alexandria, „un stimulent la smerenie, la umilinţă”:
• Darul total de sine oferit de Cristos pe cruce să fie pentru voi principiu, imbold şi forţă pentru o credinţă care lucrează în caritate. Misiunea voastră în Biserică şi în lume să fie mereu şi numai ’în Cristos”, să răspundă la logica sa şi nu la cea a lumii, să fie iluminată de credinţă şi animată de caritatea care ne vin din Crucea glorioasă a Domnului.
Şi cu acest ultim consemn Benedict al XVI-lea a unit cererea unei atenţii particulare:
• Şi rugaţi-vă şi pentru mine, pentru ca să pot oferi mereu Poporului lui Dumnezeu mărturia doctrinei sigure şi să conduc cu blândă fermitate cârma Sfintei Biserici.
Cântarea rugăciunii „Tatăl nostru” în limba latină a constituit momentul de trecere dintre concluzia Consistoriului pentru creearea a noi cardinali şi cel dedicat votului privind Cauzele de canonizare a şapte Fericiţi, între care două figuri care au trăit în secolul al XVII-lea: Caterina Tekakwitha – care va fi prima persoană din populaţia “pieilor roşii” care va fi proclamată Sfântă - şi un catihet martir, Petru Calunsgod, ucis din ură faţă de credinţă în Insula Guam, din Pacific.
În cursul după amiezii, cei 22 noi cardinali, primesc vizitele de curtoazie din partea rudelor, prietenilor şi cunoscuţilor prezenţi la Roma. În scopul acestor vizite au fost fixate diferite locaţii în Vatican pentru fiecare nou cardinal, între orele 16.30-18.30.
Preafericitul Părinte Cardinal Lucian Mureşan primeşte vizitele de salut în atriul Aulei Paul al VI-lea din Vatican, adică în marele hol de la intrarea în Sala de audienţe generale.
RV

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.