Română | Italiano
AcasăŞtiri201219 Februarie: Liturghia Papei cu noii cardinali: Biserica este o „fereastră” de la care ...
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hramul Parohiei Roma Nord şi Sărbătorirea Unirii din 1859 » Titlu: 11645.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hramul Parohiei Roma Nord şi Sărbătorirea Unirii din 1859

Titlu: 11645.jpg

Ştiri

Liturghia Papei cu noii cardinali: Biserica este o „fereastră” de la care Dumnezeu se arată lumii. La „Angelus”, rugăciune pentru noii cardinali şi salut în limba română

Liturghia Papei cu noii cardinali: Biserica este o „fereastră” de la care Dumnezeu se arată lumii. La „Angelus”, rugăciune pentru noii cardinali şi salut în limba română

În ziua sărbătorii Catedrei Sfântului Petru, anticipată întrucât data de 22 februarie coin cide cu Miercurea Cenuşii, începutul Postului Mare, Benedict al XVI-lea a prezidat Sfânta Liturghie în Bazilica Vaticană, înconjurat de cei 22 noi cardinali creaţi în consistoriul ordinar public de sâmbătă 18 februarie în aceeaşi bazilică „San Pietro”.
Papa a revenit asupra primatului petrin şi a felului în care Biserica este chemată la o misiune de adevăr şi de caritate, purtând lumii „care se închide în ea însăşi” lumina lui Cristos. La rugăciunea „Angelus Domini - Îngerul Domnului”, de această dată şi un salut în limba română pentru pelerinii sosiţi din ţară cu ocazia ridicării la rangul de cardinal a Preafericitului Părinte Lucian Mureşan, arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.
Petru nu ar fi reuşit să o facă „prin carnea şi sângele” său, adică să susţină Biserica încredinţată lui de Cristos. De aceea, Dumnezeu l-a destinat să devină „ceea ce nu este”, o „stâncă”, pentru că deţine acea soliditate de care comunitatea în formare are nevoie. În ziua de după consistoriu, Benedict al XVI-lea este ca şi cum ar fi reluat firul reflecţiei sale deplasând accentul de la serviciul cardinalilor în Biserică la fundamentele pe care Biserica se sprijină de două mii de ani şi pe care cardinalii sunt cei dintâi care au datoria să le mărturisească: credinţa şi dragostea.
După salutul iniţial adresat în numele noilor principi ai Bisericii de cardinalul Fernando Filoni, Papa a lăsat ca predica sa să se inspire din structura însăşi a altarului Catedrei lui Petru, conceput de sculptorul Bernini şi aşezat în absida Bazilicii Vaticane. Pontiful a descifrat amănuntele arhitecturii, vorbind despre o „viziune a esenţei Bisericii şi magisteriului petrin”. Primul element, fereastra cu imaginea porumbelului care, a spus, „îl arată pe Dumnezeu ca izvor al luminii”:
• Biserica însăşi este, în fapt, ca o fereastră, locul în care Dumnezeu se face vecin, devine aproape, vine înaintea lumii noastre. Biserica nu există pentru ea însăşi, nu este punctul de sosire, dar trebuie să trimită dincolo de sine, spre altul, deasupra noastră. Biserica este cu adevărat ea însăşi în măsura în care lasă să transpară Altul - cu ’A’ majuscul - de la care provine şi la care conduce.
Alt element care iese în evidenţă şi atrage ochiul sunt statuile marilor părinţi ai Bisericii din Orient şi din Occident care susţin din patru părţi monumentalul tron de bronz. „Cei doi maeştri ai Răsăritului, Sfântul Ioan Gură de Aur şi Sfântul Atanasie, împreună cu cei latini, Sfântul Ambroziu şi Sfântul Augustin, reprezintă - a observat Papa - totalitatea tradiţiei şi, deci, bogăţia expresiei adevăratei credinţe a unicei Biserici”:
• Acest element al altarului ne spune că iubirea se sprijină pe credinţă. Ea se destramă dacă omul nu se mai încrede în Dumnezeu şi nu ascultă de el. Totul în Biserică se sprijină pe credinţă: Sacramentele, Liturgia, evanghelizarea, caritatea. Credinţa nu se auto-reglementează, nu îşi dă sieşi propria ordine ci o primeşte de la Cuvântul lui Dumnezeu, care ascultă în credinţă şi caută să înţeleagă şi să trăiască.
Şi este fraza unui alt părinte creştin din antichitate, Ignaţiu din Antiohia - cel care a definit Biserica Romei drept „aceea care prezidează în caritate - este în fruntea carităţii”, care i-a sugerat lui Benedict al XVI-lea un alt element de reflecţie. Caritatea înţeleasă ca iubire, dar şi ca Euharistie care, a amintit, este definită „Sacramentul carităţii lui Cristos”:
• De aceea, ’a prezida în caritate’ înseamnă a atrage oamenii într-o îmbrăţişare euharistică - îmbrăţişarea lui Cristos -, care depăşeşte orice barieră şi orice formă de exclusivitate, de a se considera străin, şi creează comuniunea din multiplele diferenţe. Ministeriul petrin este deci un primat în iubire în sensul euharistic, sau solicitudine pentru comuniunea universală a Bisericii în Cristos.
În fine, ultimul element, pe care Pontiful l-a identificat în acea „dublă mişcare de ascensiune şi de coborâre care caracterizează altarul. „Este reciprocitatea dintre credinţă şi iubire”, în care prima o orientează pe cea de-a doua:
• O credinţă egoistă ar fi o credinţă neadevărată. Cine crede în Isus Cristos şi intră în dinamismul iubirii care în Euharistie îşi află izvorul, descoperă adevărata bucurie şi devine la rândul său capabil să trăiască după logica darului.
Înainte de recitarea rugăciunii „Angelus Domini - Îngerul Domnului”, de la fereastra biroului său particular, prezentându-se mulţimii reunite în Piaţa Sfântul Petru, Papa a vorbit despre sărbătoarea Catedrei Sfântului Petru şi despre misiunea de a conduce Biserica ce revine Pontifului roman, ajutat de cardinali:
• Duminica aceasta este deosebit de festivă aici, în Vatican, datorită Consistoriului, care a avut loc ieri, în care am creat 22 de noi cardinali. Împreună cu ei am avut bucuria, în această dimineaţă, de a concelebra Euharistia în Bazilica Sf. Petru, în jurul mormântului Apostolului pe care Isus l-a chemat să fie "piatra" pe care să construiască Biserica sa (Cf Mt 16:18). De aceea, vă invit pe toţi să uniţi şi rugăciunea voastră pentru aceşti venerabili fraţi, care acum sunt şi mai angajaţi să colaboreze cu mine în conducerea Bisericii universale şi să dea mărturie despre Evanghelie până la sacrificiul propriei vieţi. Acest lucru înseamnă culoarea roşie a hainelor lor: culoarea sângelui şi a iubirii. Unii dintre ei lucrează la Roma, în serviciul Sfântului Scaun, alţii sunt pastori ai unor importante Biserici diecezane; în timp ce alţii s-au remarcat printr-o lungă şi apreciată activitate de studiu şi de învăţământ. Acum, fac parte din Colegiul care îl asistă cel mai îndeaproape pe Papa în lucrarea sa de comuniune şi de evanghelizare: îi primim cu bucurie, amintind ceea ce Isus a spus celor doisprezece Apostoli: "Cine vrea să fie primul între voi, să fie servitorul tuturor. Pentru că şi Fiul omului n-a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi "(Mc 10.44-45).
Acest eveniment eclezial se situează pe fundalul liturgic al sărbătorii Catedrei Sfântului Petru, anticipată astăzi, deoarece ziua de 22 februarie - data acestei sărbători - va fi Miercurea Cenuşii, începutul Postului Mare. "Catedra" este scaunul rezervat episcopului, de aici derivă numele "catedrală", dat bisericii în care, întocmai, episcopul prezidează liturgia şi învaţă poporul. Catedra Sfântului Petru, reprezentată în absida Bazilicii Vaticane de o monumentală sculptură a lui Bernini, este un simbol al misiunii speciale a lui Petru şi succesorilor săi de a paşte turma lui Cristos, ţinând-o unită în credinţă şi în caritate. Deja în secolul al doilea Sf. Ignaţiu de Antiohia atribuia Bisericii care este în Roma, un primat singular, salutând-o, în scrisoarea sa către Romani, ca pe aceea care "prezidează în iubire".
• Acest rol deosebit de slujire îi provine Comunităţii romane şi episcopului ei din faptul că în acest oraş şi-au vărsat sângele lor Apostolii Petru şi Paul, pe lângă numeroşi alţi martiri. Ne întoarcem astfel la mărturia de sânge şi de iubire. Catedra lui Petru, prin urmare, este, într-adevăr, semn de autoritate, dar al celei a lui Cristos, bazată pe credinţă şi pe iubire.
Dragi prieteni, să-i încredinţăm pe noii cardinali ocrotirii materne a Preasfintei Fecioare Maria, pentru ca să-i asiste mereu în serviciul lor bisericesc şi să-i susţină în încercări. Maria, Maica Bisericii, să mă ajute pe mine şi pe colaboratorii mei spre a lucra neobosit pentru unitatea Poporului lui Dumnezeu şi spre a vesti tuturor neamurilor mesajul mântuirii, îndeplinind cu umilinţă şi curaj slujirea adevărului în caritate.
După recitarea rugăciunii „Angelus Domini - Îngerul Domnului”, au urmat saluturi particulare în limbile franceză, engleză. germană, spaniolă, portugheză. română, polonă şi italiană. Cele mai multe se refereau la prezenţa pelerinilor cu ocazia consistoriului pentru crearea celor 22 noi cardinali.
Iată salutul în limba română adresat de Sfântul Părinte pelerinilor români sosiţi la Roma pentru ridicarea la rangul de cardinal a Preafericitului Părinte Lucian Mureşan, arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.
• Salut pelerinii de limba română veniţi la Roma pentru Consistoriu. Rugăciunea la Mormintele Apostolilor să vă întărească credinţa şi entuziasmul de a vesti Evanghelia. Lăudat să fie Isus Cristos!
Primiţi şi binecuvântarea Sfântului Părinte invocată la întâlnirea pentru rugăciunea „Îngerul Domnului” duminică 19 februarie, binecuvântare ce ajunge pe această cale la toţi ascultătorii noştri dispuşi lăuntric să o primească în spirit de credinţă.
RV

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.