Română | Italiano
AcasăŞtiri20124 Aprilie: Taina Sfântului Maslu în parohiile din Protopopiatul Emilia-Romagna
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Ziua Naţională a României şi cinci ani de la înfiinţarea Comunităţii Române Unite la Florenţa » Titlu: 11592.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Ziua Naţională a României şi cinci ani de la înfiinţarea Comunităţii Române Unite la Florenţa

Titlu: 11592.jpg

Ştiri

Taina Sfântului Maslu în parohiile din Protopopiatul Emilia-Romagna

Taina Sfântului Maslu în parohiile din Protopopiatul Emilia-Romagna

„De este cineva bolnav între voi, să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el,
ungându-l cu untdelemn întru numele Domnului.
Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica,
şi de va fi făcut păcate, se vor ierta lui”.
          
Iacov 5,14-15
          
Taina maslului este lucrarea sfântă săvârşită în numele Preasfintei Treimi, de către preoţii Bisericii, prin care se împărtăşeşte credinciosului bolnav harul nevăzut al tămăduirii sau uşurării suferinţelor trupeşti, întărirea sufletească si iertarea păcatelor.
Prin puterea Duhului Sfânt şi pe temeiul credinţei, Domnul Hristos a dat acest dar şi apostolilor Săi, dându-le puterea să scoată afară duhurile necurate şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice neputinţă, spunându-le: “Şi mergând, propovăduiţi şi ziceţi: Împărăţia cerurilor este aproape! Tămăduiţi pe cei bolnavi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi-i (Matei 10, 1,7–8). Ucenicii au plecat şi au propovăduit pocăinţa, scoţând demonii şi prin ungere cu untdelemn, vindecând pe mulţi bolnavi.” (Marcu 6,12–13; Luca 9,6).
Partea văzută constă în ungerea cu untdelemn sfinţit după ce s-a invocat prin rugăciuni speciale mila lui Dumnezeu prin puterea Spiritului Sfânt asupra celui bolnav, înainte de Taina sfântului maslu cerându-se bolnavului să-şi mărturisească păcatele pentru iertare în Taina Spovedaniei, ca să se poată învrednici apoi şi de Sfânta Împărtăşanie. Sunt cazuri când şi cei din jurul bolnavului trebuie să-şi mărturi¬sească păcatele în Taina Spovedaniei, ca să fie împreună rugători cu cel aflat în suferintă, pentru însănătoşire.          
Sfântul maslu este o taină a participă¬rii comune la ridicarea din patul suferinţei, o comuniune de rugăciune pentru sufletul celui chinuit. Pentru aceasta, se invocă ajutorul Preasfintei Fecioare, al Sfintei şi de viaţă dătătoarei Cruci, ajutorul sfinţilor, îngerilor şi al tuturor slu¬jitorilor trăitori în Hristos şi în comuniune cu sfinţii.
În conformitate cu mesajul evaghelic şi spiritul penitenţei, în timpul Păresimilor, comunităţile greco-catolice româneşti din Recanati, Rimini, Forli, Cesena şi Bologna au celebrat această sfântă taină spre vindecarea trupească şi sufletească a credincioşilor şi desăvârşirea spirituală a acestora, continuând astfel primenirea sufletului în aşteptarea Slăvitei Învieri.
Burdaş Ciprian

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.