Română | Italiano
AcasăŞtiri201219 Aprilie: Sărbătoarea Sfintelor Paşti la Bologna
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hirotonire de preoţi în catedrala din Oradea » Titlu: 11693.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hirotonire de preoţi în catedrala din Oradea

Titlu: 11693.jpg

Ştiri

Sărbătoarea Sfintelor Paşti la Bologna

Sărbătoarea Sfintelor Paşti la Bologna

Învierea Domnului nostru Isus Hristos reprezintă centrul vieţii creştine; biruinţa lui Hristos asupra morţii, înfrângerea diavolului, împlinirea tuturor promisiunilor de mântuire făcute încă din Vechiul Testament.
Iată că după perioada de pregătire a Postului Mare, în care prin umilinţă, cultivarea răbdării, a dragostei pentru aproapele şi a spiritului de sacrificiu şi nu în ultimul rând printr-o viaţă sacramentală mai intensă, am ajuns să ne facem părtaşi de slăvita înviere, făcându-ne vrednici de a repeta cuvintele profetului Osea: „Unde-ţi este moarte, biruinţa ta? Unde-ţi este, moarte, chinul tău?” Osea 13,14.
Căci dacă in perioada triduum-ului pascal am retrăit patima şi moartea lui Hristos prin celebrările speciale învăluite într-un aer mistic şi sobru care simboliza tăcerea şi frica, pe care le trăia comunitate apostolilor adunaţi în jurul lui Hristos, iată că a venit momentul când „ceasul întunericului” s-a scurs , tuturor rasărind lumina lui Hristos.
Sâmbătă noapte, în jurul orelor 23, în parohia greco-catolică „Sfânta Cruce” , Bologna, se simţea o vie emoţie; era acel sentiment dulce care ne aduce pe toţi în comuniune, oriunde am fi : sentimentul credinţei. Sute de persoane, înfruntând oboseala dar şi vremea ploioasă, au participat la Slujba Învierii, primind lumina învierii lui Hristos, lumina apostoliei şi a credinţei.
Ploaia nu a stăvilit participarea credincioşilor, ba dimpotrivă, a reprezentat un moment de o încărcătură simbolică deosebită, amintindu-ne de practica botezului catecumenilor din noaptea Sfintelor Pasti, practică existentă în Biserica Primară.
În ziua de Paşti s-a celebrat Sfânta Liturghie începând cu orele 11, urmată de un prânz pascal comunitar, împărtăşind astfel bucuria de a fi împreună, în deplină pace şi linişte sufletească.
Închipuind astfel comunitatea apostolilor şi a femeilor mironosiţe, să purtăm vestea cea luminată a învierii tuturor semenilor noştrii şi cu adevărată bucurie în suflete să spunem: „Hristos a înviat!”.
ipod. Ciprian Burdaş

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.