Română | Italiano
AcasăŞtiri20128 Iunie: Sesiunea de primăvară a Sinodului BRU
Arhivă foto
Anul: 2018 » Eveniment: Hirotonirea întru sf. Preoţie a diaconului Ioan Cătălin Blidar » Titlu: 10861.jpg

Anul: 2018

Eveniment: Hirotonirea întru sf. Preoţie a diaconului Ioan Cătălin Blidar

Titlu: 10861.jpg

Ştiri

Sesiunea de primăvară a Sinodului BRU

Sesiunea de primăvară a Sinodului BRU

Desfăşurarea Sesiunii de primăvară a
Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică
Blaj, 5-7 iunie 2012
Comemorarea Cardinalului Alexandru Todea – centenarul naşterii
          
- comunicat de presă -
          
În perioada 5-7 iunie 2012 s-au desfăşurat, la Reghin şi Blaj, lucrările sesiunii de primăvară a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.
La manifestările ocazionate de marcarea centenarului naşterii Cardinalului Alexandru Todea (5 iunie 1912 – 22 mai 2002) au participat toţi membrii Sinodului.
Marţi 5 iunie, în prezenţa unei numeroase asistenţe, la casa memorială a Cardinalului Alexandru s-a celebrat un Parastas de pomenire, s-a dezvelit o placă comemorativă şi au fost lansate două volume omagiale: albumul “Alexandru Cardinalul Todea 100″ şi cartea “Cardinalul Todea – Omagiu” respectiv au fost terminate iconostasul şi pictura din absida noii Biserici.
Sinodul s-a desfăşurat sub preşedinţia Preafericirii Sale Cardinalul Lucian şi s-au abordat probleme cu caracter pastoral, liturgice, educative, administrative, ecumenice.
Un accent deosebit a fost pus pe organizarea viitoare a unor acţiuni şi iniţiative care să marcheze şi la nivelul Bisericii noastre Anul credinţei – 11 octombrie 2012 la 24 noiembrie 2013 -. În acest sens s-au propus organizarea unor acţiuni care să evidenţieze şi să întărească sensul credinţei şi al diferitelor forme autentice de manifestare a acesteia: pe durata anului credinţei sunt propuse să aibă loc în fiecare dintre Eparhiile Bisericii noastre o serie de manifestări cu profund caracter pastoral, marcate şi de organizarea de pelerinaje cu ocazia expunerii Moaştelor celor Doisprezece Apostoli, pe care Preafericirea Sa Cardinalul Lucian le-a primit recent la Roma.
Sinodul a accept modificarea unor articole din Statutul Curiei Arhiepiscopiei Majore şi s-a decis prelungirea decretului de valabilitate pentru acesta; a analizat situaţia pastorală a comunităţilor din diaspora occidentală; a dezbătut chestiuni organizatorice pentru diferitele asociaţii care activează în cadrul Bisericii, dar şi pentru viaţa călugărească. S-a analizat activitatea Tribunalelor ecleziastice care funcţionează în cadrul Bisericii ca instrumente pastorale şi s-a decis realizarea unor studii canonice pentru a veni în întâmpinarea unor noi realităţi cu care Biserica noastră se confruntă în calitatea ei de Arhiepiscopie Majoră. Au fost dezbătute chestiuni liturgice referitoare la calendar; s-au transmis episcopilor textele Sfintelor Liturghii propuse de Comisia Sinodală Liturgică în vederea publicării ediţiei oficiale.
Miercuri 6 iunie 2012 sinodalii împreună cu credincioşii din Blaj au celebrat în Catedrala Sfânta Treime centenarul naşterii Cardinalului Todea.
Sinodul Episcopilor, care se reuneşte de două ori pe an în sesiune ordinară, a fost marcat de un profund spirit de comuniune; la finalul lucrărilor s-a mulţumit Preabunului Dumnezeu pentru darul comuniunii, Preafericirea Sa Cardinal Lucian, alături de ceilalţi Episcopi membri ai Sinodului acordând credincioşilor o binecuvântare.
S-a stabilit ca următoarea sesiune ordinară a Sinodului Episcopilor să aibă loc în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2012, la Blaj.
          
Notar al Sinodului Episcopilor
Pr. William A. Bleiziffer
www.bru.ro

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.