Română | Italiano
AcasăŞtiri20126 Septembrie: O pastorală în spirit ecumenic / Întâlnire europeană a preoţilor ...
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Concurs de arta culinara in parohia Roma Nord » Titlu: 11582.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Concurs de arta culinara in parohia Roma Nord

Titlu: 11582.jpg

Ştiri

O pastorală în spirit ecumenic / Întâlnire europeană a preoţilor greco-catolici români la Veneţia

O pastorală în spirit ecumenic / Întâlnire europeană  a preoţilor greco-catolici români la Veneţia

“Este un moment de formare şi confruntare cu dorinţa de a întări tot mai mult angajamentul nostru pe plan pastoral şi faţă de toţi românii greco-catolici care trăiesc în Europa occidentală într-un spirit ecumenic”.
A declarat părintele Vasile Barbolovici, protopop român greco-catolic de Triveneto, cu ocazia întâlnirii europene ce s-a ţinut la Veneţia din 3 pănă în 6 septembrie la Institutul de Studii Ecumenice “San Bernardino”.
Întâlnirea face parte dintr-o serie de momente de pregătire permanentă conceput pentru preoţii greco-catolici români ce trăiesc în Europa occidentală, astfel încât să li se poată oferi acestora posibiliattea de a arpofunda teme teologico-pastorale. Încă de la prima întâlnire de acest fel s-a acordat o deosebită atenţie dimensiunii ecumenice a prezenţei greco-catolicilor români în occident. De fapt, aşa cum a precizat şi părintele Barbolovici, nu este vorba numai de o mărturie despre bogăţiile spirituale şi teologice ale creştinismului oriental, favorizând astfel înţelegerea trăirii unităţii în diversitate, ci de a arăta cât de mult unitatea Bisericii poate ajuta la depăşirea prejudecăţilor istorice şi a durităţilor ideologice ce riscă să compromită eficacitatea propovăduirii evenghelice în societatea europeană.
Întâlnirea de la Veneţia, fiind cea de-a treia etapă din această serie de momente de pregătire şi confruntare, a fost condusă de P.S. Sa Ep. Virgil Bercea, episcop de Oradea Mare, care se îngrieşte în mod deosebit de promovarea cunoaşterii tradiţiei greco-catolice româneşti în Europa. Această tradiţie, după cum este deja binecunoscut, a trăit o perioadă de persecuţii şi suferinţă din 1948 până la căderea comunismului în România.
Întâlnirea a avut trei momente de dezbatere: primul din istoria Bisericii, al doilea de natură teologică şi al treilea de drept canonic. Momentul istoric a fost caracterizat de o reflecţie asupra participării Bisericii Greco-Catolice române la Conciliul Vatican al II-lea: este vorba de o participare restrânsă tocmai din cauza condiţiilor în care Biserica era constrânsă să trăiască în anii conciliului, având bisericile confiscate, clerul şi credincioşii în închisoare şi în exil, astfel încât se numărau deja mulţi martiri ai credinţei.
În al doilea moment a fost abordată tema “misiunii” Bisericii Greco-Catolice române în contextul social actual, îndeosebi cu privire la realţiile cu lumea ortodoxă, pentru a înţelege, din punct de vedere teologic, care ar trebui sa fie rolul greco-catolicilor români în slujba promovării dialogului ecumenic. S-a plecat de la o analiză a Conciliului din Florenţa şi de la tradiţia sa în Orient, mai ales că acest conciliu reprezintă şi astăzi un punct de referinţă, în special cu privire la interpretările ce s-au făcut asupra acestuia de-a lungul secolelor, de multe ori într-o formă care a dus la aprofundarea distanţelor dintre creştinii de diverse tradiţii.
S-a trecut apoi la eccleziologia Conciliului Vatican al II-lea când s-a arătat o reînnoită atenţie faţă de Biserica locală şi la raportul său cu Biserica universală. Asupra acestui punct, franciscanul Roberto Giraldo, directorul Institutului de Studii Ecumenice San Bernardino, a propus o reflecţie asupra actualităţii eccleziologiei conciliare în relaţie cu cele mai recente etape realizate în cadrul dialogului ecumenic, subliniind faptul că este bine de amintit, cu atât mai mult în momentele actuale de dificultate, că dialogul ecumenic cere o convertire şi o rugăciune de toate zilele ce porneşte de la propria comunitate. În cele din urmă, cel de-al treilea moment a fost dedicat unei reflecţii referitor la instituţia bisericească a comunităţilor creştinilor orientali în teritoriul latin, în perspectiva dreptului canonic.
Cardinalul Francesco Coccopalmerio, preşedintele Consiliului Pontifical pentru Textele Legislative, a dezvoltat această temă pornind de la analizarea deciziilor luate pe parcursul ultimelor decenii de către Sfântul Scaun în faţa unui număr tot mai mare de credincioşi de rit oriental în Ţările de tradiţie latină. Noua prezenţă a acestor persoane a dat naştere unei “provocări” la care dreptul canonic a încercat şi încearcă să dea răspunsuri, astfel încât să scoată tot mai mult în evidenţă faptul că aceste prezenţe sunt o îmbogăţire pentru viaţa Bisericii catolice. Alături de aceste momente de aprofundare istorică, teologică şi canonistică s-au desfăşurat întâlniri ce vizau experienţele proprii cu scopul de a întării comuniunea dintre participanţi care sunt de fapt “clerul unei mari parohii europene”, înrădăcinată în fiecare zonă la nivel local, însă fidelă propriei tradiţii româneşti. Tocmai pentru a sublinia această dublă dimensiune a experienţei comunităţilor greco-catolice române în Europa, întâlnirea a cuprins momente de rugăciune de rit bizantin şi de rit latin şi s-au făcut vizite organizate la câteva locuri de spiritualitate creştină din Veneţia.
          
Traducerea în lb. română: pr. Ioan Mărginean-Cociş
          
Pentru poze apasă următorul link:
          
prof. Riccardo Burigana - L'Osservatore Romano

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.