Română | Italiano
AcasăŞtiri201220 Septembrie: Sfinţire de preot pe seama Parohiei din Mirandola
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hirotonirea PS Cristian Dumitru Crişan şi a PS Călin Ioan Bot » Titlu: 11669.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hirotonirea PS Cristian Dumitru Crişan şi a PS Călin Ioan Bot

Titlu: 11669.jpg

Ştiri

Sfinţire de preot pe seama Parohiei din Mirandola

Sfinţire de preot pe seama Parohiei din Mirandola

Pentru a marca cum se cuvine sărbătoarea „Înălţării Sfintei Cruci”, Biserica a prevăzut două duminici, una premergătoare, iar cealaltă următoare care prin textele biblice şi liturgice sa introducă pe credincioşii creştini în misterul Crucii. În Duminica înainte de Înălţare Sfintei Cruci, Preasfinţia Sa Vasile s-a aflat în parohia Curtuiuş, protopopiatul Satu Mare, pentru a vedea chipul lui Hristos prezent în această mică comunitate prin mărturisirea şi statornicia trăirii în credinţă.
În ziua sărbătorii „Înălţarea Sintei Cruci”, Păstorul Eparhiei de Maramureş a celebrat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în parohia „Sf. Cruce” din Baia Mare. Biserica parohială, aşezată sub ocrotirea Sfintei Cruci, este prima biserică construită în oraşul ce găzduieşte sediul eparhial, ilustrând parcursul Biserici din istoria recentă şi arătând totodată puterea lui Dumnezeu care se face biruitor prin puterea Crucii. Prin cuvântul său de învăţătură, Arhiereul a subliniat semnificaţia adâncă şi sensul jertfei de pe Cruce atât de greu de pătruns de natura umană: dragostea lui Dumnezeu pentru omul din toate timpurile. Ce mesaj are răstignirea lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru creştinul de azi trăitor într-o societate a pseudo- valorilor? Creştinul adevărat este trăitor în acele valori zămislite după Cuvântul lui Dumnezeu, valori în care el crede şi pe care le mărturiseşte prin jertfa zilnică.
În cadrul Sfintei Liturghii din Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci, Ierarhul a hirotonit întru preoţie pe Diaconul Aron Coroian Fârtieş îndemnându-l a-şi trăi slujirea pentru care a fost ales având mereu aţintită privirea spre Crucea cea mântuitoare. Noul preot hirotonit îşi va desfăşura misiunea pastorală pentru comunitatea greco-catolică românească din Mirandola, Italia.
          
Biroul Eparhial de Presă - Episcopia de Maramureş
www.bru.ro

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.