Română | Italiano
AcasăŞtiri20127 Decembrie: Sărbătoarea Naţională a României în parohia Flaminia-Euclide, Roma-Nord
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Cardinalul Bassetti în vizită la comunitatea românească » Titlu: 11626.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Cardinalul Bassetti în vizită la comunitatea românească

Titlu: 11626.jpg

Ştiri

Sărbătoarea Naţională a României în parohia Flaminia-Euclide, Roma-Nord

Sărbătoarea Naţională a României în parohia Flaminia-Euclide, Roma-Nord

În ziua de 2 decembrie a.c. Comunitatea parohiei noastre a trăit momente de euforie trăind momente importante din activitatea sa an de an cu această ocazie. Anul acesta a avut un prilej în plus de bucurie, trăind primul eveniment istoric, Radio Maria a transmis în direct Sfânta Liturghie în prezenţa unui număr mare de credincioşi, celebrată de părintele nostru Serafim Vescan Iulian,predica a fost rostită de părintele Gabriel Buboi, rectorul de la Pio Romeno, a concelebrat şi părintele Vasile Gorzo, iar la Spovedanii a fost părintele Dumitru Simionca.
Am fost onoraţi de prezenţa şi binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Francesco Cuccarese, Arhiepiscop emerit pentru Pescara-Penne.
Răspunsurile liturgice dar şi frumosul concert de colinzi care s-a transmis şi în direct de Radio Maria, au fost interpretate de corul studenţilor teologi de la Pio Romeno, dirijat de studentul teolog Andrei Roman.
Cuvântul de învăţătură rostit de părintele rector Gabriel Buboi a cuprins meditarea fragmentului Evangheliei despre vindecarea orbului, dar şi o revenire la semnificaţia profundă a pregătirii pentru sărbătoarea Naşterii Domnului, printre care amintim : „Venirea lui Hristos în lume, istoric, acum 2000 de ani are legătură cu noi astăzi ; Fiul Lui Dumnezeu astăzi vine în lume şi ne invită pe fiecare dintre noi să venim să-L adorăm.”
Părintele Serafim, la începutul slujbei, a amintit credincioşilor şi ascultătorilor Radio Maria bucuria că se transmite Sfânta Liturghie a doua oară din cetatea eternă Roma şi prima oară din parohia noastră care a luat fiinţă în 2005 cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte cardinal Lucian Mureşan de la Blaj, pentru credincioşii din Roma-Nord care nu pot ajunge în centru.
Părintele a mai amintit că ne găsim în Capela surorilor Fiicele Maicii Domnului şi a Milostivirii, fondată de Sfânta Maria Giuseppa Rossello (Savona, Italia), care anul trecut au sărbătorit 200 de ani de la naşterea fondatoarei, şi că din 2002 au o casă deschisă în România, la Botoşani.
Sfânta spunea şi ne spune şi nouă astăzi: „Inima la Dumnezeu iar mâinile
la muncă” şi „doresc să am mâinile atât de lungi încât să îmbrăţişez toată lumea şi să fac la toţi bine”.
Părintele Serafim salutând oaspeţii, printre care mons. Pierpaolo Felicolo, directorul Biroului Emigranţi din Vicariatul Romei a invitat în continuare să ne unim în rugăciune, pentru că şi astăzi Isus Hristos, Mântuitorul vine să ne întâlnească pe fiecare, în orice moment şi în orice loc, şi mai ales în acest An al Credinţei, pentru că îl primim cu credinţă şi adoraţie şi îl mărturisim cu comportamentul, faptele în iubire şi iertare în fericita Speranţă a Venirii Împărăţiei Sale.
După rugăciunea finală, părintele nostru a adus mulţumirile de rigoare tuturor celor prezenţi şi surorilor Francesca provincială şi surorii Silvana superioară pentru oportunitatea de a putea transmite astăzi în direct Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, prin Radio Maria. A mulţumit şi preotului Doru Popovici, directorul acestui post de radio de la Oradea şi colaboratorului său din Roma, Ioan Boer.
În continuare s-a ascultat tot în direct concertul de Colinzi al studenţilor teologi Pio Romeno din Roma, după care, Prea Sfinţia Sa Franceso Cuccarese a spus un cuvânt de învăţătură, şi printre altele amintim : „Cu această duminică se începe pregătirea pentru Crăciun, noi aşteptăm un Isus care coboară în inimile noastre, un Om al dreptăţii, al iubirii, al milei, El care s-a sacrificat pentru noi şi noi trebuie să ne sacrificăm pentru El” ; A spus că „astăzi, în această sărbătoare de afecţiune, în această clipă de Rai, o bucurie a tuturor, dorind la toţi şi în special tinerilor, a avea o Europă unită”.
Părintele Serafim a oferit o Icoană pictată pe lemn şi cu pietre preţioase Prea Sfinţitului mons. Francesco Cuccarese şi o Icoană pictată pe sticlă mons. Pierpaolo Felicolo.
A urmat un alt eveniment important în teatrul parohiei cu concertul de colinzi al copiilor dirijat de profesoara Luduşan, colinzi al grupului de credincioşi. A urmat şi partea artistică: sceneta cu naşterea pruncului Isus, cu steaua, magii, îngerii, păstorii. N-au lipsit nici obiceiurile populare, scenetă cu Capra şi Căluşarii.
Un eveniment deosebit l-a constituit Sărbătoarea Naţională, sărbătoare de suflet care a fost deschisă de preotul paroh Serafim Vescan Iulian care a spus :”Ziua naţională a României, 1 decembrie 1918, este o sărbătoare de suflet pentru toţi românii şi în special pentru greco-catolici pentru că reprezintă împlinirea unuia dintre idealurile pe care le-au avut încă de la începuturile ei, idealul unităţii naţionale a românilor.
În mijlocul adunării de la Alba Iulia, au fost prezenţi ierarhii celor două Biserici surori, Episcopul Miron Cristea al Caransebeşului şi Episcopul Iuliu Hossu al Clujului Gherla.
Episcopul greco-catolic dr. Iuliu Hossu (mai târziu, primul cardinal al României) a fost numit de către Marea Adunare de la Alba Iulia să citească Decizia, Rezoluţia Unirii, el a fost Vocea Vestitorului Unirii. Vocea sa a fost înregistrată de către un preot în domiciliul forţat unde se afla, la mănăstirea ortodoxă Căldăruşani în anul 1970, în ultimele săptămâni de viaţă. (Viaţa creştină,decembrie,2006) El a spus: "...de acum înainte o Românie Mare,întemeiată pe dreptatea Lui Dumnezeu şi credinţa poporului”.
Cele două coloane pe care Cardinalul nostru situează edificiul României moderne :
- dreptatea Lui Dumnezeu care niciodată nu întârzie;
- credinţa neamului său, credinţă care conferă identitate, verticalitate, chiar şi în vremurile de încercare, Biserica Greco-Catolică să fie cu adevărat o punte luminoasă între Orient şi Occident, între diferite confesiuni pentru ca dreptatea Lui Dumnezeu şi credinţa neamului românesc să poată triumfa, spre mântuirea tuturor sufletelor şi spre lauda Lui Dumnezeu.
George Pop de Băseşti, preşedintele Adunării de la Alba Iulia, plin de euforie, a rostit cuvintele dreptului Simeon din Evanghelie „Acum slobozeşte, Doamne, pe robul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta”; o zi în care, în numele celor două confesiuni, uniţi şi neuniţi, Iuliu Hossu, unit, şi Miron Cristea, neunit, s-au îmbrăţişat, îmbrăţişare despre care Episcopul Iuliu Hossu a spus : „Eternă să fie această îmbrăţişare şi, aşa după cum munţii Carpaţilor unesc provinciile româneşti, aşa îmbrăţişarea noastră să rămână veşnică.”
Au urmat cântece şi poezii cu această ocazie şi s-a continuat cu cântecul „Hai să-ntindem hora mare”, când toţi s-au prins de mâini, în semn de unire şi au ieşit afară pe platoul însorit şi s-a jucat Hora Unirii.
A urmat Agapa fraternă oferită cu generozitate de membrii parohiei greco-catolice din Flaminia-Euclide, Roma-Nord.
Alexandru Tudor

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.