Română | Italiano
AcasăŞtiri201325 Ianuarie: Arhidieceza de Udine: Ecumenism, Săptămâna de rugăciune pentru unitatea ...
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Ziua IEI în Parohia Greco- Catolică Sfinţi Trei Ierarhi din Roma Nord » Titlu: 11655.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Ziua IEI în Parohia Greco- Catolică Sfinţi Trei Ierarhi din Roma Nord

Titlu: 11655.jpg

Ştiri

Arhidieceza de Udine: Ecumenism, Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor

Arhidieceza de Udine: Ecumenism, Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor

În Arhidieceza de Udine şi anul acesta, pentru a treia dată consecutiv, duminică 20 ianuarie la ora 20.00, la Taipana a avut loc Întâlnirea ecumenică la care au participat reprezentanţii diferitelor confesiuni creştine, în “Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor”. Aceasta slujbă se desfăşoară în fiecare an din 18 până în 25 ianuarie, încheindu-se cu rugăciunea în amintirea convertirii sf. Pavel. Anul acesta mons. Rizieri a dorit să aducă această întâlnire la nivel protopopial. Au fost prezenţi padre Ioan din partea Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, padre Athenagoras din partea Bisericii Greco-Ortodoxe, predicatorul Yawdela din partea Comunităţii Pentecostale din Gana, predicatoarea Giovanna, din partea Comunităţii Evanghelice Metodiste din Udine, pastorul Ruggeri din partea Comunităţii Evanghelice Valdezo-Helvetice din Trieste, diferiţi preşedinţi ai Comunităţilor Penticostale şi preacucernicii parohi şi diaconi din Protopiatul gazdă la care s-au alăturat autorităţile civile. Animatorul plin de entuziasm al acestor întâlniri ecumenice este diaconul Leopoldo împreună cu familia sa, alături de parohul din Taipana şi credincioşii săi, care au fost prezenţi în număr mare, mulţumiţi să trăiască în prima persoană rugăciunea pentru unitatea tuturor creştinilor.
Întâlnirea a fost însufleţită de glasurile minunate ale membrilor Corului din Tarcento.
La sfârşitul întâlnirii toţi cei prezenţi au fost invitaţi în sala comunală la o gustare.
p. Ioan Mărginean-Cociş

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.