Română | Italiano
AcasăŞtiri201311 Februarie: Demisia Papei Benedict al XVI-lea
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hramul Parohiei Roma Nord şi Sărbătorirea Unirii din 1859 » Titlu: 11643.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hramul Parohiei Roma Nord şi Sărbătorirea Unirii din 1859

Titlu: 11643.jpg

Ştiri

Demisia Papei Benedict al XVI-lea

Demisia Papei Benedict al XVI-lea

Dragi fraţi,
v-am convocat pentru acest Consistoriu, nu doar pentru cele trei canonizări, ci şi pentru a vă comunica o decizie de mare importanţă pentru viaţa Bisericii. După ce mi-am examinat în mod repetat conştiinta înaintea lui Dumnezeu, am ajuns la certitudinea că puterile mele, datorită vârstei avansate, nu mai sunt potrivite pentru o exercitare adecvată a ministerului petrin.
Sunt conştient că acest minister, datorită naturii lui spirituale esenţiale, trebuie să fie îndeplinit nu doar prin cuvinte şi fapte, ci şi prin rugăciune şi suferinţă. Cu toate acestea, în lumea de astăzi, supuse la atât de multe schimbări rapide şi zguduită de întrebări de profundă relevanţă pentru viaţa de credinţă, pentru a conduce barcă Sfântului Petru şi pentru a proclama Evanghelia, sunt necesare atât puterea minţii cât şi a trupului, putere care în ultimele luni s-a deteriorat în mine până acolo încât a trebuit să îmi recunosc incapacitatea de a îndeplini în mod adecvat slujirea încredinţată mie.
De aceea, şi fiind conştient de gravitatea acestui act, în deplina libertate declar că renunţ la ministerul de Episcop al Romei, Succesor al Sfântului Petru, încredintat mie de Cardinali în 19 aprilie 2005, astfel că, de la 28 februarie 2013, ora 20.00, Scaunul Romei, Scaunul Sfântului Petru, va fi vacant şi un Conclav pentru alegerea noului Pontif Suprem va trebui să fie convocat de cei care au competenţa să facă aceasta.
Iubiţi frati,
vă mulţumesc sincer pentru toată iubirea şi munca cu care m-aţi susţinut în slujirea mea şi cer iertare pentru toate defectele mele. Iar acum, să încredinţăm Sfânta Biserică grijii Păstorului nostru Suprem, Domnul nostru Isus Cristos, şi să o implorăm pe Preasfânta Sa Mama Maria, pentru ca ea să îi asiste pe Părinţii Cardinali, cu grija ei maternă, în alegerea unui nou Pontif Suprem. În ceea ce mă priveşte, doresc de asemenea să slujesc cu devotament Sfânta Biserică a lui Dumnezeu în viitor, printr-o viaţă dedicată rugăciunii.
          
Din Vatican, 10 februarie 2013

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.