Română | Italiano
AcasăŞtiri201325 Martie: Prezentarea cărţii „Lanţuri şi teroare” la Padova
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Ziua IEI în Parohia Greco- Catolică Sfinţi Trei Ierarhi din Roma Nord » Titlu: 11663.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Ziua IEI în Parohia Greco- Catolică Sfinţi Trei Ierarhi din Roma Nord

Titlu: 11663.jpg

Ştiri

Prezentarea cărţii „Lanţuri şi teroare” la Padova

Prezentarea cărţii „Lanţuri şi teroare” la Padova

În sala Institutului Teologic al Bazilicii Pontificale a Sf. Anton, sâmbătă 16 martie 2013, la orele 17, a fost prezentată cartea PS I. Ploscaru “Catene e terrore” (traducere a volumului românesc “Lanţuri şi teroare”), de către PS Claudiu Lucian Pop, episcop al Curiei Arhiepiscopale Majore din Blaj.
Cartea, apărută cu nu mult timp în urmă la editura Dehoniane din Bologna, a fost tradusă de către Mariana Ghergu şi de Giuseppe Munarini, sub îngrijirea lui Marco Dalla Torre.
În publicul de faţă, s-a remarcat prezenţa credincioşilor comunităţii greco-ccatolice din Padova, a unor cercetători şi a unor prieteni care au dorit să fie prezenţi la acest eveniment cultural şi religios. S-a remarcat şi prezenţa Pr.Protopop al protopopiatului Triveneto, Pr. Vasile Barbolovici, a pr. Vasile Man, vicerector al Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma şi Postulator al cauzei de beatificare a şapte dintre episcopii greco-catolici români, a pr. Raimondo Salanschi, parohul greco-catolic de la Vicenţa, a pr. Ioan Mărginean-Cociş, paroh la Udine, a pr. Aetius Pop, paroh la Padova şi a pr. Cristian Sabău, a pr. Fiorenzo Emilio Reati, O.F.M., preşedinte al Fundaţiei italo-ruse pentru dezvoltarea ştiinţei artei “Dialogul culturilor”, preot cercetător şi, de asemenea, a unor reprezentanţi ai Centrului Ecumenic Italo-Rusesc “V. Solov’ev” şi ai comunităţii armeneşti din Padova.
Ne-am bucurat să îl putem primi şi pe Mons. Paolo Doni, Vicar General al Diecezei de Padova şi pe Mons. Elia Ferro, director al “Migrantes” Padova. Eparhia de Lugoj, păstorită odinioară de PS Ioan Ploscaru, Arhiepiscop ad personam, autorul cărţii în dezbatere, a fost reprezentată de către Vicarul General Mons. Angelo Narcis Pop.
Pr. Enzo Poiana, rectorul Bazilicii Pontificale sf.Anton, a deschis evenimentul, adresând un călduros salut ilustrului oaspete, părintelui Vasile Barbolovici şi tuturor celor prezenţi.
Dr. Marco Dalla Torre, cel care a îngrijit ediţia italiană, a explicat pe scurt cum anume s-a născut această iniţiativă: vizitând România şi devenind conştient de necesitatea răspândirii şi în Italia a mărturiei martirilor noştri, a crezut oportun să ia legătura atât cu prof. Cesare Alzati, cât şi cu pr. Antonio Rossi de la Asociaţia Chiese Dell’Est, iar apoi cu Giuseppe Munarini. Acesta din urmă, folosindu-se de o traducere făcută de Mariana Ghergu, care lucrează la Asociaţia sus-numită, a revăzut şi modificat munca şi a completat textul cu o bogată serie de note asupra unor personaje, mişcări sau toponime menţionate în volum.
Pr. Alexandru Barbolovici a subliniat importanţa ediţiei italieneşti a cărţii acestui mare episcop, hirotonit în clandestinitate în capela Nunţiaturii Apostolice din Bucureşti, de către ES Patrik O’Hara, prin voinţa Papei Pius al XII-lea.
Giuseppe Munarini a trasat o scurtă istorie a Eparhiei de Lugoj şi a episcopului autor al cărţii, iar pr. Vasile Man, Postulatorul cauzei de beatificare a şapte dintre episcopii greco-catolici români, a trasat o istorie a persecuţiei împotriva Bisericii Unite.
PS Claudiu Lucian Pop a salutat prin cuvinte calde apariţia ediţiei italiene, care le va permite cercetătorilor şi îndeosebi credincioşilor, întâlnirea cu exemplul viu al unui mărturisitor care a ştiut să înfrunte Calea Crucii, într-o perioadă în care regimul comunist ateu a făcut tot posibilul pentru dezrădăcinarea unei Biserici care călăuzise spre mântuire numeroase persoane şi care a pregătit o anume clasă de intelectuali care a contribuit la renaşterea culturală în Transilvania.
De asemenea, a fost preţuită şi intervenţia pr. Reati, care posedă o bogată experienţă culturală şi pastorală, şi care a fost relator în cadrul Simpozionului despre Genocidul în Ucraina, promovat de către Bazilica Pontificală Sf.Antoin şi de către Centrul “Solov’ev”, cu câteva luni în urmă.
          
Traducere în limba română: pr. Cristian Sabău
Prof. Giuseppe Munarini

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.