Română | Italiano
AcasăŞtiri201329 Aprilie: Arta şi memoria poporului român. „Lanţuri şi teroare” o carte despre ...
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hirotonirea PS Cristian Dumitru Crişan şi a PS Călin Ioan Bot » Titlu: 11671.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hirotonirea PS Cristian Dumitru Crişan şi a PS Călin Ioan Bot

Titlu: 11671.jpg

Ştiri

Arta şi memoria poporului român. „Lanţuri şi teroare” o carte despre persecuţia comunistă în România

Arta şi memoria poporului român. „Lanţuri şi teroare” o carte despre persecuţia comunistă în România

În sala nou înfiinţatei Parohii “Teresa de Calcuta” din cartierul Firmian a avut loc o seară legată de identitatea românească, organizată de Comunitatea parohială a Bisericii Române Unite cu Roma din Bolzano, însufleţită de neobositul părinte Marius Vişovan, preot-muncitor, de câţiva ani prezent în oraş.
Prilejul întâlnirii a fost prezentarea cărţii “Lanţuri şi teroare - Catene e terrore”, scrisă de Preasfinţitul Arhiepiscop Ioan Ploscaru, recent tradusă în italiană şi tipărită la Editura Dehoniane din Bologna. Cartea-mărturie povesteşte suferinţele de necrezut ale multor preoţi şi episcopi din România, care din anul 1700 s-au unit cu Biserica Romei, păstrându-şi specificitatea ritului conform tradiţiei bizantine (n.t.: sau tradiţiei ortodoxe în adevaratul sens al cuvântului, nu cel confesional). Încercarea regimului comunist de a converge Biserica “Unită cu Roma” în recipientul mai liniştitor al Bisericii Ortodoxe a întâmpinat dârza opoziţie a clerului şi a ierarhiei catolice române: confiscarea bisericilor, intimidări, interogatorii, perioade de izolare, temniţe şi torturări psihologice şi fizice nu au reuşit să subjuge acest grup de mărturisitori ai unei confesiuni minoritare (n.t. minoritară la nivel naţional, dar majoritară în Transilvania), care se dorea suprimată.
Relatorul calificat a fost Episcop de Lugoj, Preasfinţia Sa Alexandru Mesian, prieten personal al autorului cărţii şi succesorul acestuia în scaunul episcopal: prezentarea cu pasiune a vieţii, a spiritualităţii şi a calvarului înfruntat de Ploscaru pentru apărarea Bisericii Greco-Catolice din România a atins în mod profund publicul prezent în sală.
La evenimentul seral, după salutul părintelui paroh Marius Vişovan, au luat cuvântul alţi relatori şi oaspeţi, dintre care amintim pe Vicarul general al Diecezei de Bolzano, Mons. Michele Tommasi, prof. Luigino Endrighi (Identitate şi memorie), prof. Daniel Cociş (Istoria Bisericii Române Unite, Greco-Catolice), prof. Giuseppe Munarini, traducătorul şi autorul notelor ediţiei în limba italiană a cărţii. Maurizio Passerotti, Consulul român onorific la Trento, secretarul consular Dan Ioan şi don Flavio Debertol, preot oriental de rit bizantin care de mulţi ani lucrează alături de alţi voluntari la iniţiative de solidaritate în România.
Manifestarea a fost înfrumuseţată de prezenţa unei expoziţii de icoane bizantine, destinate formării iconostasului în curs de realizare în cripta bisericii "S. Pio X" din Via Resia, unde Comunitatea parohială română unită îşi desfăşoară încântătoarele slujbe conform ritului oriental bizantin după rânduiala Sf. Ioan Gură-de-Aur (n.t.: în greacă Chrysostom): un alfabet iconografic foarte sugestiv, foarte diferit de cum este la noi, care îşi are rădăcinile în vremuri foarte îndepărtate şi este comun (n.t. multor, nu char tuturor) tuturor Bisericilor creştine din Orientul creştin.
Evenimentul seral a fost o ocazie de cunoaştere şi dialog între comunitatea românească şi cea din Alto Adige, din punctul de vedere al unei reciproce îmbogăţiri.
Traducere: Pr. Ioan Mărginean-Cociş
Prof. Luigino Endrighi

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.