Română | Italiano
AcasăŞtiri201321 Mai: Milano, sub semnul Crucii spre unitate (14-16 mai 2013)
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Concertul de Colinde şi Ziua Naţională a României în parohia Roma Nord » Titlu: 11611.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Concertul de Colinde şi Ziua Naţională a României în parohia Roma Nord

Titlu: 11611.jpg

Ştiri

Milano, sub semnul Crucii spre unitate (14-16 mai 2013)

Milano, sub semnul Crucii spre unitate (14-16 mai 2013)

În perioada 14-16 mai în capitala Lombardă, Milano, a avut loc cel mai important eveniment al Anului Constantinian, an în care se celebrează cei 1700 de ani de la Edictul din Milano (anul 313, momentul în care libertatea religiosă devine reală în Occident) dat de însuşi Constantin cel Mare, împăratul Imperiului Roman din acele vremuri, şi anume vizita Patriarhului Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu.
Succesorul întru episcopat al Sf. Ambrozie al Milanului, cardinalul Angelo Scola, în numele întregii Biserici Occidentale, a fost gazda acestui eveniment iar intensitatea diferitelor acţiuni a fost urmărită cu mare interes de către întreaga lume religioasă, mai ales de către diferitele confesiuni creştine, asta şi datorită faptului că ÎPSS Bartolomeu a fost primul Patriarh ecumenic prezent la o înscăunare a unui Pontif Roman, şi anume a Papei Francisc.
Primul moment public a avut loc miercuri, 15 mai, în parohia ortodoxă de limba greacă din Milano, unde s-a ţinut o rugăciune în limba greacă, iar în după-amiaza aceleiaşi zile o Lectio între card. Scola şi Patriarhul Bartolomeu, având ca temă versetul 32 din capitolul 8 al evangheliei lui Ioan: Veţi cunoaşte adevărul iar adevărul vă va face liberi, ce s-a desfăşurat la Palazzo Reale.
Meditaţia celor doi prelaţi a îmbrăţişat situaţia libertăţii religioase în lume, nu ca şi o idee utopică ci ca fundament al drepturilor omului, iar situaţia creată cu multă înţelepciune în sec. IV ar putea fi chiar şi în lumea contemporană privită precum un exemplu.
În dimineaţa zilei de 16 mai, de la orele 11, în bazilica Sf.Ambrozie, semn al unităţii, al puterii de a-l privi pe cel divers în credinţă precum un ”tu” în Hristos, plină de credincioşi, a avut loc evenimentul central al acestor zile pline de un ecumenism sincer şi dorit; şi anume, o rugăciune ecumenică celebrată de către cei doi ierarhi.
Cuvintele lui Bartolomeu au subliniat provocarea care îi solicită in toate epocile istoriei pe cei care nu se tem de adevăr: ”Constantin cel Mare - a spus el – s-a smerit, şi a negat egalitatea cu Dumnezeu pe care împăraţii romani şi-o atribuiau, şi a preferat întâi de toate crucea Domnului, semnul pe care el l-a văzut pe cer, la amiază, înainte de luptă”. Cu mare tristeţe vedem chiar şi azi, a mai subliniat Patriarhul, creştini de toate confesiunile persecutaţi în multe locuri, consideraţi duşmani ai societăţii şi ai statului, nedoriţi de către un număr mare de ţări şi legislaţii, forţaţi să bea paharul de amărăciune şi de multe ori al martiriului.
Cardinalul Scola şi-a concentrat discursul plecând de la faptul că Sfânta Treime este comuniune de iubire. Potrivit Arhiepiscopului, cuvintele pe care Isus le-a adresat Tatălui, după Cina cea de Taină ("Parinte, a venit ceasul"), "conţin in esenţă adevărurile fundamentale ale credinţei noastre: Treime si Paşti". Din aceasta izvorăşte dragostea pentru semeni atât de bine descrisă de cel de-al cincilea imn bizantin precedat de Mărire, cântat astăzi: "Spunem fraţilor, chiar şi celor ce ne urăsc că iertăm totul din cauza Învierii". Card. Scola şi-a exprimat apropierea întregii Biserici ambroziene pentru Patriarhul Bartolomeu, care în zilele de dinaintea vizitei la Milano a fost scopul unui atentat.
Menţionăm faptul că la această rugăciune ecumenică au fost prezenţi reprezentanţii bisericilor româneşti aflate la Milano, părintele paroh al comunităţii greco-catolice, Robert Popa, şi parohul comunităţii ortodoxe, Traian Valdman, cei doi fiind entuziaşti susţinători ai unităţii bisericilor.
Biroul de presă

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.