Română | Italiano
AcasăŞtiri201318 Iunie: Mărturia episcopilor români uniţi despre persecuţia comunistă
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Concertul de Colinde şi Ziua Naţională a României în parohia Roma Nord » Titlu: 11612.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Concertul de Colinde şi Ziua Naţională a României în parohia Roma Nord

Titlu: 11612.jpg

Ştiri

Mărturia episcopilor români uniţi despre persecuţia comunistă

Mărturia episcopilor români uniţi despre persecuţia comunistă

În lunile martie şi aprilie trei episcopi români au participat la un program dens de prezentări a cărţii lui IOAN PLOSCARU, Lanţuri şi teroare (Coloana “Credinţă şi istorie” - Fede e storia, Centrul Editorial Dehoniane, Bologna 2013, pag. 480, € 30,00). Acest mare interes se datorează faptului că avem de a face cu primul text în limba italiană ce relatează crâncena persecuţie şi totodată fidelitatea Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice din perioada celor patruzeci de ani de comunism. Acest lucru este relevant atât pentru catolicii italieni (care în optica “comuniunii sfinţilor” mult datorează eroismului fraţilor lor de peste cortina de fier”), cât şi pentru comunităţile româneşti din Italia.
Ioan Ploscaru (1911-1998) a fost primul preot hirotonit episcop în mod clandestin (1948) după suprimarea Bisericii Române Unite şi arestarea tuturor episcopilor săi; vârsta tânără, sănătatea bună, optimismul înnăscut şi o profundă credinţă i-au permis să supravieţuiască în primii ani de închisoare de exterminare. Cartea, caracterizată de o formă narativă dinamică este plină de credinţă şi speranţă (în ciuda titlului, nu este nicidecum o carte “lugubră”), reuşeşte să dea o viziune exhaustivă asupra persecuţiei, de altfel întâmplarea personală a lui Ploscaru este strâns legată de cea a celorlalţi episcopi şi de cea a întregii Bisericii Române Unite.
Opera, publicată de către autor când încă trăia, a avut o vastă răspândire în România: celor două ediţii de până acum (1993 şi 1994) se adaugă una nouă chiar în prezent în curs de pregătire.
Traducerea italiană – sub conducerea lui Giuseppe Munarini şi a Marianei Ghergu şi îngrijită de Marco Dalla Torre – este îmbogăţită de introducerea P.S. Virgil Bercea, episcop de Oradea Mare, de o serie amplă de note istorice şi explicative scrise de Munarini şi o schiţă despre istoria Bisericii Române Unite.
Pe 16 martie a avut loc prima prezentare la Padova, în “Sala dello Studio Teologico” a Bazilicii Sfântului Anton, concomitent cu pelerinajul anual, la Bazilica Sf. Anton, al românilor care trăiesc în Italia, din Comunităţile Române Unite.
După introducerea P.C. Pr. Prot. Alexandru Barbolovici, Protopopul român unit de Triveneto, urmat de prelegerea îngrijitorului cărţii, a luat apoi cuvântul domnul prof. Munarini, care a expus o scurtă istorie a Eparhiei de Lugoj şi a autorului cărţii. Încadrarea mai generală a Bisericii în perioada persecuţiei comuniste a fost lăsată în grija Pr. Vasile Man, Vice-Rector al Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma, dar şi Postulator pentru cauza de beatificare a celor şapte episcopi români uniţi martiri.
Deosebit de emoţionantă a fost intervenţia P.S. Claudiu Lucian Pop – episcop auxiliar al Card. Lucian Mureşan de la Blaj – care, în faţa unui public atent, a evidenţiat mărturia fidelităţii pentru Hristos şi faţă de Papa a mărturisitorilor martiri români, “care şi-au oferit viaţa pentru unitatea Bisericii”. Din povestirea lui Ploscaru iese de mai multe ori la lumină faptul că în faţa persecuţiei atee, în faţa misterului unei cruzimi atât de inumane, deţinuţii depăşeau cu uşurinţă diferenţele religioase: închisoarea a fost, paradoxal, moment şi loc de unitate.
Comportamentul acestor martiri – a continuat P.S. Claudiu – arată adevăratul comportamentul creştin în faţa unei situaţii – chiar şi din prezent – a celor care pretind că darul credinţei este numai un fapt privat: “aceşti episcopi nu cunoşteau o astfel de “schizofrenie”: Creştinismul nu poate să fie part-time”.
Episcopul Pop s-a referit la cererea Maicii Domnului, de la Fatima, de consacrare a Rusiei şi la prezicerea suferinţei multor fii: “Eram deja atunci în inima Fecioarei Maria”.
La nivel informal, cartea a fost prezentată deja în primele zile ale lunii martie, de către P.S. Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, care a susţinut în două parohii ambroziane din Milano un ciclu de conferinţe despre Credinţă, în anul ce-i este dedicat, pornind tocmai de la experienţa martirilor români.
Însă, operaţiunea de informare şi mărturie mai amplă a fost condusă de către succesorul lui Ploscaru, P.S. Alexandru Masian, Episcop de Lugoj, între 7 şi 16 aprilie a.c.. Este vorba de un adevărat tour de prezentare de carte în zece oraşe din nordul Italiei (unde de existenţa unei Comunităţi Române Unite): Udine, Milano, Cesena, Forlì, Imola, Vicenza, Oderzo, Villafranca di Verona, Venezia şi Bolzano.
Prezentarea de la Milano a avut loc luni 8 aprilie, la "Centrul Asteria" şi în colaborare cu „Aiuto alla Chiesa che soffre” [Ajutor Bisericii care suferă]. La deschiderea întâlnirii, moderator fiind îngrijitorul cărţii, a luat cuvântul domnul George Gabriel Bologan, Consulul General al României la Milano. A urmat apoi Mons. Ennio Apeciti, responsabil cu Biroul pentru Cauzele sfinţilor din cadrul Arhidiecezei de Milano, care a oferit publicului un scurt, dar eficient profil spiritual al P.S. Ploscaru. Mărturia P.S. Mesian şi dialogul ce a urmat cu publicul, au fost îmbogăţite fie de prietenia sa cu Ploscaru, a cărui episcop auxiliar şi apoi succesor a fost, fie de experienţa proprie de preot clandestin pentru mai bine de 25 de ani: "am fost hirotonit preot în secret în anul 1965, însă numai în 1972 am putut să fac cunoscut părinţilor mei acest fapt”. La întrebarea despre bucuriile şi durerile credinţei „ispitite” atât în cazul său cât şi în cazul persoanelor încredinţate lui, Mesian a răspuns: „Multe suferinţe şi multe bucurii. Bucuria cea mai mare a fost aceea de a putea sluji în fiecare zi Sfânta Liturghie”.
În dialogul cu d.l Consul s-a atins tema dialogului cu Biserica Ortodoxă, în starea sa foarte delicată şi după 1990. P.S. Mesian – care din 1994 este responsabil cu ecumenismul în cadrul Conferinţei Episcopale Române – a evidenţiat dificultăţile fără a evita problemele concrete, însă a putut da mărturie directă despre relaţiile frăţeşti pe care le are cu Mitropolitul Ortodox din zona sa, (Banat), Î.P.S. Nicolae Corneanu.
Marco Dalla Torre

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.