Română | Italiano
AcasăŞtiri201023 Octombrie: Întâlnirea preoţilor români greco-catolici din Protopopiatul ...
Arhivă foto
Anul: 2018 » Eveniment: Românii au un nou lăcaş de cult la Perugia » Titlu: 10955.jpg

Anul: 2018

Eveniment: Românii au un nou lăcaş de cult la Perugia

Titlu: 10955.jpg

Ştiri

Întâlnirea preoţilor români greco-catolici din Protopopiatul „Triveneto” (rezumat)

Întâlnirea preoţilor români greco-catolici din Protopopiatul „Triveneto” (rezumat)

Sâmbătă, 23 octombrie 2010, s-a ţinut la Oderzo (provincia de Treviso, dieceza de Vittorio Veneto) a doua întâlnire din acest an al preoţilor greco-catolici din Protopopiatul „Triveneto”. Este pentru prima dată când are loc o reuniune în această comunitate românească, ultima în ordinea înfiinţării între cele existente deja în Triveneto.
Preotul paroh, părintele Marian Liviu, ne-a întâmpinat la orele 09.00, într-o climă de prietenie şi fraternitate, în Patronatul Turroni, pus la dispoziţie de către preotul paroh al Domului Mons. Dametto Piersante.
Întâlnirea preoţilor români a început cu „rugăciunile de dimineaţă” şi cu salutul protopopului de „Triveneto”, pr. Vasile Barbolovici, care a prezentat Ordinea de zi.
Printre oaspeţi s-a numărat şi mons. Piersante Dametto, invitat să-şi exprime opinia în legătură cu „Preotul misionar al noii evanghelizări”. Mai târziu a sosit şi episcopul de Vittorio Veneto Mons. Corrado Pizziolo pentru a saluta preoţii participanţi dar şi pentru o reciprocă cunoştinţă. În discursul său adresat preoţilor prezenţi, episcopul a expus în primul rând o scurtă istorie a Catedralei din Oderzo, cea mai veche biserică din dieceză, creând o atmosferă de dialog în care a cunoscut fiecare preot, subliniind faptul că şi pentru comunităţile româneşti este nevoie de o „nouă evanghelizare”. În opinia prelatului modul specific de evanghelizare este „contactul cu oamenii care - aşa cum a susţinut episcopul - simt că cineva are grijă de ei”. Momentul celebrării liturgice este central, devine calea privilegiată pentru a consolida experienţa de credinţă. Excelenţa Sa a încurajat prezenţa comunităţii greco-catolice în dieceză şi a subliniat rolul de mediere pe care trebuie să-l aibă preotul român.
Pentru preoţi a fost o oportunitate pentru a-i mulţumi episcopului pentru disponibilitatea şi atenţia sa faţă de grija pastorală şi spirituală pe care o manifestă faţă de credincioşii Bisericii Române Unite.
Prânzul a fost oferit de parohul comunităţii româneşti din Oderzo. Bucatele, pregătite cu grijă şi dragoste de câteva doamne din comunitate, au fost făcute după reţete tradiţionale româneşti.
Reuniunea a continuat şi după masa de prânz, prin analiza situaţiei actuale a comunităţilor care alcătuiesc Protopopiatul „Triveneto”. Fiecare preot a avut ocazia să vorbească şi să prezinte situaţia specifică a zonei pastorale în care activează. Împreună cu preoţii români, am avut onoarea de a-l avea printre noi şi pe profesorul Giuseppe Munarini din Padova, un prieten şi un bun cunoscător al Bisericii Române cu Roma.
Reuniunea s-a încheiat cu o rugăciune şi salutul final.
Mulţumim parohului Domului Mons. Piersante Dametto pentru căldura şi apropierea faţă de comunitatea românească din Oderzo dar şi părintelui Liviu Marian pentru primirea preoţilor din protopopiat.
Pr Ioan Mărginean-Cociş - responsabil mass media

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.