Română | Italiano
AcasăŞtiri20138 Noiembrie: Întâlnirea Coordonatorilor etnici naţionali la Roma
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hirotonire de preoţi în catedrala din Oradea » Titlu: 11690.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hirotonire de preoţi în catedrala din Oradea

Titlu: 11690.jpg

Ştiri

Întâlnirea Coordonatorilor etnici naţionali la Roma

Întâlnirea Coordonatorilor etnici naţionali la Roma

Miercuri 6 noiembrie a.c. la orele 15:00 a avut loc la sediul Fundaţiei Migrantes întâlnirea lunară a Coordonatorilor etnici naţionali.
          Ordinea de zi, care cuprindea cinci teme complexe, a fost pregătită de Directorul general al Fundaţiei Migrantes, Mons. Giancarlo Perego.
          Întalnirea s-a încheiat la orele 17:00.
          Iată pe scurt discuţiile ce au avut loc în timpul întâlnirii.
1.          Limba italiană şi pastorala: propuneri
S-a discutat despre necesitatea de a începe o pastorală în limba italiană, pentru a ajuta comunităţile etnice să se integreze mai bine în societatea italiană. Acest lucru înseamnă că preoţii care sunt însărcinaţi cu grija pastorală a acestor comunităţi, vor trebui să introducă treptat limba italiană în liturgia şi în activităţile pastorale.
S-a propus pentru comunităţile etnice din dieceza de Roma şi din Regiunea Lazio un proiect numit „Proiect formativ: Limba şi cultura Italiană pentru integrare”, îngrijit de Grupul Training Roma.
2.          Experienţe şi linii familiale
Aici s-a vorbit despre legislaţia italiană referitor la imigranţi, care azi nu este capabilă să tuteleze reîntregirea familială, drepturile legate de muncă, de înscrierea la şcoală a copiilor din familiile de imigranţi şi primirea cetăţeniei.
La fiecare sfârşit de an Fundaţia Migrantes transmite Ministerului de Interne o serie de probleme cu care se confruntă comunităţile etnice şi prezintă câteva propuneri pentru sprijinirea exigenţelor acestor comunităţi.
De aceea, Directorul general Migrantes a propus Coordonatorilor să adune de la preoţii ce se află în grija lor, un raport cu problemele şi experienţele din cafdrul comunităţilor.
3.          Istoria Bisericii catolice din diferitele Ţări
Se oferă comunităţilor posibilitatea de a scrie sau traduce în limba italiană, istoria Bisericii din ţara de origine. Publicarea este finanţată şi îngrijită de Fundaţia Migrantes.
Scopul acestei publicări este favorizarea cunoaşterii comunităţilor etnice.
4.          Către Ziua mondială a imigratului şi a refugiatului
Această zi se va ţine în data de 19 ianuarie anul viitor, în Triveneto, la Mestre. Sfânta Liturghie va fi celebrată de către Patriarhul de Veneţia.
S-a ales această regiune pentru a comemora 100 de ani de la moartea Papei Sf. Pius al-X-lea, originar din Treviso, fost Episcop de Mantova şi apoi Patriarh de Veneţia. Acest papă a fost primul care s-a gândit să organizeze sărbătoarea imigranţilor şi a refugiaţilor.
S-a propus înştiinţarea comunităţilor şi pregătirea lor pentru a participa la acest eveniment.
5.          Alte lucruri
S-a vorbit despre miile de refugiaţi debarcaţi în acest an la Lampedusa, dintre care 10.000 de minori neinsoţiţi şi despre dreptul lor de a primi azil politic.
Deocamdată în legislaţia italiană este recunoscut dreptul la azil politic doar individului şi nu familiei. Deci, ne putem imagina miile de persoane ce primesc azilul, dar sunt separate de famillile lor.
Nu se întrevede pe viitor o rezolvare a acestei probleme.
P. Ioan Pop

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.