Română | Italiano
AcasăŞtiri201311 Decembrie: Sărbătoarea Naţională şi Concertul de Colinzi în parohia Flaminia-Euclide ...
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Ziua Naţională a României şi cinci ani de la înfiinţarea Comunităţii Române Unite la Florenţa » Titlu: 11599.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Ziua Naţională a României şi cinci ani de la înfiinţarea Comunităţii Române Unite la Florenţa

Titlu: 11599.jpg

Ştiri

Sărbătoarea Naţională şi Concertul de Colinzi în parohia Flaminia-Euclide din Roma Nord

Sărbătoarea Naţională şi Concertul de Colinzi în parohia Flaminia-Euclide din Roma Nord

După o noapte de pelerinaj la Santuario (monaster) Divino Amore (cea ce se face in fiecare an cu ocazia sărbătorii Immacolata Concezione), de dimineaţă în parohia Flaminia-Euclide din Roma Nord, părintele Serafim Vescan Iulian a celebrat o Sfântă Liturghie Solemnă. Am fost onoraţi şi de concelebrarea cu Mons. Francesco Cuccarese Arhiepiscop Metropolita Emerit, şi preotul Vasile Orghici (fostul responsabil cu misiunea greco-catolică la Dublin Irlanda), diaconul Olivian Filip.
Au fost prezenţi reprezentanţi de la Ambasada Română, de la Asociaţia Românilor din Italia, corul colegiului Pio Romeno împreună cu părintele rector Gabriel Buboi. A fost prezent şi Părintele Andrea Meschi (C.S.S.) parocul Bisericii Santa Croce în Flaminia, sora Silvana Superioara din Congregaţia „Istitutul Figlie di Nostra Signora della Misericordia” S. Sfânta M. G. Rossello.
În cuvântul de întroducere, Părintele Serafim a spus: «În fiecare an suntem radunaţi în acest loc pentru a sărbători două evenimente importante: primul este religios altul este istoric cultural. Cum a zis şi Sfântul Maxim Mărturisitorul, Istoria se împarte în două: înainte de Cristos şi după Cristos. Cu Mântuitorul Isus Cristos am intrat într-o nouă creazie, o lume nouă, aducând lui Isus coroana de virtuţi creştine împreună cu faptele bune: «dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinţă».(Gal 5,23)
Arta, iconografia creştină ne spune: veniţi credincioşi, să ne ridicăm sufletele , inimile şi să contemplăm, să medităm dumnezeasca coborâre din Betlehem, spre noi, visibilmente: Isus Cristos.
Evenimentul istoric cultural ne aminteşte, 95 de ani trecuţi de la această duminică de decembrie, în oraşul Alba Iulia, când s-a semnat Actul Unităţii Nazionale. Din 1990, această dată a devenit Sărbătoarea Naţională a Românilor. Vreau numai să amintesc rolul Episcopului Iuliu Hossu de Cluj-Gherla (Cardinal), care a citit proclamaţia zicând: «Fraţilor! Ceasul plinirii vremii este acesta, când Dumnezeu Atotputernicul rosteşte, prin poporul Său credincios, dreptatea Sa, însetată de veacuri. Astăzi, prin hotărârea noastră, se înfăptuieşte România Mare, una şi nedespărţită, rostind fericiţi, toţi românii de pe aceste plaiuri: Ne unim pe veci cu Ţara-mamă, România!» Fără contributul esenţial şi deciziv al Bisericii Române Unite a Roma, Greco-Catolică, nu era possibilă împlinirea României Mari, care a avut mereu dorinţa să conserve identitatea creştină, chiar şi atunci când nu era riconosciută.
În cursul Sfintei Liturghi, Episcopul Francesco Cuccarese în limba italiană a intervenit in anumite momente, iar la sfârşitul Liturghiei şi a exprimat impresia făcută în timpul celebrării. Fără să înţeleagă textul cântecelor de Crăciun, din acestea s-a simţit că iubirea şi unitatea între oameni se poate realiza. Episcopul Francesco este un Episcop Emerit, şi din cuvintele sale de înţelepciune se poate vedea că are o viaţă de credinţă în spatele lui.(Testul complet al predicii Episcopului Francesco Cuccarese o să fie tipărit în revista parohiei)
Liturghia a fost urmată de un Concert de Cântece de Crăciun, susţinut de către studenţii de la teologie din Colegiul Pio Romeno din Roma, condus de dirijor Andrei Roman.
La sfârşitul programului părintele Serafim a mulţumit tuturor celor prezenţi subliniind că: ne pregătim cu un suflet bun, cu un gând mai bun, şi cu o inimă mai curată ca să sărbătorim aceste evenimente. Pentru a putea sărbători este necesar să înţelegem ceea ce sărbătorim. Numai când vom fi în gradul să înţelegem măreţia actului dumnezeiesc de a deveni om, de a suferi, de a muri şi apoi să învieze, să ne facă părtaşi total la viaţa sa, totul va fi pentru noi motiv de bucurie,incluzând şi suferinţele.» Un motto zicea: «Arată-mi cum sărbătoreşti (Crăciunul) şi îţi voi spune cine esti.»
Astfel s-a încheiat prima parte a Liturghiei, şi în continuare a urmat partea a doua în sala parochială din parochia San Valentino. Aici s-a facut rugăciuni pentru vii, ( cei care au contribuit la organizarea sărbători), şi pentru morţi (parastas).
Parohul don Mauriziu Modugno a binecuvântat prânzul fiind presenţi şi alţi preoţi: don Adriano (viceparoc) şi don Oscar (un colaborator student din Paraguay), alţi preoţi şi autorităţi locale.
Părintele Serafim în cuvântul său de deschidere a spus:« Înainte cu mai bine de 200 de ani de la Marea Unire din 1918, Biserica Română Unită cu Roma a semănat în sufletul românilor sămânţa Unirii. Chiar dacă a esistat şi un nefast 1 dicembrie 1948 prin care Biserica noastră era scoasă în afara legi, ea a traversat pustiul comunismului în tăcere, suferinţă şi speranţă;în speranţă că intr-o zi ea va reveni la libertate şi-si va continua cursul istoriei, rolul şi vocaţia în sânul propriului popor, care poartă din totdeauna dorul de Unire şi Unitate, de care este însetat! »
Şi s-a cântat Imnul României: Deşteaptă-te române! (de Andrei Mureşan),Trăiască România Mare, Trăiască toţi Românii de pretutindeni.
Cardinalul Iuliu Hosu a spus: «Precum ne vedeţi aici îmbrăţişaţi frăţeşte, aşa să rămână îmbrăţişaţi, pe veci, toţi românii!»
În acelaşi timp pe scena sălii s-a desfăşurat o piesă religiosă de Crăciun: Naşterea Domnului Isus, Colinzi di toate zonele ţării, alte piese tradiţionale de Crăciun cu Steaua, Capra şi Căluşarii.
A urmat un program artistic cu cântece referitor la Ziua Naţională: Noi suntem ai României, A sosit ziua dreptăţii, Doamne ocroteşte-i pe români, Hai să-n tindem hora mare, şi s-a încheiat cu Hora Unirii, când toţi sau prins de mână şi s-a întins o horă aşa ca “Pe Câmpia Libertăţii”.
Maria Pintilie

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.