Română | Italiano
AcasăŞtiri201317 Decembrie: Cateheze la Padova în Postul Crăciunului 2013
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Cardinalul Bassetti în vizită la comunitatea românească » Titlu: 11617.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Cardinalul Bassetti în vizită la comunitatea românească

Titlu: 11617.jpg

Ştiri

Cateheze la Padova în Postul Crăciunului 2013

Cateheze la Padova în Postul Crăciunului 2013

Precum în fiecare an, şi în Postul Crăciunului 2013 a continuat frumoasa tradiţie instaurată la Padova de către pr. Cristian Sabău, de a ne primeni mintea, nu doar sufletul, cu cateheze pe anumite teme. De data aceasta, catehezele au abordat chestiuni legate de liturgică, de rugăciunea „Tatal nostru”, precum şi prezentarea câtorva dintre figurile martirilor din România sub regimul comunist. Fiecare liturghie duminicală din cele 5 săptămâni ale Postului Crăciunului s-a concluzionat cu prezentarea catehezelor de către ipodiaconul Marius Păcală, aflat la Padova pentru studii (duminicile 1, 3, 4), şi de către Pr Cristian Sabău (duminicile 2 şi 5).
În prima duminică, 17.11.2013, Ipodiaconul Marius Păcală a aprofundat importanta realizării corecte a semnului crucii şi a poziţiei corpului în timpul Liturghiei, unde omul participă în faţa Creatorului nu doar cu mintea şi cu sufletul, ci şi cu postura şi cu diferite gesturi fizice. În a doua duminică (24.11.2013), pr.Cristian Sabău s-a oprit asupra rugăciunii şi a diferitelor sale forme, de la cea mai înaltă, care este Sf.Liturghie, până la cea mai simplă, rugăciunea personală. Pentru o mai bună reprezentare mentală a celor expuse, părintele ne-a prezentat în mod vizual o scară a importanţei rugăciunii creştine, unde pe prima treaptă stă Euharistia, urmată de Sacramente, de Liturghia orelor (rugăciunea publică a Bisericii), de Ierurgii, de rugăciunile în comun şi de cea personală.
În treia duminica din post, care a coincis şi cu sărbătoarea naţională, a avut loc cateheza ipodiaconului Marius Păcală despre cinstirea icoanelor şi a moaştelor. Ideea centrală a fost aceea că prin închinarea la icoane cinstim ceea ce ele reprezinta, adică divinitatea sau un anumit sfânt, şi nu obiectul în sine, explicându-se astfel diferenţa dintre închinarea la icoane şi închinarea la idoli.
În a patra duminică (8.12.2013), cateheza realizată de către acelaşi ipod. Marius Păcală s-a focalizat pe primele două părţi ale Liturghiei Sf.Ioan Gură-de-Aur, şi anume pregătirea Darurilor şi liturghia Cuvântului. Credincioşii au avut ocazia să înţeleagă importanţa unor gesturi rituale sau a unor rugăciuni făcute public ori în taină de către preoţi, cât şi importanta participării lor active în timpul liturghiei, când „creştinul este aşezat dincolo de temporalitate şi spaţialitate, el trăind cu anticipare timpul eshatologic al Împărăţiei ce va să vină”. Pentru că în contextul italian se sărbătorea Neprihănita Zămislire, ipodiaconul a zăbovit pe scurt asupra conceperii Sf.Fecioare fără de păcatul strămoşesc, Dumnezeu pregătind-o pentru misiunea pe care urma să o aibă, de a-l naşte pe Fiul Sau. De asemenea, pentru că trebuia să aibă loc imediat şi venerarea moaştelor sf.Nicolae, cateheza s-a încheiat cu prezentarea câtorva informaţii despre viaţa acestuia.
În ultima duminică din post (15.12.2013), pr. Cristian Sabău a încheiat şirul catehezelor cu prezentarea Liturghiei Euharistice (a treia parte din Sf.Liturghie) vorbind, de asemenea, despre anumite gesturi care au intrat în Liturghie cu o finalitate practică, ele fiind încorporate şi cu o semnificaţie simbolică, acestea rămânănd în ritual chiar şi atunci când raţiunile concrete nu mai impuneau prezenţa lor.
La finalul unora dintre cateheze, s-a amintit viaţa şi martirajul unor clerici în timpul persecuţiei organizate în România de către regimul comunist, şi care între timp au fost declaraţi “Fericiţi”: mons. Vladimir Ghika şi episcopii Szilard Bogdanffy, Janos Scheffler şi Anton Durcovici (acesta din urmă urmând să fie beatificat curând).
Mulţumim celor care s-au ocupat de pregătirea şi susţinerea catehezelor, pentru tot efortul şi interesul depus ca, şi în acest an, creştinii din comunitatea noastră sa poată beneficia de momente de spiritualitate, menite sa-i zidească şi întărească pe drumul credinţei.
Laura Raita

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.